Η ΟΤΕ Α.Ε. ανακοινώνει τη διάθεση των προγραμμάτων 12μηνης δέσμευσης και 24μηνης δέσμευσης, τα οποία αναλυτικά έχουν ως ο παρακάτω πίνακας:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χαρακτηριστικά Προγράμματος Μηνιαία Τέλη Τέλος
Αποδέσμευσης
(με ΦΠΑ & Τέλος
Εθνικά σταθερά Εθνικά
Κινητά
Διεθνή
Σταθερά
47
χωρών
xDSL 12μηνης δέσμευσης/ αορίστου 24μηνης δέσμευσης
COSMOTE Double Play 50 M 250΄ έως 50
Mbps
52,00 € 33,30 € 130,00 €
COSMOTE Double Play 50 L Απεριόριστα 120' έως 50
Mbps
57,00 € 35,50 € 130,00 €
COSMOTE Double Play 50 XL Απεριόριστα 480' 30' έως 50
Mbps
61,00 € 37,40 € 130,00 €

Στα παραπάνω μηνιαία τέλη περιλαμβάνονται:

  • Βασικό μηνιαίο τέλος τηλεφωνικής γραμμής με 1 Κανάλι Φωνής (σε όλα τα προγράμματα).
  • Ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο ταχύτητας έως 50 Mbps
  • Απεριόριστες αστικο-υπεραστικές κλήσεις εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ στα προγράμματα COSMOTE Double Play 50L & XL ενώ στο πρόγραμμα COSMOTE Double Play 50M συμπεριλαμβάνονται 250 λεπτά ομιλίας προς εθνικά σταθερά και κινητά τηλέφωνα, τα οποία καταναλώνονται όπως επιθυμεί ο πελάτης.
  • Προπληρωμένος χρόνος ομιλίας σε εθνικά κινητά τηλέφωνα ή/και σταθερά τηλέφωνα 47 χωρών (διεθνή τηλεφωνία), όπου αναφέρεται.

[IMG]file:///C:/Users/nkwin/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_22f9/AC/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]
Σε όλα τα προγράμματα, τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη για Τηλεφωνικές Γραμμές με 2 κανάλια φωνής είναι αυξημένα κατά 6,50€.
Μετά την εξάντληση του προπληρωμένου χρόνου ομιλίας στο COSMOTE Double Play 50M όλες οι κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά θα χρεώνονται με ενιαία τιμή 0,19 €/min. Μετά την εξάντληση του προπληρωμένου χρόνου ομιλίας στα προγράμματα COSMOTE Double Play 50L & XL, όλες οι κλήσεις προς εθνικά κινητά θα χρεώνονται με ενιαία τιμή 0,26€/min, ενώ όλες οι κλήσεις προς διεθνή σταθερά θα χρεώνονται βάσει τιμοκαταλόγου. Τo βήμα χρέωσης των κλήσεων θα είναι το λεπτό, ενώ τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.
Με την παροχή κάθε προγράμματος ο Πελάτης δεσμεύεται με υπογραφή σύμβασης 12μηνης ή 24μηνης ελάχιστης διάρκειας παραμονής σε αυτό. Σε περίπτωση υπαναχώρησης του Πελάτη πριν τη λήξη της ελάχιστης διάρκειας παραμονής, επιβάλλεται εφάπαξ τέλος αποδέσμευσης ως ανωτέρω.

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5%. Τα τέλη αποδέσμευσης δεν υπόκεινται σε Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5%.
H ημερομηνία έναρξης ισχύος όλων των ανωτέρω προγραμμάτων είναι η 18/06/2018 και ώρα 00:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.cosmote.gr, στο 13888 ή στο Δίκτυο Καταστημάτων COSMOTE - ΓΕΡΜΑΝΟΣ

[β]Πηγή : COSMOTE[/b]