«Σε συνέχεια της από 21/12/2018 ανακοίνωσης της Vodafone-ΠΑΝΑΦΟΝ AEET, σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή της τιμολογιακής αλλαγής στην υπηρεσία Just Surf Bonus αναβάλλεται για τις 12/03/2019 »

Πηγή : Vodafone