Η εταιρεία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ (Vodafone) ανακοινώνει ότι:

Από 21/02/2019,αυξάνεται η ονομαστική τιμή του παγίου των παρακάτω εμπορικά και μη εμπορικά διαθέσιμων προγραμμάτων ως εξής: Κατά €1,79 στα:VF500+ Επιπροσθ.Μέλος,VF500+A επιπρ.μέλος,VF500+SMS50 επ.μέλος,VF500 & SMS50 Επ.μελ.Ενδοοικ.,VF500 ενδοοικ. Επιπρ. Μέλους,VF1+/2+,VF 10/10+,VF60+/120+ Child/180+ Child/240+ Child/600+Child,VF60+ child/60+Parent,VF150 επιπρ.Μέλους Ενδοοικογ., VF300 επιπρ.μέλους Ενδοοικογ.,Vodafone 100,VF120+/120 Parent,Vodafone προς όλους 200, Vodafone προς όλους 200 (διάθεση έως 11/10/2016),Vodafone Φίλοι,Vodafone Βασικό,Vodafone Ελεύθερα 15old/20old/25old/15/20/25/30,iPhone basic,Vodafone Ευέλικτο 20/25,VF120+SMS50,Vodafone University,Vodafone Οικονομικό 20/25/30, Vodafone Family RED 1(2o μέλος/extra μέλος), Vodafone Family RED2 (2o μέλος/extra μέλος), Vodafone Family RED 3 (2o μέλος/ extra μέλος) .Κατά €2 στα: Vodafone Home telephony basic 1/2/3,Προπληρωμένος χρόνος 500/500+VF200/150 Ελλάδα & Αλβανία/500+/500+60,Vodafone Home telephony για το εξοχικό,Vodafone για το Σπίτι 1.500 Σταθερά, Σταθερά 330 Ελλάδα & Εξωτερικό. Κατά €2,24 στα: Vodafone 150 Κύρια Σύνδεση, VF180+Parent VF240+ SMS 50,VF240/240+Parent,Vodafone Ευέλικτο 30/35,VF150+SMS 50 Κύρια Σύνδεση,VF150+SMS 150 Κύρια Σύνδεση,Vodafone Οικονομικό 35,Vodafone Ελεύθερα 30old/35old/35Π/35Plus/35+Fixed old,Vodafone 100+SMS150, /Vodafone προς όλους 400, 400/700(διάθεση έως 11/10/2016), Vodafone 200. Κατά €2,80 στα: Vodafone Best Friends, Vodafone Οικονομικό 45, VF180+Parent,Vodafone 300 Κύρια Σύνδεση,Vodafone προς όλους 700,Vodafone Ελεύθερα 45Π/45Plus. Κατά €2,88 στα: VF500+Α Κύρια Σύνδεση,Vodafone 500/500+Κύρια Σύνδεση,VF500 ενδοοικ.Κύριας Σύνδεσης,Vodafone 1000,Vodafone RED1 Old/RED1/RED2Premium/RED2/RED Pass1/2/3,Family RED1(1ο μέλος)/ RED2 (1ο μέλος)/VF500 & SMS50 Κύρια Σύνδεση,Vodafone Ελεύθερα /50/50old/60old/75old/100old/60/75/100,VF600+Parent,VF500+Parent,Vodafone Οικονομικό 60,VF300+SMS250 Κύρια Σύνδεση. Κατά €3 στα: Vodafone Ελεύθερα 125/175 ,Vodafone RED 3/ RED 4,Vodafone Family RED 3(1ο μέλος).

Οι ανωτέρω μεταβολές ισχύουν για όλους τους υφιστάμενους ιδιώτες συνδρομητές εφόσον έχει παρέλθει η ορισμένη διάρκεια του χρόνου της σύμβασης τους.
Όλες οι ανωτέρω τιμές στα μηνιαία πάγια κινητής περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και το φόρο κινητής που έχει υπολογιστεί βάσει του μηνιαίου παγίου χωρίς έξτρα χρεώσεις ή επιπρόσθετες υπηρεσίες.

Δυνάμει των ανωτέρω αλλαγών, οι συνδρομητές που επηρεάζονται έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασής τους αζημίως (εξαιρούνται τυχόν επιδοτήσεις),εντός δύο μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής τους.

Πηγή : Vodafone