Login Form
IPv6 Ready
Σελ. 1 από 4 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 53
 1. #1
  Εγγραφή
  21-09-2003
  Μηνύματα
  71.571
  Downloads
  217
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  30/3
  ISP
  Wind
  Router
  Techicolor
  SNR / Attn
  6(dB) / 13(dB)
  Path Level
  Interleaved
  EETT
  Δελτίο Τύπου:
  Από σήμερα, 1η Οκτωβρίου, τίθεται σε ισχύ το δεύτερο στάδιο των ρυθμίσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ, ο οποίος είχε δημοσιευθεί τον Δεκέμβριο του 2017. Ο Κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των συνδρομητών σε τηλεφωνία και Διαδίκτυο.

  Οι σημαντικότερες υποχρεώσεις που επιβάλλονται με το δεύτερο στάδιο ρυθμίσεων, μεταξύ άλλων, συνοψίζονται στα ακόλουθα θέματα:

  • Μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τους συμβατικούς όρους: Στην πρώτη σελίδα της σύμβασης πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια, η ημερομηνία υπογραφής, η τελική τιμή χρέωσης του παγίου και οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, το ύψος τυχόν επιδότησης και η απόσβεσή της, καθώς και τυχόν τέλος για διακοπή/καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου. Επίσης, πρέπει να παρέχονται στον συνδρομητή δυνατότητες, όπως η άμεση ενεργοποίηση της σύνδεσης, ο καθορισμός ανώτατου ορίου χρέωσης για την ενεργοποίηση φραγής εξερχομένων, η εξαίρεση του αριθμού από τηλεφωνικούς καταλόγους.
  • Μεγαλύτερη προθεσμία για καταγγελία σύμβασης: Αυξάνεται η προθεσμία για την καταγγελία σύμβασης ορισμένου/αορίστου χρόνου αζημίως, σε περίπτωση μονομερούς τροποποίησης των συμβατικών όρων ή των τιμολογίων από τον πάροχο.
  • Ενημέρωση για υπέρβαση ορίου κατανάλωσης προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας: Ο συνδρομητής κινητής τηλεφωνίας ενημερώνεται υποχρεωτικά, όταν υπερβαίνει το 80% των λεπτών ομιλίας/SMS/MB του προγράμματός ή πακέτου προπληρωμένων υπηρεσιών. Ειδικά, για τα MB ενημερώνεται επίσης, υποχρεωτικά, και όταν καταναλώσει το 100% του όγκου.
  • Αυτόματη πίστωση λογαριασμού για βλάβες: Εφόσον η βλάβη υπερβαίνει τις δύο εργάσιμες ημέρες από την ημέρα δήλωσής της, πρέπει να πιστώνεται αυτόματα και εντός τετραμήνου στον λογαριασμό του συνδρομητή, το τμήμα του παγίου που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Δωρεάν γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών από οποιοδήποτε δίκτυο: Σε περίπτωση βλάβης, ο συνδρομητής μπορεί να καλεί, χωρίς χρέωση, από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας τη γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών που διαθέτει ο πάροχος.
  • Μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο υποβολής καταγγελίας σύμβασης: Ο συνδρομητής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, είτε στα καταστήματα του παρόχου, είτε με αποστολή επιστολής/τηλεομοιοτυπίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η παροχή υπηρεσιών πρέπει να διακόπτεται εντός δύο εργάσιμων ημερών για την κινητή τηλεφωνία και οχτώ για τη σταθερή (εκτός εάν ο καταναλωτής έχει ζητήσει συγκεκριμένη ημερομηνία).
  • Απαγόρευση επιβολής τέλους διακοπής/ανανέωσης σύμβασης: Ο πάροχος δεν επιτρέπεται να επιβάλει τέλος αποσύνδεσης λόγω διακοπής/καταγγελίας είτε σύμβασης αορίστου χρόνου είτε σύνδεσης καρτοκινητής τηλεφωνίας. Επίσης, απαγορεύεται να επιβάλει τέλος ανανέωσης για νέα σύμβασης ορισμένου χρόνου σε υφιστάμενο συνδρομητή με σύμβαση αορίστου χρόνου.


  Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο στάδιο ρυθμίσεων, που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή από τον Δεκέμβριο του 2017, με την έκδοση του Κανονισμού, περιλαμβάνει τα εξής:

  • Συμβάσεις ορισμένου χρόνου: Ο πάροχος δεν έχει δικαίωμα, στη διάρκεια του ορισμένου χρόνου της σύμβασης, να αυξάνει το πάγιο ή να μειώνει τον χρόνο ομιλίας/όγκο δεδομένων του προγράμματος υπηρεσιών.
  • Αποστολή λογαριασμών: Σε όλες τις νέες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ανανεώσεων υφιστάμενων συμβάσεων, ο συνδρομητής επιλέγει εξαρχής εάν επιθυμεί να λαμβάνει τον λογαριασμό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής δεν επιλέξει και, εφόσον η σύνδεσή του περιλαμβάνει υπηρεσίες Διαδικτύου, ο λογαριασμός αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή έντυπα κατ’ επιλογή του παρόχου. Ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να αλλάζει οποιαδήποτε στιγμή τον τρόπο αποστολής του λογαριασμού.


  Το επόμενο και τελικό στάδιο ρυθμίσεων αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τέλος Δεκεμβρίου του 2018.

  Περισσότερες πληροφορίες για τις ρυθμίσεις παρέχονται στο www.eett.gr, Ενότητα Για καταναλωτές/ Σχετικά με τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες/Οδηγίες-Συστάσεις.

 2. #2
  Εγγραφή
  21-03-2010
  Μηνύματα
  1.348
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Ενημέρωση για υπέρβαση ορίου κατανάλωσης προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας: Ο συνδρομητής κινητής τηλεφωνίας ενημερώνεται υποχρεωτικά, όταν υπερβαίνει το 80% των λεπτών ομιλίας/SMS/MB του προγράμματός ή πακέτου προπληρωμένων υπηρεσιών. Ειδικά, για τα MB ενημερώνεται επίσης, υποχρεωτικά, και όταν καταναλώσει το 100% του όγκου.

  Γιατί μόνο στην κινητή; Αγνοούν στην ΕΕΤΤ ότι υπάρχουν πάροχοι σταθερής που δεν προσφέρουν κανέναν τρόπο ενημέρωσης υπολοίπου και χρεώνουν σχεδόν 1 ευρώ το λεπτό κλήσεις σε κινητά μόλις υπερβεί ο χρήστης τον χρόνο;

  Δωρεάν γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών από οποιοδήποτε δίκτυο: Σε περίπτωση βλάβης, ο συνδρομητής μπορεί να καλεί, χωρίς χρέωση, από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας τη γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών που διαθέτει ο πάροχος.

  Αυτό από την άλλη, είναι εξαιρετική προσθήκη μιας και ορισμένοι πάροχοι αισχροκερδούν πάνω στις ...βλάβες των δικτύων τους.

  - - - Updated - - -

  Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: ωοδαφονε.PNG 
Εμφανίσεις: 103 
Μέγεθος: 74,5 KB 
ID: 197514

  Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: ψοσμοτε.PNG 
Εμφανίσεις: 78 
Μέγεθος: 33,4 KB 
ID: 197515

  Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: wind.PNG 
Εμφανίσεις: 56 
Μέγεθος: 108,9 KB 
ID: 197516

  Ούτε ένας από τους τρεις δεν ακολουθεί τις υποχρεώσεις για δωρεάν τηλέφωνο βλαβών από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής (εκτός αν το έχουν κάπου αλλού κρυμμένο).

  Ξεκινήστε καταγγελίες.

 3. #3
  Εγγραφή
  05-08-2003
  Περιοχή
  Sofia, BG
  Μηνύματα
  2.879
  Downloads
  30
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  1000/1000MBPS
  ISP
  Mtel BG
  Router
  Huawei
  Path Level
  Fastpath
  ετσι εξηγηται γιατι η κοσμοτε σταματησε το τελος αποσυνδεσης...
  enos leptou sigi gia tin ellada pou xerete me to vdsl....

