Ανακοινώνεται ότι από 10/12/2018 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις για τα επαγγελματικά προγράμματα COSMOTE Business Mobile:

• Η χρέωση για κλήσεις ομιλίας και video-κλήσεις εντός Ελλάδος προς όλα τα εθνικά δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (γεωγραφικούς αριθμούς και αριθμούς κινητής τηλεφωνίας) μετά την κατανάλωση των δωρεάν λεπτών αυξάνεται: α) από 0,0068€/δευτ. σε 0,0092€/δευτ. στα προγράμματα συμβολαίου για Επαγγελματίες COSMOTE Business Mobile προς Όλους 100 έως COSMOTE Business Mobile προς Όλους 10.000 και COSMOTE Business Mobile Value 25 έως COSMOTE Business Mobile Value 45, β) από 0,0065€/δευτ. σε 0,0092€/δευτ. στα προγράμματα COSMOTE Business Mobile 100 έως COSMOTE Business Mobile 5.000, COSMOTE Business Mobile Απεριόριστα με Internet 25 έως COSMOTE Business Mobile Απεριόριστα με Internet 80, COSMOTE Business Απεριόριστα με Internet 25 ΠΑΛ έως COSMOTE Business Απεριόριστα με Internet 150 ΠΑΛ, COSMOTE Business Mobile Europe 60 έως COSMOTE Business Mobile Europe 110, COSMOTE Business Mobile Απεριόριστα 20 έως COSMOTE Business Mobile Απεριόριστα 120. Εφόσον το επιθυμούν, οι συνδρομητές συμβολαίου, που έχουν αυξημένες ανάγκες ομιλίας, μπορούν να ενεργοποιούν το πακέτο «Extra 150 Λεπτά» προς όλα τα εθνικά δίκτυα, που διατίθεται με 5€/μήνα.

• Η χρέωση για κλήσεις ομιλίας εντός Ελλάδος μετά την κατανάλωση των δωρεάν λεπτών αυξάνεται α) από 0,0035€/δευτ. σε 0,0050€/δευτ. για εθνικές κλήσεις προς σταθερά, κινητά Cosmote και ενδο-εταιρικές κλήσεις και από 0,0055€/δευτ. σε
0,0067€/δευτ. για κλήσεις προς λοιπά εθνικά κινητά δίκτυα στα προγράμματα συμβολαίου για Επαγγελματίες COSMOTE Business και COSMOTE Business Mobile Plus Π β) από 0,0054€/δευτ. σε 0,0067€/δευτ. για εθνικές κλήσεις ομιλίας προς όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στο πρόγραμμα COSMOTE Business Mobile Βασικό γ) από 0,0040€/δευτ. σε 0,0050€/δευτ. για εθνικές κλήσεις ομιλίας προς όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στο πρόγραμμα COSMOTE Business Plus δ) από 0,0065€/δευτ. σε 0,0092€/δευτ. για εθνικές κλήσεις ομιλίας προς όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στα προγράμματα
COSMOTE Business Mobile Plus 100 έως COSMOTE Business Mobile Plus 1.000.

• Η χρέωση για αποστολή SMS προς εθνικά Δίκτυα αυξάνεται α) από 0,15€/SMS σε 0,186€/SMS στα προγράμματα COSMOTE Business Mobile προς Όλους 100 έως COSMOTE Business Mobile προς Όλους 10.000, COSMOTE Business Mobile Value 25 έως COSMOTE Business Mobile Value 45, COSMOTE Business Mobile 100 έως COSMOTE Business Mobile 5.000, COSMOTE Business Mobile Απεριόριστα με Internet 25 έως COSMOTE Business Mobile Απεριόριστα με Internet 80, COSMOTE Business Απεριόριστα με Internet 25 ΠΑΛ έως COSMOTE Business Απεριόριστα με Internet 150 ΠΑΛ, COSMOTE Business Mobile Europe 60 έως COSMOTE Business Mobile Europe 110 β) από 0,14€/SMS σε 0,186€/SMS στα προγράμματα COSMOTE Business Mobile Plus 100 έως COSMOTE Business Mobile Plus 1.000, COSMOTE Business Mobile Απεριόριστα 20 έως COSMOTE Business Mobile Απεριόριστα 120 γ) από 0,14€/SMS σε 0,17 €/SMS στα προγράμματα COSMOTE Business Mobile Βασικό, COSMOTE Business, COSMOTE Business Plus και COSMOTE Business Mobile Plus Π. Εφόσον το επιθυμούν, οι συνδρομητές συμβολαίου που έχουν αυξημένες ανάγκες για αποστολή SMS μπορούν να επιλέξουν το πρόσθετο μηνιαίο «Πακέτο SMS 30», που παρέχει 30 SMS με 1,99€/μήνα ή το «Πακέτο SMS 70» που παρέχει 70 SMS με 3,99€/μήνα.

