Εμφάνιση 1-6 από 6
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  80.438
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  HELLAS
  Δελτίο Τύπου:
  Τροποποίηση του Παραρτήματος 1Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β’ Ανάθεσης) ως ισχύει, ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία Vodafone σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση.

  ΠΙΝΑΚΑΣ 1

  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο ενεργοποίη σης Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
  447-115 447 ΑΘΗΝΑ 115 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-133 447 ΑΘΗΝΑ 133 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-150 447 ΑΘΗΝΑ 150 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-152 447 ΑΘΗΝΑ 152 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-154 447 ΑΘΗΝΑ 154 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-155 447 ΑΘΗΝΑ 155 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-160 447 ΑΘΗΝΑ 160 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-164 447 ΑΘΗΝΑ 164 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-166 447 ΑΘΗΝΑ 166 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-167 447 ΑΘΗΝΑ 167 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-169 447 ΑΘΗΝΑ 169 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-170 447 ΑΘΗΝΑ 170 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-172 447 ΑΘΗΝΑ 172 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-174 447 ΑΘΗΝΑ 174 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-181 447 ΑΘΗΝΑ 181 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019

  447-239 447 ΑΘΗΝΑ 239 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-241 447 ΑΘΗΝΑ 241 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-246 447 ΑΘΗΝΑ 246 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-249 447 ΑΘΗΝΑ 249 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-250 447 ΑΘΗΝΑ 250 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-251 447 ΑΘΗΝΑ 251 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-252 447 ΑΘΗΝΑ 252 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-253 447 ΑΘΗΝΑ 253 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-255 447 ΑΘΗΝΑ 255 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-256 447 ΑΘΗΝΑ 256 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-257 447 ΑΘΗΝΑ 257 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-258 447 ΑΘΗΝΑ 258 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-260 447 ΑΘΗΝΑ 260 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-262 447 ΑΘΗΝΑ 262 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-263 447 ΑΘΗΝΑ 263 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-267 447 ΑΘΗΝΑ 267 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-268 447 ΑΘΗΝΑ 268 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-269 447 ΑΘΗΝΑ 269 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-271 447 ΑΘΗΝΑ 271 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-273 447 ΑΘΗΝΑ 273 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-275 447 ΑΘΗΝΑ 275 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-276 447 ΑΘΗΝΑ 276 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-278 447 ΑΘΗΝΑ 278 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-279 447 ΑΘΗΝΑ 279 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-280 447 ΑΘΗΝΑ 280 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-281 447 ΑΘΗΝΑ 281 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-283 447 ΑΘΗΝΑ 283 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-284 447 ΑΘΗΝΑ 284 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-285 447 ΑΘΗΝΑ 285 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-331 447 ΑΘΗΝΑ 331 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-374 447 ΑΘΗΝΑ 374 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-427 447 ΑΘΗΝΑ 427 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-431 447 ΑΘΗΝΑ 431 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-437 447 ΑΘΗΝΑ 437 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-443 447 ΑΘΗΝΑ 443 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-451 447 ΑΘΗΝΑ 451 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  447-453 447 ΑΘΗΝΑ 453 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  662-159 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 159 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  662-164 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 164 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  662-166 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 166 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  662-181 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 181 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  662-183 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 183 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  662-187 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 187 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  662-189 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 189 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019

  662-191 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 191 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  662-192 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 192 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  662-195 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 195 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  662-204 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 204 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  662-205 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 205 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  662-206 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 206 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  662-208 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 208 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  662-210 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 210 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  662-212 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 212 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  662-219 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 219 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  662-227 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 227 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  662-312 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 312 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  662-329 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 329 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  662-330 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 330 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  662-340 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 340 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  662-341 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 341 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  662-362 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 362 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  662-364 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 364 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  662-365 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 365 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  662-366 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 366 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  662-369 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 369 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  662-425 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 425 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  662-451 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 451 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  442-106 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 106 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  442-109 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 109 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  442-126 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 126 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  442-136 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 136 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  442-139 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 139 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  442-141 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 141 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  442-145 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 145 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  442-146 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 146 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  442-153 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 153 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  442-169 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 169 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  442-172 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 172 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  442-177 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 177 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  442-183 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 183 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  442-184 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 184 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  442-186 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 186 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  442-191 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 191 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  442-198 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 198 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  442-347 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 347 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  442-424 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 424 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  442-454 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 454 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  442-506 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 506 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019

