Η εταιρία VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ (Vodafone) ανακοινώνει τις παρακάτω αλλαγές σε υφιστάμενα εμπορικά διαθέσιμα πακέτα Καρτοκινητής:

(A) Από 03/12/2018 μεταβάλλεται το παρακάτω εμπορικά διαθέσιμο πακέτο για τους συνδρομητές Vodafone CU που είναι εγγεγραμμένοι στην Φοιτητική Προσφορά, ως εξής:

  • Το πακέτο Student Xclusive 6 που προσφέρει 1.000’ λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής και 400ΜΒ Internet για 30 μέρες από την ενεργοποίησή του με χρέωση 6€, μετονομάζεται σε Student Xclusive 7 και θα παρέχει πλέον 1000’ λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής και 600ΜΒ Internet για 30 μέρες από την ενεργοποίησή του με χρέωση 7€.
  • Οι συνδρομητές που θα ενεργοποιήσουν το πακέτο έως και τις 02/12/2018, θα το χρησιμοποιήσουν με τις υφιστάμενες παροχές έως τη λήξη του ή μέχρι την εξάντληση των παροχών του.


(Β) Από 15/10/2018, η προσφορά προνομιακής τιμής 10€ για το πακέτο Open Voice & Social 30 που παρέχει 500’ λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής και 2GB χρήση σε Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Pinterest, Linkedin, Telegram,Tumblr , Facebook Messenger, WhatsApp, Viber και Vodafone Message+ & Call+ ! για 30 μέρες από την ενεργοποίησή του, παύει να ισχύει. Η τιμή του πακέτου για ενεργοποιήσεις από τις 15/10/2018 επανέρχεται στα €12.

Για όλα τα παραπάνω πακέτα η ελάχιστη διάρκεια κλήσης παραμένει στα 3 λεπτά και μετά ισχύει χρέωση ανά λεπτό.
Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% .

Οι συνδρομητές των ανωτέρω προγραμμάτων, έχουν το δικαίωμα να διακόψουν αζημίως (εξαιρούνται τυχόν επιδοτήσεις συσκευής) τη σύνδεσή τους εντός ενός μήνα από την εφαρμογή των τροποποιήσεων.

Πηγή : Vodafone