Εμφάνιση 1-3 από 3
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  78.495
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  COSMOTE
  Ανακοινώνεται η από 22.4.2018 επέκταση της υπηρεσίας COSMOTE My Internet (εφεξής «Υπηρεσία») για νέους και υφιστάμενους συνδρομητές COSMOTE με οικονομικά προγράμματα συμβολαίου φωνής και Mobile Internet, και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμπεριλαμβανομένων των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δηλαδή Ισλανδίας, Λιχνενστάιν και Νορβηγίας) (εφεξής «Ευρωπαϊκή Ένωση»).

  Η πρόσβαση στην Υπηρεσία εξακολουθεί να παρέχεται δωρεάν μέσω της ειδικής ιστοσελίδας στη διεύθυνση http://myinternet.cosmote.gr.

  Για τους συνδρομητές των ανωτέρω προγραμμάτων όταν βρίσκονται εκτός Ελλάδος αλλά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχουν ενεργοποιημένη την Υπηρεσία, χωρίς να έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία Travel & Surf εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Υπηρεσία παρέχει:

  • Ενημέρωση για το υπόλοιπο της διαθέσιμης χρήσης (ΜΒ) που δύναται να καταναλώσει ο συνδρομητής εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης δωρεάν. Η ενημέρωση παρέχεται συγκεντρωτικά αλλά και αναλυτικά για κάθε ενεργή υπηρεσία δεδομένων στη σύνδεση του συνδρομητή.
  • Ενημέρωση για το υπόλοιπο της διαθέσιμης χρήσης (ΜΒ) που δύναται να καταναλώσει ο συνδρομητής στην Ευρωπαϊκή Ένωση με επιπλέον χρέωση ανά ΜΒ (σύμφωνα με την πολιτική ορθής χρήσης δεδομένων κατά την περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Η ενημέρωση παρέχεται αναλυτικά για κάθε ενεργή υπηρεσία δεδομένων στη σύνδεση του συνδρομητή. Ο συνδρομητής έχει δικαίωμα να επιλέξει την κατανάλωση δεδομένων (ΜΒ), με επιπλέον χρέωση ανά ΜΒ, σύμφωνα με την ανωτέρω πολιτική ορθής χρήσης. Η επιπλέον χρέωση διακόπτεται με την επιστροφή του συνδρομητή στην Ελλάδα χωρίς να διακόπτεται αντίστοιχα η κατανάλωση των τυχόν διαθέσιμων δεδομένων κατά τα άνω.
  • Ενημέρωση για το υπόλοιπο της διαθέσιμης χρήσης δεδομένων (ΜΒ) που δύναται να καταναλώσει μόνο στην Ελλάδα. Η ενημέρωση παρέχεται αναλυτικά για κάθε ενεργή υπηρεσία δεδομένων στη σύνδεση του συνδρομητή.
  • Ενημέρωση για την ημερομηνία ανανέωσης τυχόν ενσωματωμένης χρήσης (ΜΒ) στη σύνδεση του συνδρομητή
  • Δυνατότητα ενεργοποίησης πρόσθετου πακέτου δεδομένων όποτε το επιθυμεί ο συνδρομητής, με χρέωση στη σύνδεσή του, ώστε να συνεχίσει την πλοήγηση στο διαδίκτυο
  • Δυνατότητα επιλογής χρέωσης των δεδομένων βάσει ογκοχρέωσης μέχρι τη λήξη της τρέχουσας τιμολογιακής περιόδου. Σε αυτή την περίπτωση, οι συνδρομητές που δεν έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία Roaming Data Limit, θα ενημερώνονται με γραπτό μήνυμα για κάθε δέκα (10) ευρώ χρέωσης δεδομένων με ανώτατο όριο ενημέρωσης τα διακόσια (200) ευρώ. Μετά τη συμπλήρωση του άνω ποσού οι συνδρομητές μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν χρήση δεδομένων αλλά δεν θα λαμβάνουν καμία επιπλέον ενημέρωση. Όταν ο συνδρομητής επιστρέψει στην Ελλάδα, διακόπτεται η πρόσβασή του στο διαδίκτυο και θα πρέπει να ενεργοποιήσει εκ νέου μία από τις διαθέσιμες επιλογές που εμφανίζονται στην σελίδα της Υπηρεσίας, εάν επιθυμεί να συνεχίσει να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
  • Δυνατότητα ενημέρωσης για τις ισχύουσες χρεώσεις και τους παρόντες Όρους
  • Δυνατότητα απενεργοποίησης της Υπηρεσίας. Με την απενεργοποίηση της Υπηρεσίας η χρέωση για χρήση δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο της COSMOTE.


  Σε περίπτωση που ο συνδρομητής έχει ενεργοποιημένη την υπηρεσία Travel & Surf εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπερισχύουν οι όροι αυτής και δεν εμφανίζεται η σελίδα της Υπηρεσίας.

