Η εταιρεία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ (Vodafone) ανακοινώνει ότι στα ακόλουθα Vodafone Εταιρικά προγράμματα σταθερής τηλεφωνίας & Internet από την 9η Απριλίου 2019 η χρέωση προς εθνικά σταθερά μετά την παρέλευση του ενσωματωμένου χρόνου ομιλίας διαμορφώνεται ως εξής:

Α) Vodafone Business Connect 30 P, Vodafone Business Connect 60 P, Vodafone Business Connect 30 NP, Vodafone Business Connect 60 NP από 0,0235€/λεπτό στα 0,0261€/λεπτό.
Β) Vodafone One Net Enterprise (Ethernet), Vodafone One Net 30 Κανάλια Φωνής, Vodafone One Net 60 Κανάλια Φωνής από 0,0235€/λεπτό στα 0,0261€/λεπτό.
Η ελάχιστη διάρκεια χρέωσης και το βήμα χρέωσης δεν τροποποιούνται.

Όλες οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και τέλος σταθερής τηλεφωνίας & Internet 5%. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.vodafone.gr

Δυνάμει των ανωτέρω αλλαγών οι συνδρομητές που επηρεάζονται έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασής τους αζημίως (εξαιρούνται τυχόν επιδοτήσεις), εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής των τροποποιήσεων.

Πηγή : Vodafone