 4. #4
  Εγγραφή
  31-08-2008
  Περιοχή
  Nαύπακτος
  Μηνύματα
  578
  Downloads
  10
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  49999/4999
  ISP
  Cosmote
  Router
  Fritzbox 7560
  SNR / Attn
  24,1(dB) / 16(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από marcus1 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Ενημέρωση για υπέρβαση ορίου κατανάλωσης προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας: Ο συνδρομητής κινητής τηλεφωνίας ενημερώνεται υποχρεωτικά, όταν υπερβαίνει το 80% των λεπτών ομιλίας/SMS/MB του προγράμματός ή πακέτου προπληρωμένων υπηρεσιών. Ειδικά, για τα MB ενημερώνεται επίσης, υποχρεωτικά, και όταν καταναλώσει το 100% του όγκου.

  Γιατί μόνο στην κινητή; Αγνοούν στην ΕΕΤΤ ότι υπάρχουν πάροχοι σταθερής που δεν προσφέρουν κανέναν τρόπο ενημέρωσης υπολοίπου και χρεώνουν σχεδόν 1 ευρώ το λεπτό κλήσεις σε κινητά μόλις υπερβεί ο χρήστης τον χρόνο;

  Δωρεάν γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών από οποιοδήποτε δίκτυο: Σε περίπτωση βλάβης, ο συνδρομητής μπορεί να καλεί, χωρίς χρέωση, από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας τη γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών που διαθέτει ο πάροχος.

  Αυτό από την άλλη, είναι εξαιρετική προσθήκη μιας και ορισμένοι πάροχοι αισχροκερδούν πάνω στις ...βλάβες των δικτύων τους.

  - - - Updated - - -

  Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: ωοδαφονε.PNG 
Εμφανίσεις: 103 
Μέγεθος: 74,5 KB 
ID: 197514

  Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: ψοσμοτε.PNG 
Εμφανίσεις: 78 
Μέγεθος: 33,4 KB 
ID: 197515

  Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: wind.PNG 
Εμφανίσεις: 56 
Μέγεθος: 108,9 KB 
ID: 197516

  Ούτε ένας από τους τρεις δεν ακολουθεί τις υποχρεώσεις για δωρεάν τηλέφωνο βλαβών από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής (εκτός αν το έχουν κάπου αλλού κρυμμένο).

  Ξεκινήστε καταγγελίες.
  Θεωρείς ότι μπορεί κάποιος να κάνει καταγγελία γι αυτό το λόγο και να την "κάνει" (αζημιως ενοοειται) ? (δεν είναι ειρωνεία) έχω ένα φίλο που ψάχνει τρόπο να φύγει από Vodafone σταθερη...
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος chaos38 : 01-10-18 στις 19:24.

 5. #5
  Εγγραφή
  11-10-2005
  Ηλικία
  52
  Μηνύματα
  5.115
  Downloads
  6
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  102400/10240
  ISP
  Wind
  DSLAM
  Wind - ΝΙΚΑΙΑ
  Router
  Technicolor TG789vac v2
  Path Level
  Fastpath
  Εννοείται πως είναι όλα σε θετική κατεύθυνση.

  Ας δει λίγο η ΕΕΤΤ και τα του οίκου της. Στις καταγγελίες μέσω ηλεκτρονικής φόρμας έχει απίθανα μικρά όρια που δεν χωρά να περιγράψεις τίποτα. Και να υποχρεώσουν τους παρόχους να έχουν μια εύκολη διαδικασία γραπτής υποβολής παραπόνου και σύντομο διάστημα απάντησης ώστε να διευκολύνονται, όπου χρειάζονται, οι καταγγελίες.
  hnesne

 6. #6
  Εγγραφή
  03-06-2004
  Μηνύματα
  13.801
  Downloads
  15
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  10800/950
  ISP
  Cosmote
  SNR / Attn
  8.4(dB) / 34(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από marcus1 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Ξεκινήστε καταγγελίες.
  Καλό είναι να αφιερώνουμε λίγο χρόνο πριν γράψουμε "συμβουλές" που μόνο πρόβλημα θα προκαλέσουν χωρίς να προσφέρουν τίποτα. Μου πήρε γύρω στο μισό λεπτό για να δω ότι ο τιμοκατάλογος ενός παρόχου έχει ενημερωθεί από την προηγούμενη βδομάδα. Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους. Ψάξε το καλύτερα.

