Έχει καταφέρει κάποιος να βάλει το luci;

όταν εκτελώ την εντολή opkg update δεν βρίσκει τους σερβερ.

μπορεί κάποιος στον οποίο τρέχει το opkg κανονικά να τρέξει τις εντολές

cat /etc/opkg/distfeeds.conf
και
cat /etc/opkg.conf

και να μου στείλει τo output;

ευχαριστώ.