Έλαβα προ ολίγου αυτό το μήνυμα.

H CYTA EΛΛAΣ ENHMEPΩNEI OTI 28/2/19 ΘA ΔIAKOΠEI OPIΣTIKA H YΠHPEΣIA KAPTOKINHTHΣ CYTA.

TYXON YΠOΛOIΠO ΘA ΠPEΠEI NA KATANAΛΩΘEI.

ΓIA NA MH XAΣETE TON APIΘMO ΣAΣ, ΠAPAKAΛOYME EΠIΣKEΦΘEITE ENA KATAΣTHMA VODAFONE ΓIA NA METAΦEPETE TO KAPTOKINHTO ΣAΣ.

AN ΔEN ΘEΛETE NA ΛAMBANETE SMS ΓIA ΠPOΣΦOPEΣ EΠIΣKEΦΘEITE ENA KATAΣTHMA