Η εταιρεία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ (Vodafone) ανακοινώνει ότι:

Από 15/01/2019, η χρέωση για κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά μετά την κατανάλωση του ενσωματωμένου χρόνου ομιλίας για τα επαγγελμ/κά προγράμματα συμβολαίου My Business,My Business RED και Ευέλικτα διαμορφώνεται από 0,0083€/δευτ. σε 0,0092€/δευτ.Για τα προγράμματα Βασικό Επαγγ. και Βασικό Επαγγ+Σταθερό διαμορφώνεται από €0,0061/δευτ. σε €0,0067/δευτ.Για τα μη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα της κατηγορίας «Επαγγελματικό» χωρίς διαθέσιμο χρόνο ομιλίας (εμπορική διάθεση έως 24/09/2007),η χρέωση κλήσεων προς εθνικά σταθερά καθώς και προς κινητά Vodafone διαμορφώνεται από €0,0047/δευτ.σε €0,0054/δευτ. και προς άλλα εθνικά κινητά από €0,0061/δευτ. σε €0,0067/δευτ.

Για τα μη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα της κατηγορίας «Επαγγελματικό» χωρίς διαθέσιμο χρόνο ομιλίας (εμπορική διάθεση έως 22/7/2010) η ενιαία χρέωση προς εθνικά σταθερά & κινητά διαμορφώνεται από €0,0047/δευτ. σε €0,0054/δευτ.Το βήμα χρέωσης παραμένει 1 δευτερόλεπτο και η ελάχιστη διάρκεια κλήσης παραμένει 1 λεπτό. Στα επαγγελμ/κά προγράμματα συμβολαίου My Business,My Business RED,My Business RED Pass,Business Ευέλικτα,Προνομιακό Ενδοεταιρικά 25,Προνομιακό Απεριόριστο 25 και στα εταιρικά καρτοπρογράμματα, η χρέωση ανά ΣΜΣ διαμορφώνεται από €0,186/ΣΜΣ σε €0,20/ΣΜΣ.

Για τα προγράμματα Βασικό Επαγγ.,Βασικό Επαγγ+Σταθερό και τα μη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα της κατηγορίας «Επαγγελματικό» διαμορφώνεται από €0,150/ΣΜΣ. σε €0,186/ΣΜΣ.

Από 15/01/2019, σε όλα τα επαγγελμ/κά προγράμματα συμβολαίου η χρέωση για διεθνείς κλήσεις στη Ζώνη 2 (Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία) αυξάνεται από 0,76€/λεπτό σε 0,90€/λεπτό. Δυνάμει των ανωτέρω αλλαγών οι συνδρομητές που επηρεάζονται έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασής τους αζημίως (εξαιρούνται τυχόν επιδοτήσεις),εντός δύο μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής τους.

Σημειώσεις: Όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες χρεώσεις περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Εφαρμόζεται επιπλέον τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού (προ ΦΠΑ:για μέχρι €50 12%/€50,01-€100 15%/€100,01 -€150 18%/€150,01 και άνω 20%)

Πηγή : Vodafone