Η Cyta Ελλάς ανακοινώνει ότι, η οριστική διακοπή διάθεσης των υπηρεσιών Καρτοκινητής Cyta παρατείνεται κατά ένα μήνα και θα πραγματοποιηθεί στις 31/3/2019.

Στην περίπτωση που οι συνδρομητές καρτοκινητής Cyta δεν προβούν σε φορητότητα του αριθμού τους έως τις 31/3/2019, μετά το πέρας της εν λόγω καταληκτικής ημερομηνίας , ο συνδρομητικός τους αριθμός θα παραμείνει ανενεργός, πλην όμως διαθέσιμος για νέα σύνδεση στην εταιρεία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ», για διάστημα έξι (6) μηνών λόγω της επικείμενης απορρόφησης της Cyta Ελλάδος από την εταιρεία «VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ».