Εμφάνιση 1-7 από 7
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  78.501
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  HELLAS
  Δελτίο Τύπου:
  1. Σύνοψη
  Η Έκθεση που ακολουθεί, αποτυπώνει τη πορεία της ευρυζωνικής αγοράς στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018.

  1. Συνεχιζόμενη ανάπτυξη της ευρυζωνικής αγοράς
  Οι ευρυζωνικές συνδέσεις στα μέσα του 2018 ακολούθησαν την ανοδική τους πορεία ανερχόμενες σε 3.884.634 (διείσδυση 36% στον πληθυσμό) έναντι 3.849.205 το Μάρτιο και 3.795.410 στο τέλος του 2017 .

  2. Μικρή αύξηση των γραμμών ΑΠΤΒ με ταυτόχρονη ανάπτυξη των προϊόντων εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης
  Η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ), στα μέσα του έτους, έφτασε τις 2.127.135 γραμμές (2.125.296 το Μάρτιο), καταγράφοντας αύξηση 11.128 γραμμών κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018, έναντι της μικρότερης αύξησης που είχε σημειωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 (8.644 γραμμές). Επιπρόσθετα, οι γραμμές ΑΠΤΒ που διατέθηκαν από τον ΟΤΕ στο πλαίσιο ανάπτυξης δικτύου VDSL Vectoring (παροχή εικονικών προϊόντων VPU,VLU στους παρόχους) έφθασαν τις 110.182. Το ποσοστό των ευρυζωνικών γραμμών μέσω ΑΠΤΒ επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας στα μέσα του 2018 ανήλθε σε 50,25% έναντι 50,82% το Μάρτιο και 51,38% στο τέλος του 2017.
  Το σύνολο των γραμμών λιανικής του ΟΤΕ παρουσίασε νέα αύξηση (1.812.191 στα μέσα του 2018 έναντι 1.785.260 το Μάρτιο και 1.746.102 το Δεκέμβριο του 2017). Το ποσοστό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών στα μέσα του 2018 έφθασε το 46,65% έναντι 46,38% το Μάρτιο και 46,01% στο τέλος του 2017.
  Οι γραμμές ΑΡΥΣ, V-ΑΡΥΣ (χονδρικής) σημείωσαν αύξηση φτάνοντας τις 107.025 (2,76% επί των ευρυζωνικών γραμμών) έναντι 95.104 το Μάρτιο του 2018 και 86.124 τον Δεκέμβριο του 2017.
  Οι γραμμές λοιπών τεχνολογιών παραμένουν σε χαμηλό ποσοστό (περί του 0,35% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών).

  3. Ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς (NGA) και ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές
  Στα μέσα του 2018, οι πάροχοι είχαν προμηθευτεί 3.797 υποβρόχους (ΤοΥΒ) από τον ΟΤΕ για να αναπτύξουν αρχιτεκτονικές δικτύων νέας γενιάς (NGA). Παράλληλα, συνεχίστηκε η διάθεση προϊόντων χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης σε αγροτικές περιοχές με γραμμές που ξεπέρασαν τις 10.000.

  4. Άνοδος του ποσοστού των γραμμών υψηλών ταχυτήτων
  Οι γραμμές υψηλών ταχυτήτων (30 Mbps και άνω) συνιστούν πλέον το 15,4% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας (έναντι 12,3% στα τέλη του 2017). Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην άνοδο του αριθμού γραμμών VDSL. Στα μέσα του 2018, η διείσδυση των γραμμών VDSL στον πληθυσμό της χώρας ανήλθε σε 5,4% (έναντι 4,2% στο τέλος του 2017).

  2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών
  Οι ευρυζωνικές συνδέσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε 3.884.634, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 0,9% κατά τη διάρκεια του τριμήνου και 2,4% κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
  Η ευρυζωνική διείσδυση στον πληθυσμό ανήλθε σε 36% έναντι 35,7% το Μάρτιο και 35,2% στο τέλος του 2017.

  Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: 1.PNG 
Εμφανίσεις: 194 
Μέγεθος: 295,1 KB 
ID: 199747


  3. Ανάλυση ευρυζωνικών γραμμών ανά τύπο πρόσβασης
  Οι γραμμές xDSL μέσω ΑΠΤΒ στα μέσα του 2018 ανήλθαν σε 2.050.878, έναντι 2.042.358 το Μάρτιο και 2.025.783 στο τέλος του 2017. Το μερίδιό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών ανήλθε σε 50,25% έναντι 50,82% το Μάρτιο και 51,38% στα τέλη του 2017 (Διαγράμματα 2 και 3). Εξ’ αυτών, 98.887 γραμμές παρέχονται ως εικονικά προϊόντα VPU1 και 11.295 ως προϊόντα χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης VLU, η εξέλιξη των οποίων παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 4.
  Οι ευρυζωνικές γραμμές λιανικής του ΟΤΕ έφθασαν τις 1.812.191 , παρουσιάζοντας αύξηση 1,5% σε σχέση με το Μάρτιο (1.785.260 γραμμές) και 3,8% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2017 (1.746.102 γραμμές). Το μερίδιό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών ανήλθε σε 46,65% (46,38% το Μάρτιο και 46,01% στα τέλη του 2017). Από τις γραμμές λιανικής του ΟΤΕ, οι 298.298 (199.956 το Μάρτιο) αφορούν γραμμές VLU οι οποίες σε ποσοστό άνω του 99% προέρχονται από ιδία υποδομή του ΟΤΕ.

  Οι γραμμές ΑΡΥΣ, V-ΑΡΥΣ χονδρικής (bitstream) έφθασαν τις 107.025 (έναντι 95.104 το Μάρτιο και 86.124 στο τέλος του 2017). Το ποσοστό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών σημείωσε αύξηση (2,76% έναντι 2,47% το Μάρτιο και 2,27% στα τέλη του 2017) ως αποτέλεσμα της αύξησης του αριθμού των προϊόντων VPU (98.887 έναντι 86.200 το Μάρτιο). Οι ευρυζωνικές γραμμές λοιπών τεχνολογιών εξακολουθούν να παραμένουν σε πολύ χαμηλό ποσοστό (0,35%).

  1 Σημειώνεται ότι κατά την παροχή του προϊόντος VPU (Virtual Partially Unbundled), συνυπάρχουν 2 τεχνολογίες, ήτοι παροχή υπηρεσιών φωνής μέσω τοπικού βρόχου και υπηρεσιών VDSL μέσω της υπηρεσίας V-ΑΡΥΣ. Για το λόγο αυτό, στον υπολογισμό του αριθμού των γραμμών VDSL που παρέχουν οι πάροχοι μέσω του προϊόντος VPU, προσμετράτε μόνο ο αριθμός των γραμμών V-ΑΡΥΣ, ενώ εξαιρούνται οι αντίστοιχες γραμμές τοπικού βρόχου.

  Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: 2.PNG 
Εμφανίσεις: 195 
Μέγεθος: 156,7 KB 
ID: 199748


  Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: 3.PNG 
Εμφανίσεις: 191 
Μέγεθος: 313,7 KB 
ID: 199749


  Διάγραμμα 4: Σύνολο γραμμών VDSL και ποσοστό επί των ευρυζωνικών γραμμών

  Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: 4.PNG 
Εμφανίσεις: 195 
Μέγεθος: 282,5 KB 
ID: 199750


  4. Ανάλυση ευρυζωνικών γραμμών ανά ταχύτητα πρόσβασης
  Στο Διάγραμμα 5 παρουσιάζεται η κατανομή του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών ανά ταχύτητα πρόσβασης στα μέσα του 2018. Η πλειονότητα των γραμμών (άνω του 94%) αντιστοιχεί σε ονομαστικές ταχύτητες (download) άνω των 10Mbps. Στις υπόλοιπες ταχύτητες (έως 10Mbps) (download) αντιστοιχεί ποσοστό 5,7%, όπου περί το 1/8 των γραμμών αυτών αφορούν πολύ χαμηλές ονομαστικές ταχύτητες (download) (2Mbps). Σημαντική είναι η αύξηση του ποσοστού των γραμμών υψηλών ταχυτήτων (30 Mbps και άνω), οι οποίες συνιστούν πλέον το 15,4% των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας (έναντι 12,3% στο τέλος του 2017).

  Η διαχρονική εξέλιξη όλων των ευρυζωνικών γραμμών ανά κατηγορία ταχύτητας πρόσβασης παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 6.

  Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: 5.PNG 
Εμφανίσεις: 196 
Μέγεθος: 195,3 KB 
ID: 199751


  Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: 6.PNG 
Εμφανίσεις: 199 
Μέγεθος: 183,5 KB 
ID: 199752


  5. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ)
  Οι γραμμές ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης (full access LLU) στα μέσα του 2018 ανήλθαν σε 2.098.153 έναντι 2.106.455 το Μάρτιο και 2.107.510 στα τέλη του 2017. Οι υποβρόχοι πλήρους πρόσβασης (sub-LLU full) ανήλθαν σε 14.779 ( έναντι 5.201 το Δεκέμβριο του 2017), το 1/4 των οποίων το έχουν προμηθευτεί οι πάροχοι για την ανάπτυξη αρχιτεκτονικής δικτύων νέας γενιάς (NGA) και οι υπόλοιποι διατίθενται για την ανάπτυξη ευρυζωνικών προϊόντων σε αγροτικές περιοχές. Οι γραμμές ΑΠΤΒ μεριζόμενης πρόσβασης μειώθηκαν εκ νέου (2.908 έναντι 3.081 το Μάρτιο και 3.296 στα τέλη του 2017). Τα μεγέθη αυτά παρουσιάζονται εξελεγκτικά στο Διάγραμμα 7.

  Για το ίδιο διάστημα, οι αδειοδοτημένοι πάροχοι, αναφέρουν ότι διαθέτουν εμπορικά σε πελάτες τους 2.089.356 γραμμές ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης και 4.083 γραμμές μεριζόμενης πρόσβασης. Σύμφωνα με δηλώσεις των παρόχων, οι σχετικές αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων τους και των αντίστοιχων γραμμών χονδρικής που δηλώνονται από τον ΟΤΕ οφείλονται σε βρόχους που βρίσκονται σε διαδικασία κατάργησης ή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία ενεργοποίησής τους.

  Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, εκτιμάται ότι ποσοστό 4,1% γραμμών πλήρους πρόσβασης χονδρικής που αναφέρεται από τον ΟΤΕ, δεν χρησιμοποιείται για την λιανική παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών Διαδικτύου από τους παρόχους (π.χ. διατίθεται αποκλειστικά για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας ή χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς πέραν της παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών ή εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις που αναφέρονται προηγουμένως).

  Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: 7.PNG 
Εμφανίσεις: 192 
Μέγεθος: 227,4 KB 
ID: 199753


  6. Κινητή ευρυζωνικότητα
  Το σύνολο των ενεργών συνδρομητών κινητών τηλεπικοινωνιών, που έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων στο Διαδίκτυο στα μέσα του 2018 ανήλθε σε 8.019.809 έναντι 7.074.933 στα τέλη του 2017 (Διάγραμμα 8) σημειώνοντας 13% αύξηση κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Από αυτούς, οι 447.626 έκαναν χρήση καρτών για πρόσβαση στο Διαδίκτυο (datacards) και οι 7.069.789 είτε προμηθεύτηκαν πακέτο δεδομένων Διαδικτύου επιπρόσθετα σε πακέτο κινητής τηλεφωνίας (add-on) είτε έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων Διαδικτύου μέσω προγραμμάτων κινητής που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο με ενιαία χρέωση (bundle). Τέλος, οι υπόλοιποι 502.394 έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων μέσω προγραμμάτων κινητής που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο (χρέωση ανά μονάδα).

  Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: 8.PNG 
Εμφανίσεις: 192 
Μέγεθος: 116,6 KB 
ID: 199754


  Πηγή : ΕΕΤΤ

 2. #2
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  8.058
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  12 Mbps
  ISP
  .GR
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
  4. Άνοδος του ποσοστού των γραμμών υψηλών ταχυτήτων
  Οι γραμμές υψηλών ταχυτήτων (30 Mbps και άνω) συνιστούν πλέον το 15,4% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας (έναντι 12,3% στα τέλη του 2017)...


  Έχουμε δρόμο ακόμη...
  - Α/Κ Πατήσια : 27 μήνες καθυστέρηση για το VDSL της Wind.. πάει και αυτή η παράταση!!

