Δελτίο Τύπου:
Στη συγκεκριμένη δημόσια διαβούλευση έλαβαν μέρος και κατέθεσαν τις απόψεις τους οι ακόλουθοι πάροχοι δικτύων ή /και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών:


1. Forthnet
2. OTE
3. Vodafone
4. Cyta
5. Cosmote
6. Wind


Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στη Δημόσια Διαβούλευση δημοσιεύονται αυτούσιες, εκτός από τα σχόλια / παρατηρήσεις που οι συμμετέχοντες δηλώνουν ως εμπιστευτικού χαρακτήρα.