Σας ενημερώνουμε ό,τι σύμφωνα με την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνίων & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΑΠ 792/07/22-12-2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30-12-2016 – «Ορισμός εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών», καταργείται η υπηρεσία παροχής μεριζόμενης πρόσβασης στους τοπικούς βρόχους και υπο-βρόχους.

Ως εκ τούτου η εταιρεία Vodafone – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ (Vodafone) θα προχωρήσει σε κατάργηση της παροχής της Υπηρεσίας Vodafone Home Adsl που παρέχεται μέσω του προϊόντος χονδρικής Μεριζόμενης Πρόσβασης σε τοπικό βρόχο που λαμβάνει από τον αρμόδιο φορέα (ΟΤΕ Α.Ε.), από την 1/1/2019 τόσο για νέους όσο και για τους υφιστάμενους Πελάτες.

Σε κάθε περίπτωση και ανάλογα με τη Διαθεσιμότητα του Δικτύου, εκπρόσωποι της εταιρείας μας θα επικοινωνήσουν μαζί σας προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τη δυνατότητα για αναβάθμιση της υπηρεσίας σε κάποιο από τα προγράμματα VODAFONE HOME ADSL / VDSL Double Play & VODAFONE Triple Play.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε από το σταθερό ή το κινητό σας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελάτων 13830.

Πηγή : Vodafone