Ο explorer δεν υποστηρίζει ούτε τον ίδιο του τον εαυτό