  442-510 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 510 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  442-558 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 558 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  442-559 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 559 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  442-561 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 561 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  442-563 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 563 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  442-564 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 564 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  442-566 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 566 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  442-568 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 568 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  442-572 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 572 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  477-153 477 ΑΧΑΡΝΕΣ 153 VDSL Vectoring Q3/2018 Q2/2019
  477-169 477 ΑΧΑΡΝΕΣ 169 VDSL Vectoring Q3/2018 Q2/2019
  477-172 477 ΑΧΑΡΝΕΣ 172 VDSL Vectoring Q3/2018 Q2/2019
  477-191 477 ΑΧΑΡΝΕΣ 191 VDSL Vectoring Q3/2018 Q2/2019
  477-209 477 ΑΧΑΡΝΕΣ 209 VDSL Vectoring Q3/2018 Q2/2019
  477-211 477 ΑΧΑΡΝΕΣ 211 VDSL Vectoring Q3/2018 Q2/2019
  477-219 477 ΑΧΑΡΝΕΣ 219 VDSL Vectoring Q3/2018 Q2/2019
  477-241 477 ΑΧΑΡΝΕΣ 241 VDSL Vectoring Q3/2018 Q2/2019
  477-421 477 ΑΧΑΡΝΕΣ 421 VDSL Vectoring Q3/2018 Q2/2019
  477-425 477 ΑΧΑΡΝΕΣ 425 VDSL Vectoring Q3/2018 Q2/2019
  991-124 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 124 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-126 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 126 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-129 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 129 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-130 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 130 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-131 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 131 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-136 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 136 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-140 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 140 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-142 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 142 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-143 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 143 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-144 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 144 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-145 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 145 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-146 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 146 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-147 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 147 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-148 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 148 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-151 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 151 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-152 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 152 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-153 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 153 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-154 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 154 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-155 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 155 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-157 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 157 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-158 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 158 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-160 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 160 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-161 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 161 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-162 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 162 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-163 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 163 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019

  991-165 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 165 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-166 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 166 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-168 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 168 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-169 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 169 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-170 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 170 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-171 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 171 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-172 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 172 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-173 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 173 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-174 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 174 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-175 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 175 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-177 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 177 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-179 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 179 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-180 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 180 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-181 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 181 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-182 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 182 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-183 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 183 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-184 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 184 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-185 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 185 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-187 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 187 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-188 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 188 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-189 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 189 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-191 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 191 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-192 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 192 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-217 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 217 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-229 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 229 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-232 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 232 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-233 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 233 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-237 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 237 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-241 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 241 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-243 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 243 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-247 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 247 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-249 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 249 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-251 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 251 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-253 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 253 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-263 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 263 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-265 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 265 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-266 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 266 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-267 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 267 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-268 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 268 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-269 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 269 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-271 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 271 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-273 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 273 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-275 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 275 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-276 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 276 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019

  991-280 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 280 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-283 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 283 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-289 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 289 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-291 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 291 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-293 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 293 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-309 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 309 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-311 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 311 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-339 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 339 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-407 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 407 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-409 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 409 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-411 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 411 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-413 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 413 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-415 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 415 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-419 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 419 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-423 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 423 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-429 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 429 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-431 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 431 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  991-435 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 435 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
  2060-104 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  104 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-108 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  108 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-110 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  110 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-112 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  112 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-115 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  115 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-116 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  116 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-118 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  118 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-119 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  119 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-120 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  120 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-122 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  122 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-123 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  123 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-124 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  124 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-125 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  125 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-126 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  126 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-127 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  127 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-128 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  128 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-130 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  130 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-140 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  140 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019

  2060-141 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  141 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-143 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  143 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-145 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  145 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-153 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  153 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-157 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  157 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-165 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  165 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-171 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  171 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-173 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  173 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-174 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  174 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-177 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  177 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-179 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  179 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-180 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  180 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-182 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  182 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-186 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  186 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-192 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  192 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-198 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  198 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-223 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  223 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-224 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  224 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-225 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  225 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-226 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  226 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-229 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  229 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-231 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  231 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-234 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  234 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-237 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  237 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-239 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  239 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-243 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  243 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-245 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  245 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-247 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  247 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-248 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  248 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-249 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  249 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-251 2060 ΠΛ. 251 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019

  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  2060-252 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  252 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-253 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  253 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-256 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  256 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-257 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  257 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-258 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  258 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-259 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  259 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-260 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  260 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-263 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  263 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-309 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  309 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-315 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  315 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-319 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  319 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-321 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  321 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-322 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  322 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-323 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  323 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-326 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  326 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-327 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  327 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-328 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  328 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-329 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  329 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-330 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  330 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-333 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  333 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-334 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  334 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-336 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  336 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-337 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  337 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-340 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  340 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-341 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  341 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-350 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  350 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-357 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  357 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-405 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  405 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-406 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  406 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-408 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  408 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019

