Η εταιρία VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ (Vodafone) ανακοινώνει από 01 Νοεμβρίου 2018 τις παρακάτω αλλαγές:

Από την ανωτέρω ημερομηνία μεταβάλλεται το πακέτο που προσφέρει 300’ λεπτά ομιλίας προς Πακιστάν , 2GB για χρήση ιντερνέτ από το κινητό, 100 λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα και 600 λεπτά ομιλίας προς συνδρομητές καρτοκινητής Tazamobile για 25 ημέρες με χρέωση 8,5€ και θα προσφέρει πλέον 200’ λεπτά ομιλίας προς Πακιστάν, 3GB για χρήση ιντερνέτ από το κινητό, 100 λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα και 600 λεπτά ομιλίας προς συνδρομητές καρτοκινητής Tazamobile για 25 ημέρες με χρέωση 8,5€.

Επιπλέον από την ανωτέρω ημερομηνία μεταβάλλεται το πακέτο που προσφέρει 150’ λεπτά ομιλίας προς Πακιστάν και 1,5GB για χρήση ιντερνέτ από το κινητό, για 25 ημέρες, με χρέωση 5,3€ και θα προσφέρει πλέον 100’ λεπτά ομιλίας προς Πακιστάν και 2GB για χρήση ιντερνέτ από το κινητό, για 25 ημέρες, με χρέωση 5,3€.

Ο ελάχιστος χρόνος χρέωσης και το βήμα χρέωσης δε μεταβάλλονται για όλα τα παραπάνω πακέτα/χρεώσεις.

Οι συνδρομητές που έχουν ενεργοποιήσει τα παραπάνω πακέτα έως και την ανωτέρω ημερομηνία, θα συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα πακέτα αυτά με τις υφιστάμενες παροχές έως τη λήξη τους ή μέχρι την εξάντληση των παροχών τους.

Δυνάμει των ανωτέρω αλλαγών οι συνδρομητές που επηρεάζονται έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασής τους αζημίως (με την εξαίρεση τυχόν επιδότησης συσκευής), εντός ενός μηνός από την ημερομηνία εφαρμογής των αλλαγών

Όλες οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Πηγή : Vodafone