  Θέλει μόνο προσοχή στο ποιος είναι ο αριθμός που δεν χρεώνεται ανά πάροχο. Αν θέλει κάποιος να τους μαζέψει.
  ΟΤΕ 13788
  COSMOTE 13738
  Wind σταθερή 13700
  Wind κινητή 13780
  CYTA 13811
  Vodafone 13840
  Forthnet 13731
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος emeliss : 01-10-18 στις 20:24.

 7. #7
  Εγγραφή
  21-03-2010
  Μηνύματα
  1.348
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από emeliss Εμφάνιση μηνυμάτων
  Καλό είναι να αφιερώνουμε λίγο χρόνο πριν γράψουμε "συμβουλές" που μόνο πρόβλημα θα προκαλέσουν χωρίς να προσφέρουν τίποτα. Μου πήρε γύρω στο μισό λεπτό για να δω ότι ο τιμοκατάλογος ενός παρόχου έχει ενημερωθεί από την προηγούμενη βδομάδα. Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους. Ψάξε το καλύτερα.

  Θέλει μόνο προσοχή στο ποιος είναι ο αριθμός που δεν χρεώνεται ανά πάροχο. Αν θέλει κάποιος να τους μαζέψει.
  Αφιέρωσα "λίγο χρόνο" και γι'αυτό έβαλα τις εικόνες από τις σελίδες επικοινωνίας και υποστήριξης.

  Θα μπορούσες με την σειρά σου να αφιερώσεις "λίγο χρόνο" στην ανάρτηση του κατάλληλου λινκ για να με διορθώσεις, αντί να τον αφιερώνεις στο επιθετικό ύφος.

 8. #8
  Εγγραφή
  03-06-2004
  Μηνύματα
  13.801
  Downloads
  15
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  10800/950
  ISP
  Cosmote
  SNR / Attn
  8.4(dB) / 34(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Το έχω κάνει ήδη. Οι εικόνες που έβαλες δεν αφορούν τους επισήμους αριθμούς βλαβών.

  Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΕΕΤΤ είναι ο μεγάλος αριθμός καταγγελιών που δεν θα έπρεπε να είχαν γίνει ποτέ.

 9. #9
  Εγγραφή
  21-03-2010
  Μηνύματα
  1.348
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από emeliss Εμφάνιση μηνυμάτων
  Το έχω κάνει ήδη. Οι εικόνες που έβαλες δεν αφορούν τους επισήμους αριθμούς βλαβών.

  Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΕΕΤΤ είναι ο μεγάλος αριθμός καταγγελιών που δεν θα έπρεπε να είχαν γίνει ποτέ.
  Nαι έβαλες σε edit το 13788 που δεν είναι προσβάσιμο από αλλους παρόχους. Ζήτα και καμιά συγγνώμη αντί να λες πράγματα που δεν ισχύουν με ύφος.

  Δωρεάν γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών από οποιοδήποτε δίκτυο: Σε περίπτωση βλάβης, ο συνδρομητής μπορεί να καλεί, χωρίς χρέωση, από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας τη γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών που διαθέτει ο πάροχος.

  Γνωρίζουν αυτή την υποχρέωση εδώ και ένα χρόνο. Λοιπόν; Ποιός είναι ο toll free αριθμός;

  - - - Updated - - -

  Λοιπόν με την σειρά μου να πω ότι δεν ήθελα να προκαλέσω ένταση αλλά το ύφος σου ήταν απλώς αδικαιολόγητο. Ο ένας όμως από τους αριθμούς που έβαλες (13840 για βονταφον) όντως είναι προσβάσιμος από τρίτα δίκτυα, αντίθετα με τον αριθμό της κοσμοτε που έβαλες.

