Σελ. 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 20
 1. #1
  Εγγραφή
  21-09-2003
  Μηνύματα
  74.948
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Forthnet_new
  Δελτίο Τύπου:
  • Τα συνολικά (ομαλοποιημένα) έσοδα διαμορφώθηκαν στα 297,5 εκατ. ευρώ και το EBITDA στα 40,2 εκατ. ευρώ
  • Η Εταιρεία εξυπηρετεί 689 χιλιάδες μοναδικά νοικοκυριά με τους συνδρομητές broadband υπηρεσιών να ανέρχονται στις 562 χιλιάδες ενώ οι συνδρομητές pay TV υπηρεσιών στις 417 χιλιάδες.
  • Κάμψη της ζήτησης και κατά συνέπεια της συνδρομητικής βάσης στην λιανική λόγω της υπερφορολόγησης του κλάδου (10% στη συνδρομητική τηλεόραση και 5% στη σταθερή τηλεφωνία) καθώς και της συνεχιζόμενης χαμηλής εμπορικότητας της Super League.
  • Αυξημένα έσοδα κατά 4,5% από την αγορά των εταιρικών πελατών και κατά 13,9% από τη διαφημιστική αγορά.
  • Η Εταιρεία προέβη σε πρόωρο τερματισμό της Σύμβασης Κεντρικής Διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Super League για τη σεζόν 2018/2019 και προχώρησε στην υπογραφή απευθείας διμερών συμβάσεων με ΠΑΕ της Super League.
  • Ενδυνάμωση της στρατηγικής θέσης της Εταιρείας στην Pay TV αγορά χονδρικής διάθεσης αθλητικού περιεχομένου μέσα από την εμπορική συμφωνία για τη μη-αποκλειστική διάθεση των καναλιών Novasports σε Vodafone και WIND.

  12M 2017 12M 2016 Δ
  Συνολικές συνδρομές 979.120 1.021.143 -4,1%
  Μοναδικά νοικοκυριά 689.234 719.591 -4,2%
  Συνδυαστικές υπηρεσίες/3play 289.886 301.552 -3,9%
  Συνδρομητές Broadband 562.361 581.739 -3,3%
  Συνδρομητές PayTV στην Ελλάδα 416.759 439.404 -5,2%

  (.000€) 12M 2017 12M 2016 Δ
  Συνολικά έσοδα 297.062 324.710 -8,5%
  Συνολικά έσοδα (ομαλοποιημένα) 297.504 325.115 -8,5%
  EBITDA 40.217 54.836 -26,7%

  Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Πάνο Παπαδόπουλο:

  «Στο περιβάλλον της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης, η υπερφορολόγηση του κλάδου της συνδρομητικής τηλεόρασης, σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη χαμηλή εμπορικότητα της Super League, επιδρούν αρνητικά στα οικονομικά μας αποτελέσματα αλλά και σε ολόκληρο τον κλάδο. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η Εταιρεία συνεχίζει να εφαρμόζει συντηρητική εμπορική πολιτική και με στόχο τη συνεχή βελτίωση του κοστολογικού της μοντέλου προχώρησε στον πρόωρο τερματισμό της Σύμβασης Κεντρικής Διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των ομάδων της Super League, προχωρώντας πια σε διμερείς εμπορικές συμβάσεις με τις ΠΑΕ. Παράλληλα, ενδυνάμωσε περαιτέρω τη στρατηγική της θέση στην Pay TV αγορά μέσα από τις εμπορικές συμφωνίες για τη μη-αποκλειστική διάθεση των αθλητικών καναλιών Novasports στις Vodafone και Wind».

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Συνδυαστικές Υπηρεσίες/3Play

  Στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2017, τα νοικοκυριά με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες της Forthnet, ανήλθαν στις 290 χιλιάδες. Το μερίδιο των συνδρομητών Nova 3Play, σε σχέση με το σύνολο της συνδρομητικής βάσης της Forthnet διαμορφώθηκε στο 42%.

  Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Κατά το δωδεκάμηνο του 2017 οι ενεργοί συνδρομητές LLUμειώθηκαν στους 548 χιλιάδες.
  12M 2017
  12M 2016
  Δ
  Συνδρομητές Broadband[1]
  562.361
  581.739
  -3,3%
  Ενεργοί συνδρομητές LLU
  547.691
  565.051
  -3,1%
  Ποσοστό LLU
  97,4%
  97,1%
  0,3π.μ.
  Συνολικό μερίδιο αγοράς LLU
  25,9%
  27,1%
  -1,2π.μ.
  Υπηρεσίες Συνδρομητικής Τηλεόρασης Στο τέλος του 2017, η συνδρομητική βάση PayTV έκλεισε στους 417 χιλιάδες.
  12M 2017
  12M 2016
  Δ
  Συνδρομητές Pay TV Ελλάδα
  416.759
  439.404
  -5,2%


  [1]Ενεργοί & υπό ενεργοποίηση συνδρομητές

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Τα ενοποιημένα ομαλοποιημένα συνολικά έσοδα για δωδεκάμηνο του 2017, ανήλθαν στα €297,5 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το δωδεκάμηνο του 2016, εξαιτίας της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και της συντηρητικής προσέγγισης στην εμπορική μας πολιτική. Το έσοδο από διαφήμιση είναι βελτιωμένο κατά 13,9% ως αποτέλεσμα του διαρκώς αναβαθμιζόμενου περιεχομένου του τηλεοπτικού προγράμματος της Nova. Αντίστοιχα, αυξημένα παρουσιάζονται και τα έσοδα από τους εταιρικούς πελάτες κατά 4,5%.

  Ανάλυση εσόδων (€ ‘000) 12M 2017 12M 2016 Δ
  Λιανική 215.613 248.422 -13,2%
  Λιανική -Telco 116.032 131.003 -11,4%
  Λιανική - PayTV 99.581 117.419 -15,2%
  Εταιρικοί πελάτες 55.843 53.451 4,5%
  Εταιρικοί πελάτες (Ομαλοποιημένα)[1] 56.285 53.855 4,5%
  Εταιρικοί πελάτες -Telco 36.877 35.568 3,7%
  Εταιρικοί πελάτες -Telco
  (Ομαλοποιημένα)2
  37.319 35.973 3,7%
  Εταιρικοί πελάτες - Pay TV 18.966 17.882 6,1%
  Διαφήμιση 8.173 7.179 13,9%
  Λοιπά έσοδα 17.433 15.659 11,3%
  Συνολικά Έσοδα 297.062 324.710 -8,5%
  Συνολικά Έσοδα (Ομαλοποιημένα)2 297.504 325.115 -8,5%  [1]Η ομαλοποίηση οφείλεται στην αναταξινόμηση στον κύκλο εργασιών κονδυλίων των επιχειρηματικών εσόδων που βάσει λογιστικής πολιτικής παρουσιάζονται στα έξοδα

  Το EBITDA του 2017 ανήλθε στα €40,2 εκατ., έναντι €54,8 εκατ. του 2016 επηρεαζόμενο κυρίως από τη συμπίεση των τιμών και το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον.

  Ανάλυση EBITDA (€ ‘000) 12M 2017 12M 2016 Δ
  Συνολικά έσοδα (συμπ. λοιπών εσόδων) 297.062 324.710 -8,5%
  Συνολικά έσοδα (ομαλοποιημένα)2 297.504 325.115 -8,5%
  EBITDA 40.217 54.836 -26,7%
  Περιθώριο EBITDA 13,5% 16,9% -3,3π.μ.

  Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός τον Δεκέμβριο του 2017 ανέρχεται σε €256 εκ.( )

