Ανακοινώνεται ότι από 1/10/2018, παύει η εμπορική διάθεση της υπηρεσίας COSMOTE Mobile Internet Day Pass, η οποία είναι διαθέσιμη στους συνδρομητές κινητής COSMOTE που δεν έχουν ενσωματωμένο όγκο δεδομένων στο πρόγραμμα τους.

Επιπλέον από την ίδια ημερομηνία επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές για όλους τους συνδρομητές COSMOTE:

Α. Οι συνδρομητές συμβολαίου, χωρίς ενσωματωμένο όγκο δεδομένων στο πρόγραμμά τους, μπορούν να κάνουν χρήση δεδομένων με αγορά πακέτων δεδομένων μέσω της δωρεάν υπηρεσίας COSMOTE My Internet. Υπενθυμίζεται ότι με τη δωρεάν υπηρεσία COSMOTE My Internet, στο http://myinternet.cosmote.gr, οι συνδρομητές έχουν τον πλήρη έλεγχο των ΜΒ που καταναλώνουν, και την ασφάλεια ότι κάθε φορά που καταναλώνουν το 100% των ΜΒ τους, η πρόσβαση στο διαδίκτυο θα διακόπτεται. Στην περίπτωση αυτή θα μπορούν μέσα από τη σελίδα της υπηρεσίας, να επιλέξουν οι ίδιοι με ποιο από τα πακέτα δεδομένων θέλουν να συνεχίσουν την πλοήγησή τους στο Internet.

Β. Για τους συνδρομητές Καρτοκινητής (WHAT’S UP, COSMOΚΑΡΤΑ, FROG), ΚαρτοΣυμβολαίου και Business Mobile Cost Control χωρίς ενσωματωμένο όγκο δεδομένων στο Πρόγραμμά τους, η χρέωση για τη χρήση δεδομένων ανέρχεται σε 0,2€/ΜΒ με μέγιστη ημερήσια χρέωση 2€. Εφόσον ο Συνδρομητής φτάσει τη μέγιστη επιτρεπτή ημερήσια χρέωση των 2€, η COSMOTE με σκοπό την απρόσκοπτη παροχή των Υπηρεσιών της, δικαιούται να μειώσει την ταχύτητα για την πλοήγηση στο Internet σε 1,5Mbps κατ’ ανώτατο όριο, μέχρι τη συμπλήρωση 24 ωρών από την πρώτη χρήση δεδομένων.

Γ. Για τους συνδρομητές Καρτοκινητής WHAT’S UP, COSMOΚΑΡΤΑ, FROG που έχουν αγορασμένο πακέτο δεδομένων, η χρέωση μετά την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης μέχρι και τη λήξη του κάθε πακέτου, μειώνεται από 1,0416€/ΜΒ σε 0,2€/ΜΒ και μέγιστη ημερήσια χρέωση 2€. Εφόσον ο Συνδρομητής φτάσει τη μέγιστη επιτρεπτή ημερήσια χρέωση των 2€, η COSMOTE με σκοπό την απρόσκοπτη παροχή των Υπηρεσιών της, δικαιούται να μειώσει την ταχύτητα για την πλοήγηση στο Internet σε 1,5Mbps κατ’ ανώτατο όριο, μέχρι τη συμπλήρωση 24 ωρών από την πρώτη χρήση δεδομένων. Τα λοιπά χαρακτηριστικά των πακέτων παραμένουν ως έχουν. Για όσους από τους παραπάνω συνδρομητές έχουν ενεργοποιήσει πακέτο δεδομένων έως και την 1/10/2018, η χρέωση μετά την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης του πακέτου παραμένει 1,0416€/ΜΒ, μέχρι τη λήξη του.

Οι συνδρομητές ΚαρτοΣυμβολαίου, Business Mobile Cost Control, καρτοκινητής WHAT’S UP, COSMOΚΑΡΤΑ, FROG, CIAO, έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση τους αζημίως εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος των ανωτέρω τροποποιήσεων (εξαιρουμένων τυχόν υπολοίπων επιδότησης συσκευής ή επιδότησης τερματικού εξοπλισμού).

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε από κινητό την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE στο 13888 (χρέωση 0,19€/κλήση) ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.cosmote.gr
Η καρτοκινητή FROG είναι προϊόν COSMOTE. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών FROG στο 1299 από κινητό FROG (χρέωση 0,19 €/κλήση).
Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%.

Πηγή : Cosmote