  2060-409 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  409 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-410 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  410 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-411 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  411 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-412 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  412 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-413 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  413 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-414 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  414 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-415 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  415 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-417 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  417 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-418 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  418 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-422 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  422 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-423 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  423 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-424 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  424 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-426 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  426 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-427 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  427 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-428 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  428 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-429 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  429 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-431 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  431 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-432 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  432 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-433 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  433 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-434 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  434 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-435 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  435 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-437 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  437 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-438 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  438 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-440 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  440 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-441 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  441 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-442 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  442 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-443 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  443 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-444 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  444 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-447 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  447 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-448 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  448 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-452 2060 ΠΛ. 452 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019

  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  2060-455 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  455 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-457 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  457 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-460 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  460 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-465 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  465 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-466 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  466 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-467 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  467 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-468 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  468 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-471 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  471 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-472 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  472 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-474 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  474 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-475 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  475 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-476 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  476 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-477 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  477 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-478 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  478 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-479 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  479 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-480 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  480 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-482 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  482 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-484 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  484 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-486 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  486 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  2060-493 2060 ΠΛ.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  493 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
  1645-386 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 386 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-366 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 366 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-398 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 398 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-287 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 287 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-230 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 230 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-353 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 353 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-279 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 279 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-380 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 380 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-241 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 241 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-293 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 293 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-250 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 250 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-286 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 286 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-265 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 265 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-277 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 277 FTTH Q4/2018 Q1/2019

  1645-255 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 255 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-270 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 270 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-289 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 289 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-238 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 238 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-348 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 348 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-264 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 264 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-376 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 376 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-149 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 149 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-247 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 247 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-275 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 275 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-140 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 140 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-231 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 231 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-278 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 278 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-288 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 288 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-356 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 356 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-223 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 223 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-280 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 280 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-237 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 237 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-291 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 291 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-271 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 271 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-385 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 385 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-239 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 239 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-367 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 367 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-248 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 248 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-228 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 228 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-258 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 258 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-272 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 272 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-273 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 273 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-391 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 391 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-246 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 246 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-290 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 290 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-269 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 269 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-284 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 284 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-389 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 389 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-263 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 263 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-297 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 297 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-357 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 357 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-364 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 364 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-369 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 369 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-236 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 236 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-382 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 382 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-249 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 249 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-260 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 260 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-252 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 252 FTTH Q4/2018 Q1/2019

  1645-281 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 281 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-368 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 368 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-283 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 283 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-285 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 285 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-383 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 383 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-233 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 233 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-282 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 282 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-295 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 295 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-243 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 243 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-254 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 254 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-361 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 361 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-370 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 370 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-387 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 387 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-274 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 274 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-355 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 355 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-244 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 244 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-229 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 229 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-253 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 253 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-266 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 266 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-372 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 372 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-276 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 276 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-268 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 268 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-292 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 292 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-377 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 377 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-381 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 381 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-375 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 375 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-245 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 245 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-384 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 384 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-227 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 227 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-251 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 251 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-261 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 261 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-358 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 358 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-360 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 360 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-378 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 378 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-379 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 379 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-139 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 139 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-373 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 373 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-359 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 359 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-267 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 267 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-262 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 262 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-220 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 220 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-354 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 354 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-259 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 259 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-234 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 234 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-256 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 256 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-362 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 362 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-363 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 363 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-235 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 235 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-365 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 365 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-371 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 371 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-257 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 257 FTTH Q4/2018 Q1/2019
  1645-9633 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9633 FTTH Q4/2018 Q1/2019