  Πρόσφατες Εξελίξεις

  • Η Εταιρεία, τον Σεπτέμβριο του 2017, συνήψε εμπορικές συμφωνίες με τις εταιρείες Vodafone και Wind για τη μετάδοση των καναλιών Novasports από τις ΙPΤV συνδρομητικές τους πλατφόρμες, παράλληλα με τη δορυφορική πλατφόρμα της Nova. Οι συμφωνίες καταδεικνύουν την ηγετική θέση της Nova στην ελληνική αγορά συνδρομητικής τηλεόρασης και δίνουν τη δυνατότητα στα κανάλια Novasports να είναι διαθέσιμα σε ακόμα περισσότερους Έλληνες τηλεθεατές.
  • Η Εταιρεία άσκησε τον Φεβρουάριο του 2018 το μονομερές δικαίωμά της για τον πρόωρο τερματισμό της Σύμβασης Κεντρικής Διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων Super League μεταξύ της Εταιρείας και των 15 ΠΑΕ για την αγωνιστική σεζόν 2018/2019. Η Εταιρεία προχωρά στη σύναψη διμερών συμβάσεων συνεργασίας με τις ΠΑΕ. Για τη σεζόν 2018/2019 έχει ήδη ανακοινώσει την απόκτηση των δικαιωμάτων των ΠΑE: AEK, ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης, Λεβαδειακός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Πανιώνιος και ΠΑΣ Γιάννινα.
  • Η Εταιρεία, με στόχο την ενίσχυση του τηλεοπτικού της περιεχομένου προχώρησε, τον Μάρτιο του 2018, στη σύναψη συνεργασίας με την MGM (Metro Goldwyn Mayer) και παράλληλα ανανέωσε την μακρόχρονη συνεργασία της με την 21st Century Fox. Οι συνεργασίες με τα δύο από τα μεγαλύτερα studios του Hollywood, εξασφαλίζουν αποκλειστική πρόσβαση σε βραβευμένες κινηματογραφικές ταινίες και δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές που προσφέρονται τόσο μέσα από τα κανάλια Novacinema, όσο και μέσω των υπηρεσιών Nova GO και Nova On Demand. Παράλληλα, το αθλητικό περιεχόμενο εμπλουτίστηκε με τις μεταδόσεις των πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου Ολλανδίας, Σουηδίας καθώς και την Championship Αγγλίας ενώ ανανεώθηκαν για άλλα τρία χρόνια τα δικαιώματα του δημοφιλέστερου τουρνουά τένις στον κόσμο Wimbledon.
  • Η Εταιρεία εμπλουτίζει συνεχώς το περιεχόμενο της υπηρεσίας Nova On Demand που διαθέτει πλέον χιλιάδες ώρες προγράμματος από ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ και παιδικά. Η υψηλή αξία της υπηρεσίας αποδεικνύεται από την αύξηση τόσο του πλήθους των συνδρομητών που την χρησιμοποιούν όσο και του μέσου χρόνου χρήσης της υπηρεσίας. Παράλληλα, αναβαθμίζεται συνεχώς η χρήση της υπηρεσίας Nova GO ενώ η Εταιρεία εφαρμόζοντας σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, παρέχει, από τον Μάρτιο του 2018, ελεύθερη πρόσβαση στην υπηρεσία στους χρήστες όταν ταξιδεύουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


 2. #2
  Εγγραφή
  05-07-2009
  Περιοχή
  Πετρουπολη
  Μηνύματα
  912
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  105000/10996
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
  Router
  Speedport plus
  SNR / Attn
  9.5(dB) / 6.5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Απ ότι φαίνεται δεν έχει πάτο το βαρέλι... Μάλλον θα πρέπει να επισπεύσουν τις διαδικασίες πώλησης..

 3. #3
  Εγγραφή
  17-09-2005
  Ηλικία
  34
  Μηνύματα
  1.505
  Downloads
  52
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  51200/5120
  ISP
  Forthnet
  DSLAM
  Forthnet - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Router
  Ζte 168n
  SNR / Attn
  6(dB) / 0(dB)
  Path Level
  Interleaved
  αν μεινει αυτονομη θα πρεπει να βαλει και κινητη. ολα δειχνουν οτι τα συνοκικα πακετα κερδιζουν.

 4. #4
  Εγγραφή
  17-09-2005
  Περιοχή
  Athens, GR
  Μηνύματα
  1.666
  Downloads
  12
  Uploads
  0
  ISP
  4G+
  Ίσως δόθηκε η τηλεόραση για να πάρει ως αντάλλαγμα θέση στη κινητή, ως mvno φυσικά.

 5. #5
  Εγγραφή
  18-03-2007
  Περιοχή
  Περιστέρι Αττικής
  Ηλικία
  47
  Μηνύματα
  4.548
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Άρθρα
  12
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  49999/4999
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  Router
  Speedport Entry 2i
  SNR / Attn
  27.8(dB) / 8.3(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Υπέρογκος δανεισμός-θηλιά για την forthnet και ελάχιστες αν όχι μηδαμινές προοπτικές ανάκαμψης. Πολύ σκούρα τα πράγματα...
  Jazz is the teacher, Funk is the preacher !

 6. #6
  Εγγραφή
  29-03-2005
  Μηνύματα
  1.816
  Downloads
  34
  Uploads
  0
  Ποιος θα την πάρει την ... νύφη ;
  Πωλείται όπως είναι επιπλωμένη.

 7. #7
  Εγγραφή
  24-04-2010
  Περιοχή
  Λιλιπούπολη
  Μηνύματα
  496
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  102400/10240
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Jazzer Εμφάνιση μηνυμάτων
  Υπέρογκος δανεισμός-θηλιά για την forthnet και ελάχιστες αν όχι μηδαμινές προοπτικές ανάκαμψης. Πολύ σκούρα τα πράγματα...


  http://www.kathimerini.gr/932760/art...zwn-h-forthnet
  Timeo Danaos et dona ferrentes

 8. #8
  Εγγραφή
  16-07-2007
  Περιοχή
  Ingolstadt DE
  Μηνύματα
  3.266
  Downloads
  16
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  23.524 /1024
  ISP
  On, M-net Sdsl
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Router
  Διάφορα
  SNR / Attn
  7(dB) / 4(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Πολύ δύσκολα τα βλέπω, Δυστυχώς.

