31/12/2018

Αγαπητέ Συνεργάτη / Πελάτη,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχετε στη διάθεσή σας από τη Cyta, θα καταργηθεί την 1/4/2019. Μέχρι τότε, η υπηρεσία θα συνεχίζει να παρέχεται κανονικά όπως και σήμερα. Παράλληλα θα συμβούν τα ακόλουθα:

  • Από 1/2/2019 και για συνολικό διάστημα (6) μηνών, σε όσους επικοινωνούν μαζί σας στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέχεται από τη Cyta, θα τους επιστρέφεται αυτόματο απαντητικό μήνυμα (auto-reply)

    Auto-reply:
    «Η παρούσα ηλεκτρονική Διεύθυνση έχει καταργηθεί. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον κάτοχο της Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης (e-mail) που αποστείλατε την αλληλογραφία σας, προκειμένου να μάθετε την νέα του ηλεκτρονική διεύθυνση»


  • Προκειμένου να μην αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα στην επικοινωνία σας, θα σας αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες στο e-mail σας μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Ως εκ τούτου, θα μπορείτε να προγραμματίσετε την αυτόματη προώθηση (auto-forward) της εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας σε άλλη διεύθυνση e-mail (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε μια ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε ήδη ενεργή, είτε κάποια νέα της επιλογής σας)


Ευχαριστούμε εκ των προτέρων,

Cyta Hellas