  Σύμφωνα με την εταιρεία Vodafone (σχετ. ι’), η ανάγκη επικαιροποίησης του πλάνου ενεργοποίησης, οφείλεται κυρίως σε καθυστέρηση:
  i. Των επιμέρους αδειοδοτήσεων/εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς/Δήμους
  ii. Την ηλεκτροδότηση των υπαίθριων καμπίνων από τον ΔΕΔΔΗΕ
  iii. Ειδικές εργασίες ΟΤΕ
  5. Στο υλικό που προσκόμισε η εταιρεία στις επιστολές της (σχετ. ι’ και ια’) αναφορικά με το ιστορικό και τις διαδικασίες ανά φορέα υλοποίησης των αιτημάτων που αφορούν στις 449 υπαίθριες καμπίνες για τα ΑΚ Ακρόπολης, Άρεως-Νύμα, Αθηνάς, Αχαρνές, Ελευθέριο, Πλ.Δημοκρατίας και Πειραιά περιλαμβάνονται πληροφορίες αναφορικά με το ιστορικό και τις λόγους καθυστέρησης ανά υπαίθρια καμπίνα του αιτήματός της.
  6. Βάσει των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ αποδέχεται στο σύνολό του το αίτημα για τροποποίηση του χρόνου ενεργοποίησης των 449 υπαίθριων καμπινών για τα για τα ΑΚ Ακρόπολης, Άρεως-Νύμα, Αθηνάς, Αχαρνές, Ελευθέριο, Πλ.Δημοκρατίας και Πειραιά από το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2018 στο πρώτο τρίμηνο του 2019. Ειδικότερα για τις 157 υπαίθριες καμπίνες των οποίων ο εγκεκριμένος χρόνος ενεργοποίησης ήταν το 3ο τρίμηνο του 2018, η ΕΕΤΤ παρατηρεί ότι το σχετικό αίτημα της εταιρείας Vodafone (σχετ. i) υπεβλήθη στην ΕΕΤΤ την 20η/12/2018, ήτοι σχεδόν κατά ένα τρίμηνο μετά το πέρας του τριμήνου ενεργοποίησης των σχετικών καμπινών, όπως αυτό προβλεπόταν στην Απόφαση 813/004/07.06.2017, κατά παράβαση των διατάξεων του Παραρτήματος 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «Δ. Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης NGA», σημείο 11, της ανωτέρω σχετ. ζ απόφασης της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με την οποία η υποβολή του αιτήματος παράτασης πρέπει να γίνεται αμελλητί, όταν ο πάροχος διαπιστώνει ότι δεν θα μπορέσει να τηρήσει το εγκεκριμένο τρίμηνο ενεργοποίησης.

  Αποφασίζει:

  I. Τροποποιεί το Παράρτημα 1Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 ως ισχύει τροποποιηθέν, αναφορικά με το τρίμηνο ενεργοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία Vodafone
  για τις τετρακόσιες σαράντα εννέα (449) υπαίθριες καμπίνες των αστικών κέντρων Ακρόπολης, Άρεως-Νύμα, Αθηνάς, Αχαρνές, Ελευθέριο, Πλ.Δημοκρατίας και Πειραιά, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 και εγκρίνει την αντικατάσταση των αντίστοιχων σειρών του Παραρτήματος 1Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, σύμφωνα με τον Πίνακα 2:

  ΠΙΝΑΚΑΣ 2

  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Ονομασία ΑΚ Κωδικός
  ΥΚΕΕ/Υ ΚΚ
  Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
  447-115 447 ΑΘΗΝΑ 115 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-133 447 ΑΘΗΝΑ 133 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-150 447 ΑΘΗΝΑ 150 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-152 447 ΑΘΗΝΑ 152 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-154 447 ΑΘΗΝΑ 154 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-155 447 ΑΘΗΝΑ 155 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-160 447 ΑΘΗΝΑ 160 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-164 447 ΑΘΗΝΑ 164 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-166 447 ΑΘΗΝΑ 166 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-167 447 ΑΘΗΝΑ 167 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-169 447 ΑΘΗΝΑ 169 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-170 447 ΑΘΗΝΑ 170 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-172 447 ΑΘΗΝΑ 172 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-174 447 ΑΘΗΝΑ 174 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-181 447 ΑΘΗΝΑ 181 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-239 447 ΑΘΗΝΑ 239 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-241 447 ΑΘΗΝΑ 241 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-246 447 ΑΘΗΝΑ 246 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-249 447 ΑΘΗΝΑ 249 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-250 447 ΑΘΗΝΑ 250 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-251 447 ΑΘΗΝΑ 251 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-252 447 ΑΘΗΝΑ 252 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-253 447 ΑΘΗΝΑ 253 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-255 447 ΑΘΗΝΑ 255 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-256 447 ΑΘΗΝΑ 256 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-257 447 ΑΘΗΝΑ 257 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-258 447 ΑΘΗΝΑ 258 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-260 447 ΑΘΗΝΑ 260 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-262 447 ΑΘΗΝΑ 262 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-263 447 ΑΘΗΝΑ 263 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-267 447 ΑΘΗΝΑ 267 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-268 447 ΑΘΗΝΑ 268 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-269 447 ΑΘΗΝΑ 269 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-271 447 ΑΘΗΝΑ 271 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-273 447 ΑΘΗΝΑ 273 VDSL Vectoring Q1/2019

  447-275 447 ΑΘΗΝΑ 275 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-276 447 ΑΘΗΝΑ 276 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-278 447 ΑΘΗΝΑ 278 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-279 447 ΑΘΗΝΑ 279 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-280 447 ΑΘΗΝΑ 280 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-281 447 ΑΘΗΝΑ 281 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-283 447 ΑΘΗΝΑ 283 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-284 447 ΑΘΗΝΑ 284 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-285 447 ΑΘΗΝΑ 285 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-331 447 ΑΘΗΝΑ 331 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-374 447 ΑΘΗΝΑ 374 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-427 447 ΑΘΗΝΑ 427 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-431 447 ΑΘΗΝΑ 431 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-437 447 ΑΘΗΝΑ 437 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-443 447 ΑΘΗΝΑ 443 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-451 447 ΑΘΗΝΑ 451 VDSL Vectoring Q1/2019
  447-453 447 ΑΘΗΝΑ 453 VDSL Vectoring Q1/2019
  662-159 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 159 VDSL Vectoring Q1/2019
  662-164 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 164 VDSL Vectoring Q1/2019
  662-166 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 166 VDSL Vectoring Q1/2019
  662-181 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 181 VDSL Vectoring Q1/2019
  662-183 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 183 VDSL Vectoring Q1/2019
  662-187 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 187 VDSL Vectoring Q1/2019
  662-189 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 189 VDSL Vectoring Q1/2019
  662-191 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 191 VDSL Vectoring Q1/2019
  662-192 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 192 VDSL Vectoring Q1/2019
  662-195 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 195 VDSL Vectoring Q1/2019
  662-204 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 204 VDSL Vectoring Q1/2019
  662-205 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 205 VDSL Vectoring Q1/2019
  662-206 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 206 VDSL Vectoring Q1/2019
  662-208 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 208 VDSL Vectoring Q1/2019
  662-210 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 210 VDSL Vectoring Q1/2019
  662-212 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 212 VDSL Vectoring Q1/2019
  662-219 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 219 VDSL Vectoring Q1/2019
  662-227 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 227 VDSL Vectoring Q1/2019
  662-312 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 312 VDSL Vectoring Q1/2019
  662-329 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 329 VDSL Vectoring Q1/2019
  662-330 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 330 VDSL Vectoring Q1/2019
  662-340 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 340 VDSL Vectoring Q1/2019
  662-341 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 341 VDSL Vectoring Q1/2019
  662-362 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 362 VDSL Vectoring Q1/2019
  662-364 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 364 VDSL Vectoring Q1/2019
  662-365 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 365 VDSL Vectoring Q1/2019
  662-366 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 366 VDSL Vectoring Q1/2019

  662-369 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 369 VDSL Vectoring Q1/2019
  662-425 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 425 VDSL Vectoring Q1/2019
  662-451 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 451 VDSL Vectoring Q1/2019
  442-106 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 106 VDSL Vectoring Q1/2019
  442-109 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 109 VDSL Vectoring Q1/2019
  442-126 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 126 VDSL Vectoring Q1/2019
  442-136 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 136 VDSL Vectoring Q1/2019
  442-139 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 139 VDSL Vectoring Q1/2019
  442-141 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 141 VDSL Vectoring Q1/2019
  442-145 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 145 VDSL Vectoring Q1/2019
  442-146 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 146 VDSL Vectoring Q1/2019
  442-153 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 153 VDSL Vectoring Q1/2019
  442-169 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 169 VDSL Vectoring Q1/2019
  442-172 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 172 VDSL Vectoring Q1/2019
  442-177 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 177 VDSL Vectoring Q1/2019
  442-183 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 183 VDSL Vectoring Q1/2019
  442-184 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 184 VDSL Vectoring Q1/2019
  442-186 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 186 VDSL Vectoring Q1/2019
  442-191 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 191 VDSL Vectoring Q1/2019
  442-198 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 198 VDSL Vectoring Q1/2019
  442-347 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 347 VDSL Vectoring Q1/2019
  442-424 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 424 VDSL Vectoring Q1/2019
  442-454 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 454 VDSL Vectoring Q1/2019
  442-506 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 506 VDSL Vectoring Q1/2019
  442-510 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 510 VDSL Vectoring Q1/2019
  442-558 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 558 VDSL Vectoring Q1/2019
  442-559 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 559 VDSL Vectoring Q1/2019
  442-561 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 561 VDSL Vectoring Q1/2019
  442-563 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 563 VDSL Vectoring Q1/2019
  442-564 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 564 VDSL Vectoring Q1/2019
  442-566 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 566 VDSL Vectoring Q1/2019
  442-568 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 568 VDSL Vectoring Q1/2019
  442-572 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 572 VDSL Vectoring Q1/2019
  477-153 477 ΑΧΑΡΝΕΣ 153 VDSL Vectoring Q2/2019
  477-169 477 ΑΧΑΡΝΕΣ 169 VDSL Vectoring Q2/2019
  477-172 477 ΑΧΑΡΝΕΣ 172 VDSL Vectoring Q2/2019
  477-191 477 ΑΧΑΡΝΕΣ 191 VDSL Vectoring Q2/2019
  477-209 477 ΑΧΑΡΝΕΣ 209 VDSL Vectoring Q2/2019
  477-211 477 ΑΧΑΡΝΕΣ 211 VDSL Vectoring Q2/2019
  477-219 477 ΑΧΑΡΝΕΣ 219 VDSL Vectoring Q2/2019
  477-241 477 ΑΧΑΡΝΕΣ 241 VDSL Vectoring Q2/2019
  477-421 477 ΑΧΑΡΝΕΣ 421 VDSL Vectoring Q2/2019
  477-425 477 ΑΧΑΡΝΕΣ 425 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-124 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 124 VDSL Vectoring Q1/2019

