Ανακοινώνεται ότι στις 10.12.2018 παύει η υπηρεσία COSMOTE POS. Η υπηρεσία θα παρέχεται κανονικά στους υφιστάμενους πελάτες μέχρι την ως άνω ημερομηνία.

Μετά την άνω ημερομηνία δεν θα είναι εφικτή η παροχή της υπηρεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE στο 13888 (χρέωση 0,19€/κλήση από κινητό COSMOTE) ή την Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών COSMOTE στο 13818 (χωρίς χρέωση από εταιρικό κινητό COSMOTE). Η χρέωση για κλήσεις προς τον αριθμό 13888 από άλλα δίκτυα είναι σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του παρόχου του καλούντος. H παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α. 24%

Πηγή : COSMOTE