Από 14/02/2019 η ενσωματωμένη χρήση δεδομένων της υπηρεσίας Mobile Internet 10GB αυξάνεται από 10GB σε 15GB.

Παράλληλα η τιμή της μειώνεται από 20€ στα 15€ για πελάτες στα εμπορικά διαθέσιμα συμβόλαια W, μη εμπορικά διαθέσιμα W & W Plus, WIND to ALL & WIND Καρτοσύνδεση, ενώ παραμένει σταθερή (10€) για πελάτες στα εμπορικά διαθέσιμα συμβόλαια W σε συνδυασμό WIND ONE, μη εμπορικά διαθέσιμα W & WIND to ALL σε συνδυασμό Triple Play.

Πηγή : Wind