 9. #9
  Εγγραφή
  29-11-2007
  Μηνύματα
  873
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  16.403/1.020
  ISP
  Forthnet
  DSLAM
  Forthnet - ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Router
  Tomson tg585 v8 8.2.7.8
  SNR / Attn
  6(dB) / 22,5(dB)
  όσο παραμένει η φτηνότερη σε 24 ADSL ιντερνετ/μήνα (15€/μήνα σε προπληρωμένο) εγώ θα την προτιμώ. Και είναι και αξιοπρεπέστερο (εδώ που είμαι εγώ τουλάχιστον) από του ανταγωνισμού σε παρόμοια χρήματα.

  Εύχομαι να την πάρει "νέος" παίκτης και να συνδυαστεί με κινητή τηλεφωνία που σίγουρα χρειάζεται αν και αυτό είναι λίγο δύσκολο να συμβεί στην Ελλάδα σήμερα (θα πρέπει να μην είναι "εικονικός" για να είναι ανταγωνιστικός).
  There is nothing like 127.0.0.1

 10. #10
  Εγγραφή
  24-12-2006
  Περιοχή
  Νότια Φινλανδία
  Μηνύματα
  47.081
  Downloads
  22
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  17640/1020
  ISP
  Forthnet
  DSLAM
  Forthnet - ΒΥΖΑΝΤΙΟ
  Router
  Asus DSL-N17U
  SNR / Attn
  1.0(dB) / 20.2(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από keysmith Εμφάνιση μηνυμάτων
  όσο παραμένει η φτηνότερη σε 24 ADSL ιντερνετ/μήνα (15€/μήνα σε προπληρωμένο) εγώ θα την προτιμώ.
  Συμφωνώ απόλυτα.
  Αυτό έχω.
  Runtime Erro
  Τον Ken Lee, τον ξέρετε ;
  Με τη βοήθεια του θεού, λεφτά υπάρχουν.

 11. #11
  Εγγραφή
  10-08-2018
  Μηνύματα
  242
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  WEB
  Να και κάτι καλό που προκάλεσε η Forthnet σε μία χρονική στιγμή κατά την οποία έχει ουσιαστικά αποσυρθεί από την αγορά (ή μαζεύει δυνάμεις ή αργοπεθαίνει).

  http://www.real.gr/oikonomia/arthro/...fonias-508089/

  Περιμένουμε και την ανακοίνωση της ΕΕΤΤ να δούμε τιμές για MVNO

 12. #12
  Εγγραφή
  29-11-2007
  Μηνύματα
  873
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  16.403/1.020
  ISP
  Forthnet
  DSLAM
  Forthnet - ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Router
  Tomson tg585 v8 8.2.7.8
  SNR / Attn
  6(dB) / 22,5(dB)
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spiderman Εμφάνιση μηνυμάτων
  Να και κάτι καλό που προκάλεσε η Forthnet σε μία χρονική στιγμή κατά την οποία έχει ουσιαστικά αποσυρθεί από την αγορά (ή μαζεύει δυνάμεις ή αργοπεθαίνει).

  http://www.real.gr/oikonomia/arthro/...fonias-508089/

  Περιμένουμε και την ανακοίνωση της ΕΕΤΤ να δούμε τιμές για MVNO
  Ιστορική απόφαση αλλά το άρθρο ΔΕΝ μας λέει την.. "απόφαση"..
  Ποια είναι η απόφαση; .. τι έκαναν δλδ; όρισαν τιμές ανώτατες πολύ χαμηλές; Δεν λέει τίποτα το άρθρο ή εγώ δεν το διάβασα σωστά.
  There is nothing like 127.0.0.1

 13. #13
  Εγγραφή
  10-08-2018
  Μηνύματα
  242
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  WEB
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από keysmith Εμφάνιση μηνυμάτων
  Ιστορική απόφαση αλλά το άρθρο ΔΕΝ μας λέει την.. "απόφαση"..
  Ποια είναι η απόφαση; .. τι έκαναν δλδ; όρισαν τιμές ανώτατες πολύ χαμηλές; Δεν λέει τίποτα το άρθρο ή εγώ δεν το διάβασα σωστά.
  Το βασικότερο είναι ότι επιτέλους ξεκινάει να ορίζεται κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με το δικαίωμα τρίτων εταιριών να αποκτούν πρόσβαση σε υποδομές κινητής (όπως έγινε με το LLU στο δίκτυο χαλκού πριν αρκετά χρόνια), αλλά και ότι θα υπάρξει κοστροστεφής τιμολόγηση των υπηρεσιών χονδρικής στην κινητή.

