Από 19 Ιουνίου 2018 η χρέωση της υπηρεσίας Vodafone Πας Παντού μετά την κατανάλωση των ενσωματωμένων ΜΒ του εκάστοτε προγράμματος, για όλους τους συνδρομητές συμβολαίου, ιδιώτες και επαγγελματίες, διαμορφώνεται σε 1€/ΜΒ από: €5,04/50ΜΒ/ημέρα στην Ελβετία και Π.Γ.Δ.Μ. και στη συνέχεια 1€/MB ή €15,12/50ΜΒ/ημέρα στις υπόλοιπες χώρες και στη συνέχεια 1€/MB.Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας δεν μεταβάλλονται.

Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

Για πληροφορίες επισκεφθείτε το www.vodafone.gr/roaming

Πηγή : Vodafone