  Επιπλέον για τους συνδρομητές των ανωτέρω προγραμμάτων που έχουν ενεργή την Υπηρεσία My Internet και βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Οι συνδρομητές ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας, ότι δεν είναι δυνατή η χρήση της όσο βρίσκονται σε περιαγωγή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Οι συνδρομητές που δεν έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία Travel & Surf εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή την υπηρεσία Roaming data Limit, θα ενημερώνονται με γραπτό μήνυμα για κάθε δέκα (10) ευρώ χρέωσης δεδομένων με ανώτατο όριο ενημέρωσης τα διακόσια (200) ευρώ. Μετά τη συμπλήρωση του άνω ποσού οι συνδρομητές μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν χρήση δεδομένων αλλά δεν θα λαμβάνουν καμία επιπλέον ενημέρωση.
  • Η χρήση της Υπηρεσίας δεν είναι δυνατή για τους συνδρομητές Καρτοσυμβολαίου, COSMOTE Business Mobile Cost Control και Καρτοκινητής όσο βρίσκονται σε περιαγωγή εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.


  Χρήση της Υπηρεσίας:
  Για τους συνδρομητές Οικιακών/Εταιρικών προγραμμάτων Συμβολαίου & Mobile Internet όταν βρίσκονται εκτός Ελλάδος αλλά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον για την κατανάλωση των δεδομένων τους εφαρμόζεται Πολιτική Ορθής Χρήσης, ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Μετά την κατανάλωση της δωρεάν διαθέσιμης χρήσης δεδομένων (είτε του προγράμματός τους είτε πρόσθετου πακέτου δεδομένων), διακόπτεται αυτόματα η πρόσβαση της σύνδεσης στο διαδίκτυο μέχρι το τέλος της τρέχουσας τιμολογιακής περιόδου.
  • Εφόσον ο συνδρομητής προσπαθήσει να πλοηγηθεί στο διαδίκτυο, μέσω κάποιου συνεργαζόμενου δικτύου της COSMOTE, ανακατευθύνεται αυτόματα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας και ενημερώνεται ότι θα πρέπει να επιλέξει μια από τις διαθέσιμες επιλογές που εμφανίζονται στη σελίδα της Υπηρεσίας.

  Για τους συνδρομητές Οικιακών/Εταιρικών προγραμμάτων Συμβολαίου & Mobile Internet όταν βρίσκονται εκτός Ελλάδος αλλά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η σύνδεση τους βρίσκεται σε Μόνιμη Περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση το τελευταίο τετράμηνο , ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Μετά την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας, διακόπτεται αυτόματα η πρόσβαση της σύνδεσης στο διαδίκτυο, και εφόσον ο συνδρομητής προσπαθήσει να πλοηγηθεί στο διαδίκτυο, μέσω κάποιου συνεργαζόμενου δικτύου της COSMOTE ανακατευθύνεται αυτόματα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας και, για να συνεχίσει την πλοήγηση στο διαδίκτυο, μπορεί να επιλέξει μόνο «κατανάλωση των διαθέσιμων ΜΒ με επιπλέον χρέωση».


  Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι λοιποί όροι της Υπηρεσίας
  (https://www.cosmote.gr/pdf/TermsConditions/my-internet-oroi-cosmote.pdf).

  Αναλυτικές πληροφορίες για την υπηρεσία COSMOTE My Internet παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας www.cosmote.gr, του δικτύου πωλήσεων και την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE (Κλήση στο 13838 αν είσαι κάτοχος Συμβολαίου, με χρέωση 0,19€/κλήση και στο 13839 για επαγγελματίες με δωρεάν κλήση από το εταιρικό κινητό COSMOTE). Για κλήση στο 13838 και 13839 από κινητά τηλέφωνα άλλου δικτύου, καθώς και από σταθερά τηλέφωνα, η χρέωση ορίζεται από τον πάροχο του δικτύου από τον οποίο πραγματοποιείται η κλήση.

  Πηγή : Cosmote

 2. #2
  Εγγραφή
  28-01-2008
  Ηλικία
  49
  Μηνύματα
  1.979
  Downloads
  12
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  24/2 Mbps
  ISP
  Vodafone
  Αν κατάλαβα καλά, η υπηρεσία θα ισχύει εντός ΕΕ, αλλά μόνο για συμβόλαια και όχι για καρτοκινητή/καρτοσυμβόλαιο! Κακό αυτό για τη 2η κατηγορία...

 3. #3
  Εγγραφή
  06-07-2005
  Περιοχή
  Νέα Υόρκη
  Ηλικία
  46
  Μηνύματα
  9.300
  Downloads
  6
  Uploads
  2
  Τύπος
  Cable
  Ταχύτητα
  70 Mbps down/6 Mbps up
  ISP
  Spectrum
  Τι να κάνουμε, εμείς οι καρτοκινητοί μάλλον είμαστε πολίτες β κατηγορίας, αφού κατουρήσαμε σε πηγάδι.

Παρόμοια Θέματα

 1. Μηνύματα: 84
  Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-20, 00:43
 2. Μηνύματα: 56
  Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-18, 10:41
 3. Μηνύματα: 15
  Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-18, 19:24
 4. Φόροι Ευρωπαϊκής Ένωσης
  Από Lagman στο φόρουμ Πολιτική, Κοινωνικά Θέματα, Επιστήμες και Aθλητισμός
  Μηνύματα: 23
  Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-17, 20:47
 5. Μηνύματα: 5
  Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-17, 13:01

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας