Πέντε ευπάθειες - oi 3 κρίσιμες και οι 2 μέτριας σοβαρότητας - έκλεισε η Intel με patch που έκανε διαθέσιμο. Οι ευπάθειες επηρεάζουν διάφορα προϊόντα της εταιρείας όπως αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω.

  • PROset/Wireless Wi-Fi software με CVE-2018-12177
  • System Support Utility for Windows με CVE-2019-0088
  • Intel SGX SDK και Intel SGX Platform Software με CVE-2018-18098 και CVE-2018-12155
  • Intel SSD Data Center Tool for Windows before v3.0.17 με CVE-2018-3703


Αναλυτικά : Threatpost