Η WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε., ανακοινώνει από Δευτέρα 7 Μαΐου 2018 την εμπορική διάθεση των παρακάτω νέων προγραμμάτων συμβολαίου κινητής για ιδιώτες:


Οικονομικό Πρόγραμμα W 2GB W 5GB
Μηνιαίο Πάγιο 49 € 59 €
Ενσωματωμένη Χρήση
Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα 700 1.500
SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα 70 1.500
Mobile Internet 2 GB 5 GB
Χρεώσεις μετά την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης
Κλήσεις ομιλίας προς εθνικά δίκτυα (€/δευτ) 0,009833 €
SMS προς εθνικά δίκτυα (€/SMS) 0,161300 €
Χρέωση Mobile Internet (€/ΚΒ) έως 30/09/2018 0,000039 €
Χρέωση Mobile Internet από 01/10/2018 5€ με ελάχιστη κατανάλωση 200ΜΒ και μέγιστο αριθμό βημάτων χρέωσης 20 (δηλαδή μέχρι και 4GB)

Οικονομικό Πρόγραμμα W UNLIMITED GB
Μηνιαίο Πάγιο 79 €
Ενσωματωμένη Χρήση
Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα 3.000
SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα 3.000
Mobile Internet Απεριόριστα GB*
Εκ των οποίων για χρήση κατά τη διάρκεια περιαγωγής στην Ε.Ε Δωρεάν 1500 λεπτά ομιλίας, 1500 SMS και 5GB
Χρεώσεις μετά την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης
Κλήσεις ομιλίας προς εθνικά δίκτυα (€/δευτ) 0,009833 €
SMS προς εθνικά δίκτυα (€/SMS) 0,1613 €
Mobile Internet εντός Ελλάδος (€/ΚΒ) Απεριόριστα GB*
*Απεριόριστη χρήση mobile internet εντελώς δωρεάν, μετά την κατανάλωση 15GB σε πλήρη ταχύτητα εντός Ελλάδος, συνεχίζεται η απεριόριστη χρήση Mobile Internet με μειωμένη ταχύτητα έως και 384Kbps.


Διευκρινίσεις για τα προγράμματα W 2GB & W 5GB

 • Τα νέα προγράμματα W 2GB & W 5GB είναι διαθέσιμα για νέες συνδέσεις και για αλλαγές προγραμμάτων σε αυτά σε ατομικό, σε σχήμα «Σταθερής-Κινητής» WIND ONE και σε σχήμα «Συνδυασμός Κινητής»
 • Το μηνιαίο πάγιο χρεώνεται προκαταβολικά κάθε μήνα. Για την περίοδο από την ημερομηνία ενεργοποίησης της γραμμής έως την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού, αντιστοιχεί αναλογικό μηνιαίο πάγιο. Η κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης ισχύει για τη χρονική περίοδο του μήνα τιμολόγησης. Για την περίοδο από την ημερομηνία ενεργοποίησης της γραμμής έως την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού, ισχύει ολόκληρη η ενσωματωμένη χρήση του προγράμματος.
 • Τα λεπτά ομιλίας που περιλαμβάνονται στην ενσωματωμένη χρήση αφορούν σε κλήσεις φωνής που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδας προς εθνικά δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Επιπλέον ισχύουν για εξερχόμενες κλήσεις περιαγωγής που πραγματοποιούνται από Ε.Ε. (Ζώνη 1) προς Ε.Ε.. Δεν ισχύουν για: διεθνείς κλήσεις, κλήσεις περιαγωγής από ή προς χώρες του υπόλοιπου κόσμου (Ζώνες 2-7), κλήσεις προς τον Προσωπικό Τηλεφωνητή στην Ελλάδα, κλήσεις προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών WIND (1260), κλήσεις προς την Υπηρεσία Καταλόγου και Άμεσης Σύνδεσης WIND και κλήσεις προς λοιπές υπηρεσίες. Στις κλήσεις που πραγματοποιούνται εντός των λεπτών ομιλίας της ενσωματωμένης χρήσης εφαρμόζεται ο ελάχιστος χρόνος χρέωσης των 60’’. Τα λεπτά ομιλίας της ενσωματωμένης χρήσης που δεν καταναλώνονται εντός του μήνα τιμολόγησης δεν μεταφέρονται στον επόμενο.
 • Τα SMS που περιλαμβάνονται στην ενσωματωμένη χρήση αφορούν αποστολή μηνυμάτων που πραγματοποιείται προς εθνικά δίκτυα. Επιπλέον ισχύουν για γραπτά μηνύματα που αποστέλλονται κατά την περιαγωγή από Ε.Ε. (Ζώνη 1) προς Ε.Ε.. Δεν ισχύουν για: SMS προς ξένα δίκτυα, προς υπηρεσίες καθώς και SMS κατά τη διάρκεια της περιαγωγής από ή προς χώρες του υπόλοιπου κόσμου (Ζώνες 2-7). Τα SMS της ενσωματωμένης χρήσης που δεν καταναλώνονται εντός του μήνα τιμολόγησης δε μεταφέρονται στον επόμενο.
 • Τα GBs που περιλαμβάνονται στην ενσωματωμένη χρήση αφορούν σε πλοήγηση που γίνεται εντός Ελλάδας μέσω WΕΒ και WAP Browsing. Επιπλέον ισχύουν για πλοήγηση που γίνεται κατά την περιαγωγή στην Ε.Ε. (Ζώνη 1) χωρίς επιπλέον χρέωση. Δεν ισχύουν για πλοήγηση που γίνεται κατά την περιαγωγή σε χώρες του υπόλοιπου κόσμου (Ζώνες 2-7). Τα GBs της ενσωματωμένης χρήσης που δεν καταναλώνονται εντός του μήνα τιμολόγησης δε μεταφέρονται στον επόμενο.


Διευκρινίσεις για το πρόγραμμα W UNLIMITED GB

 • Το νέο πρόγραμμα W UNLIMITED GB είναι διαθέσιμα για νέες συνδέσεις και για αλλαγές προγραμμάτων σε αυτά σε ατομικό, σε σχήμα «Σταθερής-Κινητής» WIND ONE και σε σχήμα «Συνδυασμός Κινητής»
 • Το μηνιαίο πάγιο χρεώνεται προκαταβολικά κάθε μήνα. Για την περίοδο από την ημερομηνία ενεργοποίησης της γραμμής έως την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού, αντιστοιχεί αναλογικό μηνιαίο πάγιο. Η κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης ισχύει για τη χρονική περίοδο του μήνα τιμολόγησης. Για την περίοδο από την ημερομηνία ενεργοποίησης της γραμμής έως την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού, ισχύει ολόκληρη η ενσωματωμένη χρήση του προγράμματος.
 • Tο πρόγραμμα δεν είναι συμβατό με τις χρεώσεις Roam Like at Home για περιαγωγή στην Ε.Ε.
 • Τα λεπτά ομιλίας που περιλαμβάνονται στην ενσωματωμένη χρήση αφορούν σε κλήσεις φωνής που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδας προς εθνικά δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Δεν ισχύουν για: διεθνείς κλήσεις, κλήσεις κατά τη διάρκεια περιαγωγής, κλήσεις προς τον Προσωπικό Τηλεφωνητή στην Ελλάδα, κλήσεις προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών WIND (13800), κλήσεις προς την Υπηρεσία Καταλόγου και Άμεσης Σύνδεσης WIND και κλήσεις προς λοιπές υπηρεσίες. Στις κλήσεις που πραγματοποιούνται εντός των λεπτών ομιλίας της ενσωματωμένης χρήσης εφαρμόζεται ο ελάχιστος χρόνος χρέωσης των 60’’. Τα λεπτά ομιλίας της ενσωματωμένης χρήσης που δεν καταναλώνονται εντός του μήνα τιμολόγησης δεν μεταφέρονται στον επόμενο.
 • Τα SMS που περιλαμβάνονται στην ενσωματωμένη χρήση αφορούν αποστολή μηνυμάτων που πραγματοποιείται προς εθνικά δίκτυα. Δεν ισχύουν για: SMS προς ξένα δίκτυα, προς υπηρεσίες καθώς και SMS κατά τη διάρκεια περιαγωγής. Τα SMS της ενσωματωμένης χρήσης που δεν καταναλώνονται εντός του μήνα τιμολόγησης δε μεταφέρονται στον επόμενο.
 • Τα GBs που περιλαμβάνονται στην ενσωματωμένη χρήση αφορούν σε πλοήγηση που γίνεται εντός Ελλάδας μέσω WΕΒ και WAP Browsing. Δεν ισχύουν για πλοήγηση που γίνεται κατά τη διάρκεια περιαγωγής. Τα GBs της ενσωματωμένης χρήσης που δεν καταναλώνονται εντός του μήνα τιμολόγησης δε μεταφέρονται στον επόμενο.
 • Οι συνδρομητές του προγράμματος W Unlimited GB μετά την κατανάλωση των διαθέσιμων δωρεάν GB από το πρόγραμμά τους ή από επιπλέον υπηρεσίες Mobile Internet σε πλήρη ταχύτητα εντός Ελλάδος, απολαμβάνουν απεριόριστη χρήση Mobile Internet εντελώς δωρεάν με μειωμένη ταχύτητα έως και 384Kbps. Η ταχύτητα των 384kbps αφορά τη μέγιστη τιμή ταχύτητας και ενδέχεται να είναι χαμηλότερη ανάλογα με τις δυνατότητες του δικτύου.
 • Οι συνδρομητές του προγράμματος W Unlimited GB θα έχουν στη διάθεσή τους δωρεάν 1500 λεπτά ομιλίας, 1500 SMS & 5 GB για χρήση Mobile Internet από την ενσωματωμένη χρήση τους κάθε μήνα, για κατανάλωση κατά τη διάρκεια περιαγωγής στην Ε.Ε.. Μετά την κατανάλωση της δωρεάν χρήσης θα εφαρμόζονται οι ακόλουθες χρεώσεις: εξερχόμενες κλήσεις προς Ελλάδα: 0,009833 €/δευτερόλεπτο με ελάχιστο χρόνο χρέωσης τα 60’’ και βήμα χρέωσης ανά δευτερόλπετο, SMS προς Ελλάδα: 0,1613 €/SMS, κίνηση δεδομένων περιαγωγής: 0,000039€/ΚB με βήμα χρέωσης ανά ΚΒ.


Νέα υπηρεσία και πακέτο Mobile Internet 10GB για συνδρομητές σε προγράμματα συμβολαίου για ιδιώτες

Από την ίδια ημερομηνία, ανακοινώνεται η εμπορική διάθεση των παρακάτω υπηρεσιών και πακέτων Mobile Internet για συνδρομητές συμβολαίου κινητής για ιδιώτες:
Πακέτο Mobile Internet για 30 ημέρες
Mobile internet 10GB
Διαθέσιμα Προγράμματα Νέα συμβόλαια W, μη εμπορικά διαθέσιμα W & W Plus, WIND to ALL & WIND Καρτοσύνδεση Νέα συμβόλαια W σε συνδυασμό WIND ONE, μη εμπορικά διαθέσιμα W & WIND to ALL σε συνδυασμό Triple Play
Κόστος ενεργοποίησης 30€
(σε προσφορά 20€*)
20€
(σε προσφορά 10€*)
Τρόποι/Εντολές ενεργοποίησης Μέσω SMS: Μέσω SMS:
10GB1 NAI 10GB2 NAI
στο 1202 στο 1202
Μέσω IVR:
Κλήση στο 1270 και επιλογή 332 ή 331 για το W Unlimited GB
Μέσω myWIND & myWIND app
Τρόποι ενημέρωσης υπολοίπου myWIND, myWIND app, IVR 1270
Διάρκεια 30 ημέρες
Υπηρεσία Mobile Internet με αυτόματη μηνιαία ανανέωση
Mobile internet 10GB
Διαθέσιμα Προγράμματα Νέα συμβόλαια W, μη εμπορικά διαθέσιμα W & W Plus, WIND to ALL & WIND Καρτοσύνδεση Νέα συμβόλαια W σε συνδυσαμό WIND


ONE, μη εμπορικά διαθέσιμα W & WIND to ALL σε συνδυασμό Triple Play
Κόστος ενεργοποίησης 30 € 20 €
(σε προσφορά 20€*) (σε προσφορά 10€*)
Τρόποι/Εντολές ενεργοποίησης Μέσω SMS: Μέσω SMS:
10GB NAI
στο 1202
Μέσω myWIND & myWIND app
Τρόποι ενημέρωσης υπολοίπου myWIND, myWIND app, IVR 1270
Διάρκεια Αυτόματη ανανέωση κάθε μήνα
* Οι χρεώσεις του πακέτου επέκτασης Mobile Internet 10GB για 30 ημέρες είναι σε προσφορά με ισχύ έως 31/05/2018. Τα μηνιαία πάγια της υπηρεσίας Mobile Internet 10GB με αυτόματη μηνιαία ανανέωση είναι σε προσφορά με ισχύ έως 31/05/2018
Σημείωση: H Υπηρεσία & πακέτο Mobile Internet 10GB είναι διαθέσιμα και για περιαγωγή στην Ε.Ε. με πολιτική ορθής χρήσης. Για την Υπηρεσία Mobile Internet 10GB ισχύει πολιτική ορθής χρήσης 3GB κατά τη διάρκεια περιγαωγής στην Ε.Ε.Νέο σχήμα «Σταθερής-Κινητής» WIND ONE

Από την ίδια ημερομηνία (Δευτέρα 7 Μαΐου 2018), διατίθενται νέα προγράμματα σταθερής και κινητής με την ονομασία WIND ONE τα οποία συνδυάζουν εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα κινητής και σταθερής για οικιακούς πελάτες. Οι συνδυασμοί WIND Triple Play, WIND Triple Play & WIND Triple Play 3 για ταχύτητες έως 200 Mbps από την ίδια ημερομηνία δεν θα είναι εμπορικά διαθέσιμοι. Ο συνδυασμός WIND Triple Play Καρτοσύνδεση μετονομάζεται σε WIND ONE Καρτοσύνδεση 1GB για νέους και υπάρχοντες πελάτες.


Νέο σχήμα «Συνδυασμός Κινητής»

Από την ίδια ημερομηνία (Δευτέρα 7 Μαΐου 2018) , ανακοινώνεται η εμπορική διάθεση του νέου σχήματος συνδυασμού κινητής, για συνδρομητές συμβολαίου κινητής ιδιωτών.

Με το νέο σχήμα «Συνδυασμός Κινητής» θα παρέχεται η δυνατότητα στους συνδρομητές που συνδυάζουν γραμμές κινητής να απελευθερώσουν την επικοινωνία μεταξύ των γραμμών που συμμετέχουν στο σχήμα καθώς και να έχουν μοναδικά προνόμια ανάλογα με το πρόγραμμα στο οποίo βρίσκονται.
Στο σχήμα «Συνδυασμός Κινητής» μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι και 5 γραμμές κινητής (προγράμματα συμβολαίου για ιδιώτες W/WIND ONE, Καρτοσύνδεσης, SimpleFi on the Go & καρτοκινητά F2G/Q/WIND CARD) καθώς και μέχρι 2 γραμμές Σταθερής σε προγράμματα συμβολαίου για ιδιώτες.


Τα βασικά χαρακτηριστικά & προνόμια του νέου σχήματος συνδυασμού κινητής είναι τα εξής:


 • Στο σχήμα μπορούν να συνδυαστούν μέχρι και 5 γραμμές κινητής & μέχρι 2 γραμμές σταθερής κάτω από το ίδιο ΑΦΜ
 • Όλες οι γραμμές φωνής (κινητών & σταθερών) που συμμετέχουν στο σχήμα συνδυασμού απολαμβάνουν απεριόριστη επικοινωνία μεταξύ τους
 • Στο σχήμα συμμετέχουν τα εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα συμβολαίου κινητής για ιδιώτες W & WIND ONE, WIND Καρτοσύνδεση, Mobile Broadband (SimpleFI on the Go 30GB) & καρτοκινητή WIND F2G/Q/WIND CARD
 • Επίσης στο σχήμα συμμετέχουν τα μη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα συμβολαίου κινητής W/W Plus, WIND to ALL και WIND Καρτοσύνδεσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο σχήμα να υπάρχει τουλάχιστον μία ενεργή γραμμή στα εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα κινητής για ιδιώτες W 2GB, W 5GB, W UNLIMITED GB.
 • Οι γραμμές κινητής στα νέα προγράμματα W & WIND ONE καθώς και τα μη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα W/W Plus, WIND to ALL απολαμβάνουν επιπλέον έκπτωση 10% στο πάγιό τους. Οι γραμμές στα προγράμματα Καρτοσύνδεσης & SImpleFi on the Go δε λαμβάνουν έκπτωση.
 • Οι συνδρομητές Καρτοκινητής WIND F2G, Q ή WIND Card που εντάσσονται στο συνδυασμό κινητών θα απολαμβάνουν διπλάσιο χρόνο ομιλίας εφόσον προβαίνουν σε ανανέωση χρόνου ομιλίας από 10€ και άνω. Διευκρινίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη καρτοκινητών στο σχήμα είναι η ύπαρξη 2 ενεργών γραμμών συμβολαίου για ιδιώτες (W, WIND ONE, Καρτοσύνδεσης, SimpleFi on the Go 30GB καθώς και τα μη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα συμβολαίου κινητής W/W Plus, WIND to ALL και WIND Καρτοσύνδεσης) εκ των οποίων η μία τουλάχιστον πρέπει να βρίσκεται στα νέα προγράμματα συμβολαίου για ιδιώτες W 2GB, W 5GB, W UNLIMITED GB, WIND ONE.Στον «Συνδυασμό Κινητής» μπορούν να συμμετέχουν από 2 μέχρι 5 γραμμές κινητής με την προϋπόθεση ότι:


 • Τουλάχιστον μία γραμμή να βρίσκεται στα νέα προγράμματα συμβολαίου για ιδιώτες W 2GB, W 5GB, W UNLIMITED GB, WIND ONE
 • Από 2η μέχρι 5η γραμμή μπορούν να προστεθούν τα εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα συμβολαίου για ιδιώτες W, WIND ONE, Καρτοσύνδεσης, SimpleFi on the Go 30GB καθώς και τα μη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα συμβολαίου κινητής W/W Plus, WIND to ALL και WIND Καρτοσύνδεσης.
 • Από 3η μέχρι 5η γραμμή μπορούν να προστεθούν τα εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα συμβολαίου για ιδιώτες W, WIND ONE, Καρτοσύνδεσης, SimpleFi on the Go 30GB, τα μη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα συμβολαίου κινητής W/W Plus, WIND to ALL και WIND Καρτοσύνδεσης καθώς και καρτοκινητό WIND F2G/Q και WIND Card
 • Σε περίπτωση αποσύνδεσης της τελευταίας γραμμής που βρίσκεται σε ένα από τα προγράμματα W 2GB, W 5GB, W UNLIMITED GB, WIND ONE τα προνόμια της επιπλέον έκπτωσης 10%, της απεριόριστης ενδοεπικοινωνίας μεταξύ των μελών του σχήματος και του διπλάσιου χρόνου ομιλίας για τα καρτοκινητά θα χάνονται, καθώς δεν θα πληρούνται πλέον οι αντίστοιχες ελάχιστες προϋποθέσεις
 • Σε περίπτωση αλλαγής προγράμματος της τελευταίας γραμμής που βρίσκεται σε ένα από τα προγράμματα W 2GB, W 5GB, W UNLIMITED GB, WIND ONE σε μη συμβατό πρόγραμμα, τα προνόμια της επιπλέον έκπτωσης 10%, της απεριόριστης ενδοεπικοινωνίας μεταξύ των μελών του σχήματος και του διπλάσιου χρόνου ομιλίας για τα καρτοκινητά θα χάνονται, καθώς δεν θα πληρούνται πλέον οι αντίστοιχες ελάχιστες προϋποθέσειςΔιευκρινίσεις ένταξης καρτοκινητών στο σχήμα «Συνδυασμού κινητών»


 • Διευκρινίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη καρτοκινητών στο σχήμα είναι η ύπαρξη 2 ενεργών γραμμών συμβολαίου για ιδιώτες (W, WIND ONE, Καρτοσύνδεσης, SimpleFi on the Go 30GB καθώς και τα μη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα συμβολαίου κινητής W/W Plus, WIND to ALL και WIND Καρτοσύνδεσης) εκ των οποίων η μία τουλάχιστον πρέπει να βρίσκεται στα νέα προγράμματα συμβολαίου για ιδιώτες W 2GB, W 5GB, W UNLIMITED GB, WIND ONE.
 • Το επιπλέον ποσό που προκύπτει από το διπλασιασμό λόγω ανανέωσης κατά τα ανωτέρω, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο εντός 30 ημερών από την ανανέωση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε είδος χρήσης (ομιλία, SMS, MMS, Internet από το κινητό) προς εθνικούς και διεθνείς προορισμούς αλλά και για ενεργοποίηση πακέτων. Εξαιρείται η χρήση σε συνδρομητικές υπηρεσίες τρίτων εταιριών και σε καθεστώς περιαγωγής.
 • Η δυνατότητα διπλασιασμού του ποσού της ανανέωσης χρόνου ομιλίας τους κατά τα ανωτέρω αναγραφόμενα, ισχύει για 2 φορές ανά ημερολογιακό μήνα
 • Στην περίπτωση διαγραφής / αλλαγής του αριθμού Καρτοκινητής από το συνδυασμό κινητών, ο αριθμός καρτοκινητής που διαγράφεται παύει να έχει τη δυνατότητα διπλασιασμού του χρόνου ομιλίας κατά τα ανωτέρω, καθώς και την απεριόριστη ενδοεπικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη που συμμετέχουν στο συνδυασμό κινητών.


Οικογενειακό σχήμα

Το τωρινό οικογενειακό σχήμα που προσφέρει 10% έκπτωση στις γραμμές κινητής που συμμετέχουν, θα παραμείνει εμπορικά διαθέσιμο για τους νέους και υφιστάμενους πελάτες κινητής για ιδιώτες.

Μη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα συμβολαίου κινητής για ιδιώτες
Από την ίδια ημερομηνία, 7-5-2018, τα υπάρχοντα προγράμματα συμβολαίου κινητής για ιδιώτες WIND to ALL-25, W3, W3 Plus, W2, W2 Plus, W1, W1 Plus & WIND to ALL-100 δεν θα είναι εμπορικά διαθέσιμα για νέες συνδέσεις και αλλαγές προγραμμάτων. Οι συνδρομητές που βρίσκονται ήδη σε κάποιο από τα παραπάνω προγράμματα δεν θα επηρεαστούν με κανέναν τρόπο από την λήξη της εμπορικής διάθεσης των προγραμμάτων στα οποία ανήκουν.

Οι χρεώσεις που αφορούν στο μηνιαίο πάγιο των οικονομικών προγραμμάτων περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και το Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας το οποίο υπολογίζεται όπως προκύπτει παρακάτω.
Οι χρεώσεις ενδέχεται να επιβαρυνθούν με υψηλότερο Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας εάν το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού (προ Φ.Π.Α) ανέλθει σε κλίμακα στην οποία εφαρμόζεται υψηλότερο τέλος.
Οι υπόλοιπες χρεώσεις του παρόντος Τιμοκαταλόγου περιλαμβάνουν Φ.Π.Α 24%. Εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού (προ Φ.Π.Α), όπως περιγράφεται παρακάτω.

* Το Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας υπολογίζεται ως ποσοστό επί του μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης προ Φ.Π.Α., σύμφωνα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

 • Για μηνιαίους λογαριασμούς μέχρι και 50€: 12%
 • Για μηνιαίους λογαριασμούς από 50,01€ μέχρι και 100€: 15%
 • Για μηνιαίους λογαριασμούς από 100,01€ μέχρι και 150€: 18%
 • Για μηνιαίους λογαριασμούς από 150,01€ και άνω: 20%.


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.wind.gr ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών καλώντας από κινητό WIND 1260 (χρέωση 0,25€ 2/κλήση) ή από σταθερό 13800 (χρέωση 0,26€/κλήση από σταθερό WIND συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% σύμφωνα με το άρθρο 55 νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27-5-2016) & από σταθερά άλλου δικτύου (με χρέωση βάση τιμοκαταλόγου του εκάστοτε παρόχου).
Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Πηγή : Wind