Ενημερώνουμε τους οικιακούς πελάτες Σταθερής τηλεφωνίας και Internet WIND ότι η υπηρεσία παροχής email λογαριασμού θα καταργηθεί. Η πρόσβαση στον @windtools.gr λογαριασμό και στα emails, δεν θα είναι εφικτή μετά τις 4/6/2019 ενώ με την κατάργησή της θα σταματήσει η χρέωση της υπηρεσίας.

Οι χρήστες της εν λόγω υπηρεσίας, θα ενημερωθούν για την κατάργηση με προσωπικό email στον σχετικό @windtools.gr λογαριασμό τους. Παράλληλα θα λάβουν οδηγίες για τη διαχείριση της αλληλογραφίας τους.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την άμεση ενημέρωση των επαφών τους έχουν προβλεφθεί οι εξής ενέργειες:
  • Δυνατότητα άμεσης προώθησης όλων των εισερχομένων μηνυμάτων από την παρούσα διεύθυνση σε μια νέα, για διάστημα 2 μηνών μετά τις 4/6/2019, σύμφωνα με οδηγίες για διενέργεια ρυθμίσεων εκ μέρους των χρηστών που θα αποσταλεί με τις ανωτέρω ενημερώσεις ΚΑΙ
  • Αυτόματη απάντηση/ενημέρωση σε όλους τους αποστολείς μηνυμάτων προς τους πελάτες για διάστημα 6 μηνών, σύμφωνα με οδηγίες για διενέργεια ρυθμίσεων εκ μέρους των χρηστών που θα αποσταλεί με τις ανωτέρω ενημερώσεις.


Σε όλους τους συνδρομητές που επηρεάζονται από την ανωτέρω αλλαγή παρέχεται δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασής τους αζημίως εντός διαστήματος δυο μηνών από την ημερομηνία κατάργησης του λογαριασμού τους (4/6/2019).

Πηγή : Wind