Από 01/02/2019 καταργείται το πρόσθετο πακέτο Κινητής συμβολαίου και καρτοκινητής «Cyta προς Cyta Κύπρος», που παρέχει 150’ λεπτά προς σταθερά και κινητά Cyta Κύπρου. Οι συνδρομητές που θα το έχουν ενεργοποιήσει πριν την εν λόγω ημερομηνία θα μπορούν να το χρησιμοποιούν μέχρι τη λήξη του ή την κατανάλωση των παρεχόμενων λεπτών.

Επίσης, από 01/02/2019, καταργείται το πρόσθετο πακέτο Σταθερής «Cyta προς Cyta Κύπρος», και μόνο για τους συνδρομητές που το έχουν ήδη ενεργοποιήσει αντικαθίσταται από το νέο αναβαθμισμένο πακέτο Cyprus International με απεριόριστες κλήσεις προς όλα τα δίκτυα Σταθερής & Κινητής στην Κύπρο, χωρίς μεταβολή στη χρέωση του πακέτου.

Πηγή : Cyta