  Απλώς δεν υπάρχει λόγος να ξεκινάς με επιθετικότητα όταν όπως βλέπεις κι εσύ μπορείς να κάνεις λάθος.

 10. #10
  Εγγραφή
  03-06-2004
  Μηνύματα
  13.801
  Downloads
  15
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  10800/950
  ISP
  Cosmote
  SNR / Attn
  8.4(dB) / 34(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Τα έβαλα όλα. Από ποιον πάροχο δεν είναι προσβάσιμο το 13788; Το κάλεσα κανονικά από CYTA. Αν βρεις λάθος γράψε το να το διορθώσω.

 11. #11
  Εγγραφή
  21-03-2010
  Μηνύματα
  1.348
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από emeliss Εμφάνιση μηνυμάτων
  Τα έβαλα όλα. Από ποιον πάροχο δεν είναι προσβάσιμο το 13788; Το κάλεσα κανονικά από CYTA.
  Από wind βγάζει σήμα μη λειτουργίας (τρεις φορές δοκίμασα). Βλέπεις ότι δεν είναι τόσο απλή υπόθεση, λίγα λεπτά ψάξιμο;

 12. #12
  Εγγραφή
  18-12-2009
  Περιοχή
  Athens
  Ηλικία
  38
  Μηνύματα
  500
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  24576/1024
  ISP
  Forthnet
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΦΑΛΗΡΟ
  Router
  Netgear
  Επιτέλους!! Πολύ σωστά Όλα αυτά!!

  Το θέμα με τους αριθμούς βλαβών που δεν χρεώνονται θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
  Αν η ΕΕΤΤ θέλει να κάνει σοβαρή δουλειά θα πρέπει να υποχρεώσει τους παρόχους σε 1 ΜΟΝΑΔΙΚΟ τηλ. Βλαβών!!!
  Διαφορετικά θα οδηγηθούμε σε εξυπηρέτηση 2 ταχυτήτων... Την επί πληρωμή που θα απαντούν άμεσα και το δωρεάν που θα μένεις καμμία ώρα στην αναμονή μέχρι να βαρεθείς και να το κλείσεις.

 13. #13
  Εγγραφή
  21-03-2010
  Μηνύματα
  1.348
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από emeliss Εμφάνιση μηνυμάτων
  Το έχω κάνει ήδη. Οι εικόνες που έβαλες δεν αφορούν τους επισήμους αριθμούς βλαβών.
  Της wind λέει "αριθμοί βλαβών". Απλώς δεν αναφέρει τον toll free και αναφέρει τον χρεώσιμο ("κατά λάθος;").

 14. #14
  Εγγραφή
  03-06-2004
  Μηνύματα
  13.801
  Downloads
  15
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  10800/950
  ISP
  Cosmote
  SNR / Attn
  8.4(dB) / 34(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από marcus1 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Από wind βγάζει σήμα μη λειτουργίας (τρεις φορές δοκίμασα). Βλέπεις ότι δεν είναι τόσο απλή υπόθεση, λίγα λεπτά ψάξιμο;
  Βασικά τόσο απλή είναι. Δήλωσε το βλάβη στην Wind ή κάνε καταγγελία που σου αρέσει για την Wind.

 15. #15
  Εγγραφή
  21-03-2010
  Μηνύματα
  1.348
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από emeliss Εμφάνιση μηνυμάτων
  Βασικά τόσο απλή είναι. Δήλωσε το βλάβη στην Wind ή κάνε καταγγελία που σου αρέσει για την Wind.
  Οι ειρωνείες δεν είναι αναγκαίες όταν κρύβουν τους toll free αριθμούς και -άγνωστο με ποιού ευθύνη- δεν δουλεύουν . Βάζω στοίχημα ότι ο χρεώσιμος αριθμός για βλάβες του ΟΤΕ δουλεύει από wind.

Σελ. 1 από 4 123 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

 1. Μηνύματα: 115
  Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-18, 21:04
 2. Μηνύματα: 0
  Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-18, 11:58
 3. Μηνύματα: 0
  Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-18, 09:11
 4. Μηνύματα: 3
  Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-17, 21:21

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας