Δελτίο Τύπου:
Ανακοινώνεται ότι από 26/10/2018:
Α. Διατίθενται εμπορικά για νέους και υφιστάμενους επαγγελματίες συνδρομητές συμβολαίου COSMOTE, τα νέα Επαγγελματικά Οικονομικά Προγράμματα COSMOTE Business Mobile.

Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι χρεώσεις των νέων προγραμμάτων συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα

Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: Capture.PNG 
Εμφανίσεις: 5 
Μέγεθος: 58,1 KB 
ID: 198564

Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: Capture1.PNG 
Εμφανίσεις: 2 
Μέγεθος: 40,2 KB 
ID: 198565

Επιπλέον, οι χρεώσεις διεθνών κλήσεων ομιλίας για τα νέα προγράμματα «COSMOTE Business Mobile Small, Medium, Large, Gold, Platinum, Βασικό» εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (οι χώρες κάθε ζώνης αναφέρονται αναλυτικά στον αναλυτικό τιμοκατάλογο του site www.cosmote.gr στην ενότητα
“Χρεώσεις Διεθνών κλήσεων”:

Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: Capture2.PNG 
Εμφανίσεις: 1 
Μέγεθος: 17,6 KB 
ID: 198566

 • Τα Επαγγελματικά Οικονομικά Προγράμματα COSMOTE Mobile απευθύνονται σε Εταιρείες, Ατομικές επιχειρήσεις και Δημόσιους Φορείς που διατηρούν τρεις (3) συνδέσεις και άνω στο δίκτυο της COSMOTE, εκ των οποίων οι (2) τουλάχιστον είναι συνδέσεις συμβολαίου φωνής.
 • Οι τιμές των μηνιαίων παγίων περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24% και Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας 12% στα προγράμματα «COSMOTE Business Mobile Small, Medium, Large», «COSMOTE Business Mobile Βασικό», «COSMOTE Business Mobile Cost Control», 15% στο πρόγραμμα «COSMOTE Business Mobile Gold», και 18% στο πρόγραμμα «COSMOTE Business Mobile Platinum».
 • Ο μηνιαίος λογαριασμός για κάθε σύνδεση κινητής τηλεφωνίας επιβαρύνεται με υψηλότερο Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας εάν το ύψος του (προ ΦΠΑ) ανέλθει σε κλίμακα στην οποία εφαρμόζεται υψηλότερο τέλος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Τέλος Συνδρομητών Κινητής τηλεφωνίας μπορείτε να επισκεφτείτε την ενότητα «Τέλος Συνδρομητών

Κινητής Τηλεφωνίας» που υπάρχει στον αναλυτικό τιμοκατάλογο της ιστοσελίδας www.cosmote.gr

 • Η χρέωση για τις εθνικές κλήσεις ομιλίας ή/και video-κλήσεις γίνεται ανά δευτερόλεπτο, με ελάχιστο χρόνο χρέωσης τα 60 δευτερόλεπτα.
 • Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ενεργοποίηση της σύνδεσης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού, ή, σε περίπτωση αλλαγής οικονομικού προγράμματος, από την ημερομηνία αλλαγής μέχρι την έκδοση του επόμενου λογαριασμού, το πάγιο που χρεώνεται είναι ανάλογο του χρονικού αυτού διαστήματος ενώ αποδίδεται ολόκληρη η μηνιαία ενσωματωμένη χρήση του προγράμματος. Σε κάθε λογαριασμό χρεώνεται προκαταβολικά το πάγιο του επόμενου μήνα.
 • Η υπηρεσία «COSMOTE My Internet» παρέχεται αυτόματα και δωρεάν στα νέα προγράμματα.
 • Ο Δωρεάν χρόνος ομιλίας για διεθνείς κλήσεις στα Οικονομικά Προγράμματα «COSMOTE Business Mobile Large, Gold, Platinum» αφορά κλήσεις σε κινητά ή σταθερά από την Ελλάδα προς τις χώρες: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Δανία, Ελβετία, Εσθονία, Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Κίνα, Κροατία, Κύπρος, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία.
 • H ενσωματωμένη χρήση των προγραμμάτων COSMOTE Business Mobile Gold και

COSMOTE Business Mobile Platinum, είναι δυνατή και κατά την περιαγωγή (roaming) και σε χώρες εκτός Ε.Ε μέσω των ενσωματωμένων Travel Pass κάθε προγράμματος. Τα διαθέσιμα Travel Pass ισχύουν και στις 2 ζώνες περιαγωγής (ζώνη Α & Β) της υπηρεσίας. Μετά την κατανάλωση των ενσωματωμένων Travel Pass ο συνδρομητής θα χρεώνεται σύμφωνα με την υπηρεσία Travel Pass σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο. Η υπηρεσία Travel Pass μπορεί να απενεργοποιηθεί καλώντας το 13818 (δωρεάν για εταιρικούς συνδρομητές), είτε μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας (My Account@Business για εταιρικούς συνδρομητές) είτε μέσω της αλυσίδας καταστημάτων COSMOTE -ΟΤΕ-ΓΕΡΜΑΝΟΣ. o H υπηρεσία «COSMOTE Mobile Security» παρέχεται στα προγράμματα Small & Medium δωρεάν για 2 μήνες και στη συνέχεια με χρέωση τιμοκαταλόγου. Στα προγράμματα COSMOTE Business Mobile Large, Gold και Platinum η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν για το σύνολο της διάρκειας του συμβολαίου. Η υπηρεσία για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορεί να απενεργοποιηθεί από τον συνδρομητή είτε μέσω αποστολής δωρεάν SMS (όπως αναφέρεται στο SMS ενεργοποίησης) είτε καλώντας το 13818 (δωρεάν για εταιρικούς συνδρομητές). o Στα νέα προγράμματα, δεν ισχύει καμία ισχύουσα ειδική προσφορά ή έκπτωση, χωρίς την έγκριση της COSMOTE

 • Σε περίπτωση που ο συνδρομητής δεν εξαντλήσει την ενσωματωμένη δωρεάν μηνιαία χρήση του προγράμματός του, αυτή δεν μεταφέρεται στον επόμενο μήνα τιμολόγησης.
 • Τα λεπτά ομιλίας, μηνύματα και ΜΒ που συμπεριλαμβάνονται στη ενσωματωμένη χρήση, καθώς και οι αντίστοιχες χρεώσεις μετά την κατανάλωση τους αφορούν χρήση εντός Ελλάδος και κατά την περιαγωγή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε Ισλανδία, Λίχτενσταϊν και Νορβηγία (ΕΟΧ) . Η χρήση ομιλίας και SMS αφορά χρήση προς όλα τα εθνικά δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (γεωγραφικούς αριθμούς και αριθμούς κινητής τηλεφωνίας), εξαιρουμένων των κλήσεων προς μη γεωγραφικούς αριθμούς (εκτός των αριθμών κινητής τηλεφωνίας). Επιπλέον, κατά την περιαγωγή εντός ΕΕ/ΕΟΧ δεν καταναλώνεται ο δωρεάν χρόνος ομιλίας προς κινητά COSMOTE, σταθερά ή ενδοεταιρικές κλήσεις και τυχόν προσφορές. Οι κλήσεις που εμπίπτουν στην παραπάνω χρήση καταναλώνονται από τον διαθέσιμο χρόνο ομιλίας προς όλους ή προς τρίτα δίκτυα. o Οι λοιπές χρεώσεις και οι πρόσθετες υπηρεσίες των νέων οικονομικών προγραμμάτων «COSMOTE Business Mobile Small, Medium, Large, Gold, Platinum» είναι ίδιες με αυτές του προγράμματος COSMOTE Business Mobile προς όλους 150. Οι λοιπές χρεώσεις του

«COSMOTE Business Mobile Βασικό» και «COSMOTE Business Mobile Cost-control» είναι ίδιες με αυτές των οικονομικών προγραμμάτων «COSMOTE Business Mobile Βασικό ΠΑΛ» και «COSMOTE Business Mobile Cost Control προς όλους 25» αντίστοιχα. o Η χρήση του χρόνου ομιλίας ή/και των βίντεο-κλήσεων, καθώς και των γραπτών μηνυμάτων δύναται να γίνεται μόνο μέσω συσκευής κινητής τηλεφωνίας. Απαγορεύεται η χρήση μέσω PBX, ή οποιασδήποτε άλλης γραμμής που συνδέεται με υπολογιστή με σκοπό την εκτέλεση μεγάλου αριθμού κλήσεων φωνής και βίντεο-κλήσεων ή/και την αποστολή μεγάλου όγκου και ταυτόχρονης αποστολής γραπτών μηνυμάτων. Σε περίπτωση που o Συνδρομητής κάνει χρήση Οικονομικού Προγράμματος μέσω PBX, ή οποιασδήποτε άλλης γραμμής που συνδέεται με υπολογιστή, η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε διακοπή παροχής των υπηρεσιών της.

 • Τα προγράμματα παρέχονται μόνο για ιδία χρήση. Απαγορεύεται ρητά κάθε εμπορική εκμετάλλευση ή μεταπώληση των παρεχομένων υπηρεσιών της COSMOTE μέσω των Οικονομικών Προγραμμάτων σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό, πρόσωπο.

Β. Παύει η εμπορική διάθεση των ακόλουθων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων: «COSMOTE Business Mobile προς Όλους 100, 150, 400, 1.000, 1.500, 3.000, 5.000, 10.000»
«COSMOTE Business Mobile Value 25, 35, 45», «COSMOTE Business Mobile Cost Control 20, 30», «COSMOTE Business Mobile Cost Control Value 20, 25, 30», «COSMOTE Business Mobile Cost
Control προς Όλους 25, 30». Επιπλέον, παύει η εμπορική διάθεση του υφιστάμενου Επαγγελματικού Οικονομικού Προγράμματος «COSMOTE Business Mobile Βασικό» και μετονομάζεται «COSMOTE
Business Mobile Βασικό ΠΑΛ». Στους υφιστάμενους συνδρομητές όλων των ανωτέρω Οικονομικών Επαγγελματικών Προγραμμάτων που καταργούνται, δεν επέρχεται καμία αλλαγή σε σχέση με τις χρεώσεις και τις υπηρεσίες που τους παρέχονται.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε την Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών Σταθερής & Κινητής Ομίλου ΟΤΕ στο 13818 (χωρίς χρέωση από εταιρικό κινητό COSMOTE), ή να επισκεφθείτε το www.cosmote.gr