Δελτίο Τύπου:
Προσωρινά μέτρα της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 6 του Ν. 4070/2012, για την Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2018 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Σχετικές Υπηρεσίες, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/07/22-12-2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016).

Πηγή : ΕΕΤΤ