  991-126 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 126 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-129 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 129 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-130 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 130 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-131 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 131 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-136 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 136 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-140 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 140 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-142 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 142 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-143 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 143 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-144 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 144 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-145 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 145 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-146 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 146 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-147 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 147 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-148 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 148 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-151 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 151 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-152 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 152 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-153 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 153 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-154 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 154 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-155 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 155 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-157 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 157 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-158 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 158 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-160 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 160 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-161 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 161 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-162 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 162 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-163 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 163 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-165 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 165 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-166 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 166 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-168 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 168 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-169 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 169 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-170 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 170 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-171 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 171 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-172 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 172 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-173 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 173 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-174 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 174 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-175 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 175 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-177 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 177 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-179 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 179 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-180 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 180 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-181 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 181 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-182 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 182 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-183 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 183 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-184 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 184 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-185 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 185 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-187 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 187 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-188 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 188 VDSL Vectoring Q1/2019

  991-189 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 189 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-191 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 191 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-192 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 192 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-217 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 217 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-229 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 229 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-232 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 232 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-233 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 233 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-237 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 237 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-241 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 241 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-243 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 243 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-247 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 247 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-249 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 249 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-251 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 251 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-253 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 253 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-263 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 263 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-265 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 265 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-266 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 266 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-267 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 267 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-268 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 268 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-269 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 269 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-271 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 271 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-273 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 273 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-275 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 275 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-276 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 276 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-280 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 280 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-283 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 283 VDSL Vectoring [ Q1/2019
  991-289 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 289 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-291 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 291 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-293 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 293 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-309 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 309 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-311 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 311 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-339 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 339 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-407 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 407 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-409 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 409 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-411 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 411 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-413 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 413 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-415 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 415 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-419 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 419 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-423 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 423 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-429 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 429 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-431 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 431 VDSL Vectoring Q1/2019
  991-435 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 435 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-104 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 104 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-108 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 108 VDSL Vectoring Q1/2019

  2060-110 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 110 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-112 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 112 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-115 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 115 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-116 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 116 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-118 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 118 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-119 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 119 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-120 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 120 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-122 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 122 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-123 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 123 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-124 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 124 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-125 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 125 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-126 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 126 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-127 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 127 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-128 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 128 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-130 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 130 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-140 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 140 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-141 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 141 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-143 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 143 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-145 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 145 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-153 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 153 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-157 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 157 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-165 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 165 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-171 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 171 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-173 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 173 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-174 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 174 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-177 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 177 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-179 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 179 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-180 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 180 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-182 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 182 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-186 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 186 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-192 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 192 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-198 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 198 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-223 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 223 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-224 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 224 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-225 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 225 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-226 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 226 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-229 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 229 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-231 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 231 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-234 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 234 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-237 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 237 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-239 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 239 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-243 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 243 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-245 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 245 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-247 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 247 VDSL Vectoring Q1/2019

  2060-248 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 248 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-249 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 249 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-251 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 251 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-252 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 252 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-253 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 253 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-256 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 256 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-257 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 257 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-258 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 258 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-259 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 259 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-260 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 260 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-263 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 263 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-309 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 309 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-315 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 315 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-319 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 319 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-321 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 321 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-322 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 322 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-323 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 323 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-326 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 326 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-327 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 327 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-328 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 328 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-329 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 329 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-330 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 330 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-333 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 333 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-334 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 334 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-336 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 336 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-337 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 337 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-340 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 340 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-341 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 341 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-350 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 350 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-357 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 357 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-405 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 405 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-406 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 406 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-408 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 408 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-409 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 409 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-410 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 410 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-411 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 411 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-412 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 412 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-413 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 413 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-414 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 414 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-415 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 415 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-417 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 417 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-418 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 418 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-422 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 422 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-423 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 423 VDSL Vectoring Q1/2019

  2060-424 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 424 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-426 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 426 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-427 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 427 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-428 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 428 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-429 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 429 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-431 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 431 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-432 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 432 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-433 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 433 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-434 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 434 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-435 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 435 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-437 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 437 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-438 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 438 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-440 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 440 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-441 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 441 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-442 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 442 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-443 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 443 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-444 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 444 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-447 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 447 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-448 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 448 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-452 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 452 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-455 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 455 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-457 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 457 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-460 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 460 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-465 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 465 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-466 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 466 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-467 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 467 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-468 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 468 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-471 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 471 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-472 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 472 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-474 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 474 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-475 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 475 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-476 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 476 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-477 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 477 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-478 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 478 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-479 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 479 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-480 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 480 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-482 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 482 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-484 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 484 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-486 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 486 VDSL Vectoring Q1/2019
  2060-493 2060 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 493 VDSL Vectoring Q1/2019
  1645-386 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 386 FTTH Q1/2019
  1645-366 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 366 FTTH Q1/2019
  1645-398 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 398 FTTH Q1/2019
  1645-287 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 287 FTTH Q1/2019

  1645-230 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 230 FTTH Q1/2019
  1645-353 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 353 FTTH Q1/2019
  1645-279 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 279 FTTH Q1/2019
  1645-380 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 380 FTTH Q1/2019
  1645-241 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 241 FTTH Q1/2019
  1645-293 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 293 FTTH Q1/2019
  1645-250 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 250 FTTH Q1/2019
  1645-286 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 286 FTTH Q1/2019
  1645-265 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 265 FTTH Q1/2019
  1645-277 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 277 FTTH Q1/2019
  1645-255 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 255 FTTH Q1/2019
  1645-270 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 270 FTTH Q1/2019
  1645-289 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 289 FTTH Q1/2019
  1645-238 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 238 FTTH Q1/2019
  1645-348 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 348 FTTH Q1/2019
  1645-264 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 264 FTTH Q1/2019
  1645-376 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 376 FTTH Q1/2019
  1645-149 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 149 FTTH Q1/2019
  1645-247 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 247 FTTH Q1/2019
  1645-275 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 275 FTTH Q1/2019
  1645-140 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 140 FTTH Q1/2019
  1645-231 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 231 FTTH Q1/2019
  1645-278 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 278 FTTH Q1/2019
  1645-288 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 288 FTTH Q1/2019
  1645-356 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 356 FTTH Q1/2019
  1645-223 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 223 FTTH Q1/2019
  1645-280 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 280 FTTH Q1/2019
  1645-237 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 237 FTTH Q1/2019
  1645-291 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 291 FTTH Q1/2019
  1645-271 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 271 FTTH Q1/2019
  1645-385 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 385 FTTH Q1/2019
  1645-239 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 239 FTTH Q1/2019
  1645-367 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 367 FTTH Q1/2019
  1645-248 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 248 FTTH Q1/2019
  1645-228 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 228 FTTH Q1/2019
  1645-258 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 258 FTTH Q1/2019
  1645-272 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 272 FTTH Q1/2019
  1645-273 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 273 FTTH Q1/2019
  1645-391 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 391 FTTH Q1/2019
  1645-246 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 246 FTTH Q1/2019
  1645-290 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 290 FTTH Q1/2019
  1645-269 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 269 FTTH Q1/2019
  1645-284 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 284 FTTH Q1/2019
  1645-389 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 389 FTTH Q1/2019

  1645-263 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 263 FTTH Q1/2019
  1645-297 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 297 FTTH Q1/2019
  1645-357 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 357 FTTH Q1/2019
  1645-364 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 364 FTTH Q1/2019
  1645-369 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 369 FTTH Q1/2019
  1645-236 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 236 FTTH Q1/2019
  1645-382 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 382 FTTH Q1/2019
  1645-249 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 249 FTTH Q1/2019
  1645-260 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 260 FTTH Q1/2019
  1645-252 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 252 FTTH Q1/2019
  1645-281 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 281 FTTH Q1/2019
  1645-368 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 368 FTTH Q1/2019
  1645-283 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 283 FTTH Q1/2019
  1645-285 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 285 FTTH Q1/2019
  1645-383 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 383 FTTH Q1/2019
  1645-233 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 233 FTTH Q1/2019
  1645-282 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 282 FTTH Q1/2019
  1645-295 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 295 FTTH Q1/2019
  1645-243 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 243 FTTH Q1/2019
  1645-254 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 254 FTTH Q1/2019
  1645-361 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 361 FTTH Q1/2019
  1645-370 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 370 FTTH Q1/2019
  1645-387 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 387 FTTH Q1/2019
  1645-274 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 274 FTTH Q1/2019
  1645-355 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 355 FTTH Q1/2019
  1645-244 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 244 FTTH Q1/2019
  1645-229 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 229 FTTH Q1/2019
  1645-253 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 253 FTTH Q1/2019
  1645-266 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 266 FTTH Q1/2019
  1645-372 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 372 FTTH Q1/2019
  1645-276 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 276 FTTH Q1/2019
  1645-268 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 268 FTTH Q1/2019
  1645-292 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 292 FTTH Q1/2019
  1645-377 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 377 FTTH Q1/2019
  1645-381 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 381 FTTH Q1/2019
  1645-375 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 375 FTTH Q1/2019
  1645-245 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 245 FTTH Q1/2019
  1645-384 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 384 FTTH Q1/2019
  1645-227 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 227 FTTH Q1/2019
  1645-251 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 251 FTTH Q1/2019
  1645-261 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 261 FTTH Q1/2019
  1645-358 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 358 FTTH Q1/2019
  1645-360 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 360 FTTH Q1/2019
  1645-378 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 378 FTTH Q1/2019
  1645-379 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 379 FTTH Q1/2019
  1645-139 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 139 FTTH Q1/2019
  1645-373 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 373 FTTH Q1/2019
  1645-359 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 359 FTTH Q1/2019
  1645-267 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 267 FTTH Q1/2019
  1645-262 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 262 FTTH Q1/2019
  1645-220 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 220 FTTH Q1/2019
  1645-354 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 354 FTTH Q1/2019
  1645-259 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 259 FTTH Q1/2019
  1645-234 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 234 FTTH Q1/2019
  1645-256 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 256 FTTH Q1/2019
  1645-362 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 362 FTTH Q1/2019
  1645-363 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 363 FTTH Q1/2019
  1645-235 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 235 FTTH Q1/2019
  1645-365 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 365 FTTH Q1/2019
  1645-371 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 371 FTTH Q1/2019
  1645-257 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 257 FTTH Q1/2019
  1645-9633 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9633 FTTH Q1/2019
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails AP882-005.pdf  


 2. #2
  Εγγραφή
  30-11-2005
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  1.481
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  110Mbps/11Mb
  ISP
  Vodafone
  Router
  FRITZ!Box 7530
  SNR / Attn
  6(dB) / 14(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Εχουμε 1,5 μήνα ακόμα για να πάρει την επομενη καθυστερηση...Σαν το μετρο της Θεσσαλονικης εχουν καταντησει οι νεες καμπινες.

 3. #3
  Εγγραφή
  30-09-2005
  Ηλικία
  46
  Μηνύματα
  6.974
  Downloads
  6
  Uploads
  0
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από runner70 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Εχουμε 1,5 μήνα ακόμα για να πάρει την επομενη καθυστερηση...Σαν το μετρο της Θεσσαλονικης εχουν καταντησει οι νεες καμπινες.
  Αφου το μετρό της Θεσσαλονίκης άνοιξε. Έγιναν και εγκαίνια.

 4. #4
  Εγγραφή
  14-03-2017
  Μηνύματα
  24
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  16800/980
  ISP
  Wind
  DSLAM
  Wind - ΑΚΡΟΠΟΛΗ
  Router
  Tp link 8960-Asus RT-AC51
  SNR / Attn
  1(dB) / 26(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Αυτήν την ρημάδα την 341,από πέρυσι τον Γενάρη την έχουν περάσει,έχει σκάψει η ΔΕΗ,έχουν περάσει οπτικες,έχει πάρει τόσες παρατάσεις και τώρα πηγε για το πρώτο τρίμηνο του 2019...ΗΜΑΡΤΟΝ!!!

 5. #5
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  14.144
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  110/11 + 110/11 + 450/11
  ISP
  Cosmote & Vodafone
  DSLAM
  Wind - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Router
  Fritz! 7590 ΑX, 6850 5G
  SNR / Attn
  34(dB) / 11(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Τροποποίηση του Παραρτήματος 1Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β’ Ανάθεσης) ως ισχύει, ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς
  που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία Vodafone σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση


  15 Απριλίου 2019


  Το βάλαμε αυτό ??

  https://www.eett.gr/opencms/opencms/.../AP891_006.pdf
  - My FTTC Line : Fritz! 7590 AX / Fritz! 4060 ΑΧ + ZTE H267A / Fritz! Repeater 6000 -> TP-Link TL-R605 (MultiWAN)
  - My 5G : Cosmote/Vodafone/Nova : Fritz! 6850 5G + Samsung S20 FE + Samsung S21 FE

 6. #6
  Εγγραφή
  26-10-2005
  Ηλικία
  44
  Μηνύματα
  847
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  33000/5000
  ISP
  Vodafone
  DSLAM
  HOL - ΑΚΡΟΠΟΛΗ
  Router
  TP-LINK TD-W9977
  Μπηκα με εδω και 10 μερες στο Q3/2019 στο A/K Ακροπολης και φως δεν ειδαμε....
  Παμε και για τριτη παραταση ?

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας