Ανακοινώνεται ότι από 14/05/2018 εξαιρούνται οι προορισμοί Ηνωμένου Βασιλείου UK mobile others από τα ακόλουθα πακέτα χρόνου ομιλίας:

1. 40΄προς ΗΠΑ, Καναδά, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο, Ολλανδία, Ρουμανία με χρέωση 4,44€, και 90΄ προς κινητά & σταθερά Αγγλίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Βελγίου, Ολλανδίας με χρέωση 7,06€ , τα οποία είναι διαθέσιμα για συνδρομητές καρτοκινητής COSMOTE (COSMOKAPTA, WHAT’S UP & FROG)
2. 60΄προς Διεθνείς προορισμούς με χρέωση 5€, 60’+60ΜΒ προς Διεθνείς προορισμούς με χρέωση 7€ τα οποία είναι διαθέσιμα για συνδρομητές ΚαρτοΣυμβολαίου COSMOTE
3. 40΄προς ΗΠΑ, Καναδά, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο, Ολλανδία, Ρουμανία με χρέωση 4,44€ το οποίο είναι διαθέσιμο σε συνδρομητές προγραμμάτων COSMOTE BUSINESS MOBILE COST CONTROL
4. bonus 30΄προς Διεθνείς προορισμούς, το οποίο διατίθεται δωρεάν σε συνδρομητές καρτοκινητής COSMOTE, οι οποίοι θα μετατρέψουν την σύνδεση τους σε πρόγραμμα ΚαρτοΣυμβολαίου.

Αναλυτικές πληροφορίες και το σύνολο των προορισμών που περιλαμβάνονται στα ανωτέρω πακέτα, παρέχονται στα ακόλουθα link:
a. Για συνδρομητές Καρτοσυμβολαίου: https://www.cosmote.gr/mobile/cosmop...x.jsp?catName=
Voicebundleinternational406e1524f0-c30c-458f-907f-62c55103f386
b. COSMOTE Business Mobile Cost Control:
https://www.cosmote.gr/mobile/cosmop....jsp?catName=i nternational_50min9b6cde81-2bce-45bd-b34e-04504ad5da20
c. COSMOKARTA:
https://www.cosmote.gr/mobile/cosmop....jsp?catName=I nternationalBundle6b5fdcb0-239c-46cc-8f9e-0c80502f44db
d. WHAT’S UP:
https://www.cosmote.gr/mobile/cosmop....jsp?catName=I nternationalBundle7d405d13-360a-4e98-b6a3-4cfcba2312bd
e. FROG:
http://www.frogmobile.gr/el/default.aspx στην ενότητα ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ -
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Επιπλέον ανακοινώνεται ότι από την ίδια ημερομηνία εξαιρούνται οι προορισμοί Belgium mobile others με πρόθεμα: +3245 από:

1. Τo πακέτο 90΄ προς κινητά & σταθερά Αγγλίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Βελγίου, Ολλανδίας με χρέωση 7,06€ που είναι διαθέσιμο για συνδρομητές καρτοκινητής COSMOTE (COSMOKAPTA , WHAT’S UP & FROG)
2. Τα πακέτα 60΄προς Διεθνείς προορισμούς με χρέωση 5€ & 60’+60ΜΒ προς Διεθνείς προορισμούς με χρέωση 7€, τα οποία είναι διαθέσιμα για συνδρομητές ΚαρτοΣυμβολαίου COSMOTE
3. Το bonus 30΄προς Διεθνείς προορισμούς, το οποίο διατίθεται δωρεάν σε συνδρομητές καρτοκινητής COSMOTE, οι οποίοι θα μετατρέψουν την σύνδεση τους σε πρόγραμμα ΚαρτοΣυμβολαίου.
Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

Στις τιμές των πακέτων ΚαρτοΣυμβολαίου όπως και των πακέτων COSMOTE BUSINESS MOBILE COST CONTROL για αγορές μέσω λογαριασμού εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Καρτοκινητής Τηλεφωνίας 12%.

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από το www.cosmote.gr και από την Εξυπηρέτηση Πελατών COSMOTE στο 13888 (χρέωση 0,19€/κλήση από κινητό).

Η καρτοκινητή FROG είναι προϊόν COSMOTE. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών FROG στο 1299 από κινητό FROG (χρέωση 0,190 €/κλήση) ή στο (+30) 697 100 1299 από σταθερό ή άλλο κινητό τηλέφωνο.

Πηγή : Cosmote