Δελτίο Τύπου:
Η ΟΤΕ Α.Ε. ανακοινώνει ότι από 01/01/2019 θα προχωρήσει στις παρακάτω τιμολογιακές αλλαγές:

• Για τους πελάτες με χρονοχρέωση και τους πελάτες των προγραμμάτων του Πίνακα 1, η χρέωση για αστικές και υπεραστικές κλήσεις προς εθνικούς γεωγραφικούς αριθμούς όλων των δικτύων αυξάνεται: α) από 0,09€ σε 0,12€ ανά λεπτό από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο β) από 0,072€ σε 0,10€ ανά λεπτό την Κυριακή, και γ) από 0,15€ σε 0,20€ ανά λεπτό για κλήσεις προς εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Για όλες τις Κυριακές Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2019 προσφέρεται μειωμένη χρέωση των κλήσεων προς εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας από 0,20€ ανά λεπτό σε 0,10€ ανά λεπτό.

o Για τους πελάτες των προγραμμάτων COSMOTE Single Play & COSMOTE Double Play (εξαιρουμένου του προγράμματος COSMOTE Double Play 50M) η χρέωση μετά την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης αυξάνεται: α) από 0,12€ σε 0,15€ ανά λεπτό για κλήσεις προς εθνικούς
γεωγραφικούς αριθμούς όλων των δικτύων , β) από 0,26€ σε 0,33€ ανά λεπτό για κλήσεις προς εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
o Οι ανωτέρω αυξήσεις ισχύουν και για τα προγράμματα στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται χρόνος ομιλίας.
o Στα προγράμματα COSMOTE Double Play 50 M που προσφέρουν 250’ ενιαίο χρόνο ομιλίας προς σταθερά & κινητά η χρέωση για κλήσεις προς εθνικά δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας αυξάνεται από 0,19€ σε 0,24€ ανά λεπτό.

Για τα ειδικά προγράμματα που διατίθενται σε ΑΜΕΑ:
o Η χρέωση για κλήσεις προς εθνικά δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας αυξάνεται από 0,06€ σε 0,07€ ανά λεπτό, και
o Η χρέωση για κλήσεις προς εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αυξάνεται από 0,13€ σε 0,16€ ανά λεπτό.

Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.

Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% του άρθρου 55 του Ν.4389/2016.

Οι συνδρομητές έχουν δικαίωμα επιλογής κάποιου οικονομικού προγράμματος COSMOTE που ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες τους ή καταγγελίας της σύμβασής τους αζημίως εντός δύο (2) μηνών (εφόσον λαμβάνουν μηνιαίο λογαριασμό) ή τριών (3) μηνών (εφόσον λαμβάνουν διμηνιαίο λογαριασμό) από την ως άνω ημερομηνία.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.cosmote.gr, στο 13888 (ατελώς για συνδρομητές ΟΤΕ) ή στο Δίκτυο Καταστημάτων COSMOTE - ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Business
ΟΤΕ BUSINESS ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ
ΟΤΕ BUSINESS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ (2-8 ΓΡΑΜΜΕΣ)
ΟΤΕ Business Προγράμματα Χρόνου 500
ΟΤΕ Business Προγράμματα Χρόνου 1.000
ΟΤΕ Business Προγράμματα Χρόνου 1.500
ΟΤΕ Business Προγράμματα Χρόνου 2.000
ΟΤΕ Business Προγράμματα Χρόνου DP 500
ΟΤΕ Business Προγράμματα Χρόνου DP 1.000
ΟΤΕ Business Προγράμματα Χρόνου DP 1.500
ΟΤΕ Business Προγράμματα Χρόνου DP 2.000
COSMΟΤΕ BUSINESS TELEPHONY ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ & ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΑ (ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6+6)
COSMΟΤΕ Business Telephony Απεριόριστα & ενδοεταιρικά κινητά
ΟΤΕ BUSINESS DOUBLE PLAY
ΟΤΕ Business Απεριόριστα
OTE Business Double Play Start Up 2 Mbps
OTE Business Double Play Static 2 Mbps
OTE Business Double Play Office 2 Mbps
OTE Business Double Play Start Up 24 Mbps
OTE Business Double Play Static 24 Mbps
OTE Business Double Play Office 24 Mbps
ΟΤΕ BUSINESS DOUBLE PLAY ΜΕ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΑ
OTE Βusiness Double Play με ενδοεταιρικά κινητά (1 τηλεφωνική γραμμή 2 Μbps)
OTE Βusiness Double Play με ενδοεταιρικά κινητά (2 τηλεφωνικές γραμμές 2 Μbps)
OTE Βusiness Double Play με ενδοεταιρικά κινητά (3 τηλεφωνικές γραμμές 2Μbps)
OTE Βusiness Double Play με ενδοεταιρικά κινητά (4 τηλεφωνικές γραμμές 2 Μbps)
OTE Βusiness Double Play με ενδοεταιρικά κινητά (1 τηλεφωνική γραμμή 24 Μbps)
OTE Βusiness Double Play με ενδοεταιρικά κινητά (2 τηλεφωνικές γραμμές 24 Μbps)
OTE Βusiness Double Play με ενδοεταιρικά κινητά (3 τηλεφωνικές γραμμές 24 Μbps)
OTE Βusiness Double Play με ενδοεταιρικά κινητά (4 τηλεφωνικές γραμμές 24 Μbps)
COSMΟΤΕ BUSINESS DOUBLE PLAY (ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6+6)
COSMOTE Βusiness Double Play 4 Basic (6+6)2013
COSMOTE Βusiness Double Play 4 Web Pack (6+6)2013
COSMOTE Βusiness Double Play 4 Web Pack & Static (6+6)2013
COSMOTE Βusiness Double Play 24 Basic (6+6)2013
COSMOTE Βusiness Double Play 24 Web Pack (6+6)2013
COSMOTE Βusiness Double Play 24 Web Pack & Static (6+6)2013
COSMOTE Βusiness Double Play VDSL 30 Basic (6+6)2013
COSMOTE Βusiness Double Play VDLS 30 Web Pack (6+6)2013
COSMOTE Βusiness Double Play VDSL 30 Web Pack & Static (6+6)2013
COSMOTE Βusiness Double Play VDSL 50 Basic (6+6)2013
COSMOTE Βusiness Double Play VDSL 50 Web Pack (6+6)2013
COSMOTE Βusiness Double Play VDSL 50 Web Pack & Static (6+6)2013
ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου Αστικά 1000
ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου Υπεραστικά 100
ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου Υπεραστικά 200
ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου Υπεραστικά 300
ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου Αστικά 500
ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου Υπεραστικά 500
ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου Αστικά 750
ΟΤΕ BUSINESS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ (2-8 ΓΡΑΜΜΕΣ)
ΟΤΕ Business Πρόσθετο Πακέτο Κινητά 100
ΟΤΕ Business Πρόσθετο Πακέτο Κινητά 200
ΟΤΕ Business Πρόσθετο Πακέτο Κινητά 500
COSMΟΤΕ Business Telephony 4.500’/15000'
COSMΟΤΕ Business Telephony 4.500’
Σε συνδυασμό με
COSMΟΤΕ Business Telephony προς Κινητά 100’ ή
COSMΟΤΕ Business Telephony προς Κινητά 200’ ή
COSMΟΤΕ Business Telephony προς Κινητά 500’ ή
COSMΟΤΕ Business Telephony προς Κινητά 1.000’
COSMΟΤΕ Business Telephony 15.000’
Σε συνδυασμό με
COSMΟΤΕ Business Telephony προς Κινητά 100’ ή
COSMΟΤΕ Business Telephony προς Κινητά 200’ ή
COSMΟΤΕ Business Telephony προς Κινητά 500’ ή
COSMΟΤΕ Business Telephony προς Κινητά 1.000’
COSMΟΤΕ BUSINESS TELEPHONY INTERNET / VPN
COSMΟΤΕ Business Telephony Internet 2 Mbps
COSMΟΤΕ Business Telephony Internet 24 Mbps
COSMΟΤΕ Business Telephony VPN 2 Mbps
COSMΟΤΕ Business Telephony VPN 24 Mbps

Πηγή : COSMOTE