Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sdikr Εμφάνιση μηνυμάτων
Δεν έχουν παραβιάσει κάτι, το τέλος αποδέσμευσης απο την στιγμή που είσαι σε συμβόλαιο ισχύει, δεν ισχύει σε περίπτωση που είσαι αορίστου. Ακόμα το τέλος διακοπής που αναφέρεται εδώ έχει να κάνει κυρίως με την κινητή, στην σταθερή δεν είχε τέλος διακοπής.
Οπότε όχι δεν μπορείς να φύγεις αζημίως
η ένστασή μου αναφερόταν στο παρακάτω σημείο:
"Σημειώνεται ότι, από την 1η Οκτωβρίου 2018, το συγκεκριμένο τέλος πρέπει να αναγράφεται, με σαφήνεια, στην πρώτη σελίδα όλων των συμβάσεων που συνάπτονται. "
καθως στην περίπτωσή μου αναφέρεται στη 2η με μικρά γράμματα
θεώρησα ότι εννοεί το τέλος αποδέσμευσης