  - FTTH : A/K Πατήσια - Wind (Πλ. Αμερικής - Κυψέλη)

 3. #3
  Εγγραφή
  26-08-2003
  Περιοχή
  Beyond the Coast
  Ηλικία
  38
  Μηνύματα
  5.871
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  109999/10999
  ISP
  Wind
  Router
  UniFi Dream Machine
  SNR / Attn
  17(dB) / 1(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Iris07 Εμφάνιση μηνυμάτων
  4. Άνοδος του ποσοστού των γραμμών υψηλών ταχυτήτων
  Οι γραμμές υψηλών ταχυτήτων (30 Mbps και άνω) συνιστούν πλέον το 15,4% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας (έναντι 12,3% στα τέλη του 2017)...


  Έχουμε δρόμο ακόμη...
  Με το ζόρι να επιλέξει κάποιος VDSL δεν γίνεται και τσάμπα αναβάθμιση από ADSL σε VDSL 30/50 δύσκολα...

 4. #4
  Εγγραφή
  10-10-2007
  Περιοχή
  Ιωάννινα
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  133
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  102400/10240
  ISP
  Vodafone
  DSLAM
  HOL - 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  SNR / Attn
  11.1(dB) / 9.0(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ThReSh Εμφάνιση μηνυμάτων
  Με το ζόρι να επιλέξει κάποιος VDSL δεν γίνεται και τσάμπα αναβάθμιση από ADSL σε VDSL 30/50 δύσκολα...
  Είμαστε και εμείς που δεν ακόμα πρόσβαση σε vdsl γραμμές.

 5. #5
  Εγγραφή
  26-08-2003
  Περιοχή
  Beyond the Coast
  Ηλικία
  38
  Μηνύματα
  5.871
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  109999/10999
  ISP
  Wind
  Router
  UniFi Dream Machine
  SNR / Attn
  17(dB) / 1(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ArXiLaMaS Εμφάνιση μηνυμάτων
  Είμαστε και εμείς που δεν ακόμα πρόσβαση σε vdsl γραμμές.
  Άντε να ανέβει στο 20%.

  Το "πρόβλημα" είναι ότι ακόμα και στις περιοχές που υπάρχει πρόσβαση σε VDSL με τα καινούρια ΚΑΦΑΟ, το ποσοστό των VDSL χρηστών είναι αρκετά χαμηλό...
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος ThReSh : 19-12-18 στις 14:39.

 6. #6
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  8.058
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  12 Mbps
  ISP
  .GR
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Το ένα κακό είναι ότι εγώ πληρώνω 27 ευρώ για 24άρι που στην πραγματικότητα είναι 10-12άρι..
  Και μάλλον ισχύει για πολλούς αυτό.. ίσως και σε ακόμη χειρότερη κατάσταση.

  Όταν με 29 θα μπορούσα να έχω έστω ένα 30άρι είναι να τραβάς λίγο τα μαλλιά σου.
  31 - κάτι τώρα και το 50άρι!

  Προσφορές και ευκαιρίες που αξίζουν υπάρχουν να βρεις.. (άμα θέλεις βέβαια..)
  Και μάλλον θα μεγαλώσει και άλλο ο ανταγωνισμός!
  - Α/Κ Πατήσια : 27 μήνες καθυστέρηση για το VDSL της Wind.. πάει και αυτή η παράταση!!

  - FTTH : A/K Πατήσια - Wind (Πλ. Αμερικής - Κυψέλη)

 7. #7
  Εγγραφή
  29-03-2005
  Μηνύματα
  1.824
  Downloads
  34
  Uploads
  0
  Σωστός
  Δεν είσαι ο μόνος που έχει 10-12 αλλά και πολλοί άλλοι πού έχουν 4.
  Δραματική κατάσταση, όσο και η κάλυψη.
  Το 30-35άρι απ΄ ότι είδα τώρα το εξαφανίσανε ...

Παρόμοια Θέματα

 1. Μηνύματα: 69
  Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-18, 15:50
 2. Μηνύματα: 8
  Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-18, 19:29
 3. Μηνύματα: 0
  Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-18, 19:10
 4. Αποτελέσματα Ομίλου ΟΤΕ, Α' Τρίμηνο 2018
  Από nnn στο φόρουμ Ειδήσεις
  Μηνύματα: 5
  Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-18, 16:55
 5. Μηνύματα: 20
  Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-18, 00:34

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας