Μέσα από το interface του router με την επιλογή wol για wake on lan ανάβει ο υπολογιστής κανονικά όταν συνδέομαι στο interface από το wifi.
Όταν η ίδια διαδικασία γίνεται όταν συνδέομαι στο Interface εξωτερικά του σπιτιού με ddns τότε δεν ανάβει ο υπολογιστής.
Θέλει κάτι άλλο;