Μόνο το 3 θα γεμίσει και κανένα άλλο.
Τα σωληνάκια για το 6 και το 7 ειναι φραγμένα.
Στο 2 δεν θα πάει γιατί το σωληνάκι του είναι πιο ψηλά από του 3.
Άρα θα γεμίσει μόνο το 3 και θα αρχίσει να χύνεται κάτω.
Δεν βλέπω κάτι άλλο.