Α1) Από 27 Σεπτεμβρίου 2018, αυξάνεται η ονομαστική τιμή του παγίου των παρακάτω εμπορικά διαθέσιμων προγραμμάτων ως εξής:
στο πρόγραμμα IοΤ20MB από €3,72 σε €4,00, στο IoT100MB από €5,03 σε €6,00, στο IoT500MB από €8,06 σε €10,00, στο IoT1GB από €10,08 σε €12,00.

Α2) Από 27 Σεπτεμβρίου 2018, αυξάνονται τα διαθέσιμα ΜΒ στα παρακάτω εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα: στο πρόγραμμα IοΤ20MB από 20ΜΒ σε 25ΜΒ και στο πρόγραμμα IoT500MB από 500ΜΒ σε 700ΜΒ. Οι ανωτέρω μεταβολές ισχύουν για όλους τους νέους και υφιστάμενους επαγγελματίες συνδρομητές εφόσον έχει παρέλθει η ορισμένη (ελάχιστη) διάρκεια της σύμβασης για την παροχή της IoT υπηρεσίας, με ακριβή ημερομηνία ισχύος ανά συνδρομητή την αντίστοιχη ημερομηνία μηνιαίας τιμολόγησης της σύνδεσής του.

Α3) Από 27 Σεπτεμβρίου 2018, για όλους τους νέους και υφιστάμενους επαγγελματίες συνδρομητές αλλάζει η χρέωση της κίνησης μετά την κατανάλωση των ενσωματωμένων data στα παρακάτω εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα εξής: Στα προγράμματα IοΤ20MB και IoT100MB από €0,11/ΜΒ σε €0,13€/ΜΒ και στο πρόγραμμα IoT500MB από €0,02/ΜΒ σε €0,03/ΜΒ.

Δυνάμει των ανωτέρω αλλαγών οι συνδρομητές που επηρεάζονται έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασής τους αζημίως (εξαιρούνται τυχόν επιδοτήσεις), εντός ενός μηνός από την ημερομηνία που θα λάβουν την ενημέρωση στον λογαριασμό τους για πρώτη φορά.

Πηγή : Vodafone