έχει δουλέψει κάνεις το Input Director τι λέει από σταθερότητα κτλ?

παλιά είχα δει λίγο το synergy αλλά δεν είναι free πλέον...http://www.inputdirector.com/index.html