Γεια σας είμαι καινούριος στην cosmote TV Θέλω να αγοράσω ένα σκληρό δίσκο εξωτερικό
Τι μπορώ να αγοράσω , Παίζουν όλα επάνω ότι και να αγοράσω
Αρχικώς η χωρητικότητα να Είναι Πάνω από 160 GB
Ευχαριστώ πολύ !!