  Ως τώρα όλο αυτό ήταν πολύ φλου και επαφίονταν στην καλή θέληση των κινητών. Προσπαθώντας να κρατήσουν κλειστή την αγορά, διαπραγματευόντουσαν με όρους που έθεταν εκείνοι, με απούσα/αδιαφορούσα (στην χειρότερη) και απλά επιβλέπουσα (στην καλύτερη) την ΕΕΤΤ. Αυτό ανάγκαζε του υποψήφιους MVNO να δέχονται οτιδήποτε ελάμβαναν σαν προσφορά χωρίς πολλές διαπραγματεύσεις επειδή κυρίως καίγονταν να βγουν στην αγορά. Απ' ότι φαίνεται όμως αυτή τη φορά τα δεδομένα άλλαξαν, γιατί βρέθηκε καποιος πάροχος που λόγω οικονομικών δυσχεριών δεν αποδέχτηκε αυτό που του έδιναν και αφού ήταν που ήταν τελειωμένος το έφτασε πολλαπλώς μέχρι την ΕΕΤΤ.

  Το όλο θέμα ανακινήθηκε πριν 2 χρόνια με την προκήρυξη του διαγωνισμού για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 1800 MHz (https://www.eett.gr/opencms/export/s...PC-1800MHz.pdf, παράγραφος 7.7.1), όπου μπήκαν κάποιοι αρχικοί όροι (πάλι λαμβάνοντας υπόψη παλιότερη αναφορά της Forthnet) και σιγά-σιγά θα φτάσει εκεί που έπρεπε να βρίσκεται από εποχής ιδρύσεως της Q.

  Κάλιο αργά παρά ποτέ!
  Όπως και στο LLU, θα ανοίξουν αρκετοί MVNOs οι οποίοι θα κλείσουν αργότερα και έτσι σε 10 χρόνια πάλι θα είμαστε με 3 κινητούς, αλλά καλύτερες υπηρεσίες και φτηνότερες τιμές

 14. #14
  Εγγραφή
  10-08-2018
  Μηνύματα
  242
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  WEB
  Τελικά Vodafone/Wind δεν πρόλαβαν να κόψουν την φόρα της Forthnet και η ΕΕΤΤ τους έστειλε το φακελάκι.
  https://www.euro2day.gr/news/enterpr...onikoys-p.html

  Και όπως λέει ο καζαμίας, του χρόνου τέτοια εποχή ίσως να έχουμε τους διπλάσιους κινητούς (και περισσότερους σταθερούς).

 15. #15
  Εγγραφή
  02-04-2010
  Μηνύματα
  6.100
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Forthnet
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spiderman Εμφάνιση μηνυμάτων
  Τελικά Vodafone/Wind δεν πρόλαβαν να κόψουν την φόρα της Forthnet και η ΕΕΤΤ τους έστειλε το φακελάκι.
  https://www.euro2day.gr/news/enterpr...onikoys-p.html

  Και όπως λέει ο καζαμίας, του χρόνου τέτοια εποχή ίσως να έχουμε τους διπλάσιους κινητούς (και περισσότερους σταθερούς).
  Λες να σωθούμε από το καρτέλ?

  - - - Updated - - -

  Μετά τη γαλλική Iliad, που έχει ανατρέψει τις ισορροπίες στην αγορά τηλεπικοινωνιών της Ιταλίας, εντός των επόμενων μηνών θα λειτουργήσει ως εικονικός πάροχος και η Sky Italia, η πλατφόρμα συνδρομητικής τηλεόρασης με τα 4,8 εκατομμύρια πελάτες στη γειτονική χώρα.
  Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: 1.jpg 
Εμφανίσεις: 12 
Μέγεθος: 133,2 KB 
ID: 200998

  Ας μας μεταφράσει κάποιος που ξέρει ιταλικά.
  Όσο περισσότερο σου κλέβουν τη ζωή, τόσο σε ταΐζουν με έθνος και φυλή..

  Εθνικισμός και μετανάστες

  Μία τάξη, φυλετικά διαχωρισμένη

Σελ. 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

 1. Μηνύματα: 22
  Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-18, 08:34
 2. Μηνύματα: 31
  Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-17, 19:23
 3. Μηνύματα: 1
  Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-17, 11:51
 4. Forthnet: αποτελέσματα 12μήνου 2016
  Από nnn στο φόρουμ Ειδήσεις
  Μηνύματα: 37
  Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-17, 22:17
 5. Μηνύματα: 9
  Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-17, 13:53

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας