Η WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει για τους συνδρομητές F2G την επέκταση του bonus 2GB με διάρκεια 7 ημέρες και κατανάλωση ανά 1 KΒ έως 30 Απριλίου 2019, κατά την πρώτη νέα είσοδο στην πλήρως αναβαθμισμένη myF2G εφαρμογή και εφόσον έχει προηγηθεί μία ανανέωση τις τελευταίες 60 ημέρες.

Από 11 Φεβρουαρίου 2019, ανακοινώνεται η εμπορική διάθεση των παρακάτω νέων πακέτων για τους συνδρομητές F2G & WIND Card.

350’ & 35 SMS προς όλους, 350’ προς WIND/Q & 500 ΜΒ, με διάρκεια 30 ημέρες και κόστος 10€. Επιπλέον και για ενεργοποιήσεις έως 28 Φεβρουαρίου 2019 θα παρέχεται bonus δωρεάν 50’ & 5 SMSπρος όλους , 50’ & 400 SMS προς WIND/Q και 250 ΜΒ για 30 ημέρες
1.5 GB με διάρκεια 30 ημέρες και κόστος 10€. Επιπλέον θα παρέχεται bonus δωρεάν 500ΜΒ με διάρκεια 30 ημέρες εφόσον η ενεργοποίηση είναι στο myF2G app ή F2G.gr,

Η κατανάλωση των λεπτών γίνεται με ελάχιστη διάρκεια κλήσης τα 3 λεπτά και στη συνέχεια με χρέωση ανά δευτερόλεπτο, ενώ των MB ανά 1ΚΒ.

Από 23 Φεβρουαρίου 2019 για συνδρομητές Q, το πακέτο που προσφέρει 140 λεπτά προς όλους με κόστος 5,9€ συνεχίζει να προσφέρει 120 λεπτά προς όλους ανά δευτερόλεπτο και έξτρα 20 λεπτά bonus με διάρκεια 30 ημέρες. Το επιπλέον bonus των 20 λεπτών ισχύει για ενεργοποιήσεις έως 28 Φεβρουαρίου 2019.

Επιπλέον για συνδρομητές F2G παρατείνεται έως 28 Φεβρουαρίου 2019, το bonus των 500ΜΒ για 30 ημέρες που αποδίδεται για ενεργοποιήσεις του πακέτου που προσφέρει 350 λεπτά & 35 SMS προς όλους και 350 λεπτά προς WIND/Q και 250ΜΒ για 30 ημέρες με κόστος 8,5€.

Από 1 Μαρτίου 2019 τροποποιείται για τους συνδρομητές F2G, το bonus που αποδίδεται για online ανανεώσεις μέσα από το myF2G app και f2g.gr με πιστωτική, χρεωστική κάρτα ή PayPal ως εξής:

Ποσό ανανέωσης χρόνου ομιλίας
(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας 12%)
Bonus
10€ - 11€ 500 MB για 15 ημέρες
12€ - 14€ 600 ΜΒ για 15 ημέρες
15€ - 19€ 900 ΜΒ για 15 ημέρες
20€ + 1.5 GB για 15 ημέρες

Σε όλες τις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας. Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων και υπηρεσιών στο www.wind.gr.

H WIND διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή/ και τερματισμού ή ανάκλησης όλων των παραπάνω εμπορικά διαθέσιμων πακέτων/προσφορών ή/και της μετατροπής των σχετικών όρων ή/και τροποποίησης των ανωτέρω προσφορών, ακολουθώντας την προσήκουσα διαδικασία ενημέρωσης των συνδρομητών, όπως εκάστοτε ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕΤΤ.

Οι συνδρομητές των ανωτέρω προγραμμάτων, εφόσον επηρεάζονται, έχουν το δικαίωμα να διακόψουν αζημίως (εξαιρούνται τυχόν επιδοτήσεις συσκευής) τη σύνδεσή τους εντός δύο μηνών από την εφαρμογή των ανωτέρω τροποποιήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα της WIND www.wind.gr ή την εξυπηρέτηση πελατών WIND/ καρτοκινητή, καλώντας 13800 (0,25€/ κλήση).

Πηγή : Wind