Δελτίο Τύπου:
Η ΕΕΤΤ συμμετείχε στην 58η συνάντηση της ομάδας εργασίας ΕCC PT1 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Electronic Communications Committee-ECC) και ενημερώνει για τα αποτελέσματα των εργασιών της:

Ενημερωτική Αναφορά της 58ης συνάντησης ECC PT1