• Η χρέωση για Διεθνείς Κλήσεις ομιλίας αυξάνεται από 0,69€/λεπτό σε 0,90€/λεπτό στην Ζώνη 2C και Ζώνη 3 και από 1,35 €/λεπτό σε 1,50€/λεπτό στη Ζώνη 4, στα προγράμματα COSMOTE Business Mobile Value 25 έως COSMOTE Business Mobile Value 45, COSMOTE Business Mobile προς Όλους 100 έως COSMOTE Business Mobile προς Όλους 10.000, COSMOTE Business Mobile 100 έως COSMOTE Business Mobile 5.000, COSMOTE Business Mobile Απεριόριστα με Ιnternet 25 έως COSMOTE Business Mobile Απεριόριστα με Ιnternet 80, COSMOTE Business Απεριόριστα με Internet 25 ΠΑΛ έως COSMOTE Business Απεριόριστα με Internet 150 ΠΑΛ, COSMOTE Business Mobile Απεριόριστα 20 έως COSMOTE Business Mobile Απεριόριστα 120, COSMOTE Business Mobile Plus 100 έως COSMOTE Business Mobile Plus 1.000, COSMOTE Business Mobile Europe 60 έως COSMOTE Business Mobile Europe 110, COSMOTE Business Mobile Βασικό, COSMOTE Business, COSMOTE Business Plus, COSMOTE Business Mobile Plus Π, COSMOTE Business Plus 180, COSMOTE Business Plus 180 P, COSMOTE Business Plus 300 P O, COSMOTE Business Plus 540 P και COSMOTE Business Plus 90 P. Οι συνδρομητές συμβολαίου που έχουν αυξημένες ανάγκες για Διεθνείς Κλήσεις μπορούν να επιλέξουν το πρόσθετο μηνιαίο πακέτο «COSMOTE Business Mobile Διεθνή 150'» με 8,90€/μήνα.

Για τα Προγράμματα COSMOTE Business Mobile Cost Control:

• Η χρέωση για κλήσεις ομιλίας εντός Ελλάδος προς όλα τα εθνικά δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (γεωγραφικούς αριθμούς και αριθμούς κινητής τηλεφωνίας) μετά την κατανάλωση των δωρεάν λεπτών αυξάνεται α) από 0,0077€/δευτ. σε 0,0092€/δευτ. στα προγράμματα COSMOTE Business Mobile Cost Control Value 20 έως COSMOTE Business Mobile Cost Control Value 30, COSMOTE Business Mobile Cost Control προς Όλους 25 και COSMOTE Business Mobile Cost Control προς Όλους 30, β) από 0,0064€/δευτ σε 0,0092€/δευτ. στα προγράμματα COSMOTE Business Mobile Cost Control Value 20 ΠΑΛ έως COSMOTE Business Mobile Cost Control Value 30 ΠΑΛ και COSMOTE Business Mobile Cost Control προς Όλους 30 ΠΑΛ. γ) από 0,0056€/δευτ. σε 0,0075€/δευτ. στα προγράμματα COSMOTE Business Mobile Cost Control 10 έως COSMOTE Business Mobile Cost Control 30.

• Η χρέωση για αποστολή SMS προς εθνικά Δίκτυα αυξάνεται από 0,16€/SMS σε 0,1860 €/SMS στα προγράμματα COSMOTE Business Mobile Cost Control Value 20 έως COSMOTE Business Mobile Cost Control Value 30, COSMOTE Business Mobile Cost Control προς Όλους 25, COSMOTE Business Mobile Cost Control προς Όλους 30, COSMOTE Business Mobile Cost Control Value 20 ΠΑΛ έως COSMOTE Business Mobile Cost Control Value30 ΠΑΛ και COSMOTE Business Mobile Cost Control προς Όλους 30 ΠΑΛ, COSMOTE Business Mobile Cost Control 10 έως COSMOTE Business Mobile Cost Control 30.

Στις ανωτέρω χρεώσεις συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. Επιπλέον εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού (προ ΦΠΑ) ανά σύνδεση κινητής τηλεφωνίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας στο www.cosmote.gr.

Οι συνδρομητές των ανωτέρω οικονομικών προγραμμάτων έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβασή τους αζημίως (εξαιρούνται τυχόν υπόλοιπα επιδότησης συσκευών ή τερματικού εξοπλισμού), εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής των ανωτέρω χρεώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε την Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών Σταθερής & Κινητής Ομίλου ΟΤΕ στο 13818 (χωρίς χρέωση από εταιρικό κινητό COSMOTE).

Πηγή : COSMOTE