Εμφάνιση 1-12 από 12
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  80.438
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  EETT
  Τροποποίηση του Παραρτήματος 1Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β’ Ανάθεσης) ως ισχύει, αναφορικά με την αντικατάσταση συγκεκριμένης υπαίθριας καμπίνας που της είχε ανατεθεί με την ως άνω Απόφαση

  3. Η εταιρεία Vodafone, με την υπό σχετ. ι’ επιστολή της, υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αίτημα αντικατάστασης της υπαίθριας καμπίνας με κωδικό 447-245 του Α/Κ Αθηνάς (κωδικός Α/Κ 447) με την υπαίθρια καμπίνα με κωδικό 447-161 στο ίδιο Α/Κ. Η υπαίθρια καμπίνα 447-245 ήταν προγραμματισμένη να υλοποιηθεί κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018.
  4. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε η εταιρεία Vodafone (σχετ ι΄), λόγω σχεδιαστικού λάθους υλοποιήθηκε η αναβάθμιση της υπαίθριας καμπίνας 447-161 σε τεχνολογία VDSL Vectoring αντί της προβλεπόμενης από την σχετική απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ 447-245. Η εταιρεία σημειώνει ότι οι εν λόγω καμπίνες βρίσκονται σε πολύ κοντινή θέση, καθώς και ότι η λανθασμένη υλοποίησε εντοπίστηκε μετά την ολοκλήρωσή της. Η εταιρεία σημειώνει επίσης ότι οι καμπίνες 447-245 και 447-161 βρίσκονται στο ίδιο Α/Κ, ότι δεν υπάρχει ενεργή υπηρεσία ΤοΥΒ από άλλο πάροχο στην καμπίνα 447-161 και ότι με τη συγκεκριμένη αλλαγή δεν μεταβάλλεται το ποσοστό κάλυψης στο Α/Κ Αθηνάς. Τέλος, η εταιρεία αιτείται να ενεργοποιηθεί η καμπίνα εντός του πρώτου τριμήνου του 2019 ώστε να υπάρχει ο προβλεπόμενος χρόνος ενημέρωσης των υπόλοιπων παρόχων.
  5. Η ΕΕΤΤ εξετάζοντας το αίτημα τροποποίησης της Vodafone, αποδέχεται το αίτημα για κατάργηση της καμπίνας 447-245 του Α/Κ Αθηνάς και αντικατάστασής της με την υπαίθρια καμπίνα 447-161 στο ίδιο Α/Κ. Η ΕΕΤΤ διαπίστωσε ότι και οι δύο καμπίνες βρίσκονται στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο και κρίνει ότι η τροποποίηση δεν επιφέρει ουσιώδη αλλαγή στο εγκεκριμένο πλάνο υλοποίησης, δεδομένου ότι δεν μεταβάλλει το ποσοστό κάλυψης της εταιρείας στο συγκεκριμένο αστικό κέντρο και δεν επηρεάζει τα επιχειρηματικά σχέδια των υπόλοιπων παρόχων, αφού κανένας δεν έχει αποκτήσει υπηρεσίες ΤοΥΒ στην υπαίθρια καμπίνα 447-161. Κατά συνέπεια η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η αιτιολόγηση από την Vodafone ήταν επαρκής, το σχετικό δε αίτημα υπεβλήθη αμελλητί.


  Αποφασίζει:

  I. Τροποποιεί το Παράρτημα 1Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 διαγράφοντας την εγγραφή αναφορικά με την υπαίθρια καμπίνα με κωδικό 447-245 και προσθέτοντας την ακόλουθη γραμμή:

  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο ενεργοποίησης
  447-161 447 ΑΘΗΝΑΣ 161 VDSL Vectoring Q1/2019

 2. #2
  Εγγραφή
  13-10-2018
  Μηνύματα
  2.204
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  109999/10999
  ISP
  Nova
  Router
  ZTE H168N/TP-LINK VR600
  SNR / Attn
  8.9(dB) / 4.9(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nnn Εμφάνιση μηνυμάτων
  Τροποποίηση του Παραρτήματος 1Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β’ Ανάθεσης) ως ισχύει, αναφορικά με την αντικατάσταση συγκεκριμένης υπαίθριας καμπίνας που της είχε ανατεθεί με την ως άνω Απόφαση

  3. Η εταιρεία Vodafone, με την υπό σχετ. ι’ επιστολή της, υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αίτημα αντικατάστασης της υπαίθριας καμπίνας με κωδικό 447-245 του Α/Κ Αθηνάς (κωδικός Α/Κ 447) με την υπαίθρια καμπίνα με κωδικό 447-161 στο ίδιο Α/Κ. Η υπαίθρια καμπίνα 447-245 ήταν προγραμματισμένη να υλοποιηθεί κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018.
  4. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε η εταιρεία Vodafone (σχετ ι΄), λόγω σχεδιαστικού λάθους υλοποιήθηκε η αναβάθμιση της υπαίθριας καμπίνας 447-161 σε τεχνολογία VDSL Vectoring αντί της προβλεπόμενης από την σχετική απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ 447-245. Η εταιρεία σημειώνει ότι οι εν λόγω καμπίνες βρίσκονται σε πολύ κοντινή θέση, καθώς και ότι η λανθασμένη υλοποίησε εντοπίστηκε μετά την ολοκλήρωσή της. Η εταιρεία σημειώνει επίσης ότι οι καμπίνες 447-245 και 447-161 βρίσκονται στο ίδιο Α/Κ, ότι δεν υπάρχει ενεργή υπηρεσία ΤοΥΒ από άλλο πάροχο στην καμπίνα 447-161 και ότι με τη συγκεκριμένη αλλαγή δεν μεταβάλλεται το ποσοστό κάλυψης στο Α/Κ Αθηνάς. Τέλος, η εταιρεία αιτείται να ενεργοποιηθεί η καμπίνα εντός του πρώτου τριμήνου του 2019 ώστε να υπάρχει ο προβλεπόμενος χρόνος ενημέρωσης των υπόλοιπων παρόχων.
  5. Η ΕΕΤΤ εξετάζοντας το αίτημα τροποποίησης της Vodafone, αποδέχεται το αίτημα για κατάργηση της καμπίνας 447-245 του Α/Κ Αθηνάς και αντικατάστασής της με την υπαίθρια καμπίνα 447-161 στο ίδιο Α/Κ. Η ΕΕΤΤ διαπίστωσε ότι και οι δύο καμπίνες βρίσκονται στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο και κρίνει ότι η τροποποίηση δεν επιφέρει ουσιώδη αλλαγή στο εγκεκριμένο πλάνο υλοποίησης, δεδομένου ότι δεν μεταβάλλει το ποσοστό κάλυψης της εταιρείας στο συγκεκριμένο αστικό κέντρο και δεν επηρεάζει τα επιχειρηματικά σχέδια των υπόλοιπων παρόχων, αφού κανένας δεν έχει αποκτήσει υπηρεσίες ΤοΥΒ στην υπαίθρια καμπίνα 447-161. Κατά συνέπεια η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η αιτιολόγηση από την Vodafone ήταν επαρκής, το σχετικό δε αίτημα υπεβλήθη αμελλητί.


  Αποφασίζει:

  I. Τροποποιεί το Παράρτημα 1Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 διαγράφοντας την εγγραφή αναφορικά με την υπαίθρια καμπίνα με κωδικό 447-245 και προσθέτοντας την ακόλουθη γραμμή:

  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο ενεργοποίησης
  447-161 447 ΑΘΗΝΑΣ 161 VDSL Vectoring Q1/2019
  Τουλάχιστον θα έχουν vdsl vectoring έως 100 mbps καί 161 καμπίνα p .

 3. #3
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  14.144
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  110/11 + 110/11 + 450/11
  ISP
  Cosmote & Vodafone
  DSLAM
  Wind - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Router
  Fritz! 7590 ΑX, 6850 5G
  SNR / Attn
  34(dB) / 11(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Δώστε και τις καθυστερήσεις για την Wind !!

  Θα πέσει κλάμαα..
  - My FTTC Line : Fritz! 7590 AX / Fritz! 4060 ΑΧ + ZTE H267A / Fritz! Repeater 6000 -> TP-Link TL-R605 (MultiWAN)
  - My 5G : Cosmote/Vodafone/Nova : Fritz! 6850 5G + Samsung S20 FE + Samsung S21 FE

 4. #4
  Εγγραφή
  01-12-2003
  Περιοχή
  Κως
  Ηλικία
  48
  Μηνύματα
  1.142
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  109999/10999
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΚΩΣ
  Router
  ZTE H1600
  SNR / Attn
  9,3(dB) / 8,2(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Απίστευτο!!! Έκαναν λάθος και αναβάθμισαν άλλη καμπίνα από αυτή που τους ανατέθηκε!!!!

 5. #5
  Εγγραφή
  01-09-2005
  Περιοχή
  Στρόβολος - Κυπρος
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  27
  Downloads
  27
  Uploads
  0
  Τύπος
  Cable
  Ταχύτητα
  204800/30720
  ISP
  Cablenet
  Router
  Cisco EPC3928S
  SNR / Attn
  44(dB) / (dB)
  Μήπως η 161 βόλευε καλύτερα για αναβάθμιση από την 245 ;
  Όχι βέβαια ότι δεν συμβαίνουν λάθη όταν έχεις να κάνεις με μια λίστα από εκατοντάδες καμπίνες για αναβάθμιση. Ένα review comment να ξεφύγει στο εξελάκι και έγινε το λάθος.

 6. #6
  Εγγραφή
  29-12-2004
  Περιοχή
  Αθήνα -Ν.Ηράκλειο
  Ηλικία
  46
  Μηνύματα
  609
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Cosmote
  Router
  Fritzbox 7590
  E ρε κλάμα που έχει να πέσει μόλις ανακαλύψει τη γκαντεμιά του κάποιος που ανήκει στη λάθος καμπίνα .....
  Ilias

 7. #7
  Εγγραφή
  11-03-2005
  Μηνύματα
  7.247
  Downloads
  24
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL OTE
  Ταχύτητα
  24576/1024
  ISP
  OTEnet
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
  Router
  CISCO Systems K9 SMB
  Δεν είναι τόσο απλό ένα...Excelaki ..

  Τόσα μάτια το είδαν ... τι να πω... κανείς δεν το είδε... Τεσπά .....

 8. #8
  Εγγραφή
  20-12-2011
  Περιοχή
  ►Planet Earth◄
  Ηλικία
  29
  Μηνύματα
  4.712
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  45000/6200
  ISP
  ►WIND◄
  DSLAM
  Wind - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
  Router
  ZTE H288A
  SNR / Attn
  6(dB) / 12(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Ό,τι να 'ναι...

 9. #9
  Εγγραφή
  30-09-2005
  Ηλικία
  46
  Μηνύματα
  6.974
  Downloads
  6
  Uploads
  0
  Μέσα στην καμπίνα δεν έχει κάποια ταμπέλα με τον αριθμό της; Μόνο με ενα τοπογραφικό γίνεται η δουλειά;

 10. #10
  Εγγραφή
  28-07-2013
  Μηνύματα
  5.600
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Voda/Wind/OTE/ΕΔΥΤΕ
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aiolos.01 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Μέσα στην καμπίνα δεν έχει κάποια ταμπέλα με τον αριθμό της; Μόνο με ενα τοπογραφικό γίνεται η δουλειά;
  Για κάτι τέτοια εκνευρίζομαι όταν αφισοκολλούν και βάφουν τις καμπίνες, όταν πριν φαίνεται έστω και υποτυπωδώς ο αριθμός τους. Πάντως δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση αυτών που υπολόγιζαν και σε αναβάθμιση

 11. #11
  Εγγραφή
  26-09-2002
  Περιοχή
  Τραχανοπλαγιά
  Ηλικία
  43
  Μηνύματα
  528
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  1Gbps/100Mbps
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ
  Router
  Fritz!Box 5530 AX Fiber
  Από περιέργεια, μένει κανείς εκεί γύρω να ανεβάσει φωτό των καμπινών να δούμε πόσο κοντά είναι;
  Φιλικά, Γιώργος Βαρδίκος

 12. #12
  Εγγραφή
  25-02-2005
  Περιοχή
  Αθήνα - Αμπελόκηποι
  Ηλικία
  59
  Μηνύματα
  24.996
  Downloads
  26
  Uploads
  5
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  110Mbps/11Mbps
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
  Router
  Fritz 7590
  Η 161 εδώ και η 245 εδώ. Τις χωρίζουν περίπου 95 μέτρα.

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας