Η ΟΤΕ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στις παρακάτω τιμολογιακές αλλαγές:
• Για τους πελάτες των προγραμμάτων του Πίνακα 1, οι χρεώσεις των κλήσεων προς διεθνείς προορισμούς από 01/06/2019 διαμορφώνονται όπως παρακάτω:


ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΖΩΝΗ Τιμοκατάλογος Διεθνών Κλήσεων Business
Οικονομικών Προγραμμάτων Τιμή σε € / λεπτό
EE Σταθερά 0,2474 €
EE Κινητά 0,2474 €
Αλβανία Σταθερά 0,7900 €
Αλβανία Κινητά 0,9100 €
I 0,7900 €
II 0,9100 €
III 1,5900 €
IV 1,6700 €
V 1,7500 €
VI 2,5600 €
VII 5,2080 €

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
COSMOTE Business Telephony Corporate
COSMOTE Business Telephony Corporate Plus
OTE Business για Ομίλους
ΟΤΕ Business για Μεγάλες Εταιρείες
OTE Business Πακέτα Χρόνου 4.500 - 15.000
ΟΤΕ Business Προγράμματα Χρόνου (2-8 γραμμές)
COSMOTE Business Telephony 4.500 - 15.000 (Με Κινητά)
COSMOTE Business Telephony προγράμματα όλων των χαρτοφυλακίων
COSMOTE Business Double Play Economy, Basic, Web Pack όλων των χαρτοφυλακίων
COSMΟΤΕ Business Telephony Internet / VPN

Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% του άρθρου 55 του Ν.4389/2016.

• Για τους πελάτες των προγραμμάτων του Πίνακα 2, οι χρεώσεις των κλήσεων προς διεθνείς προορισμούς από 01/07/2019 διαμορφώνονται όπως παρακάτω:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΖΩΝΗ Προνομιακός Τιμοκατάλογος Διεθνών Κλήσεων
Τιμή σε € / λεπτό
EE Σταθερά 0,0600 €
EE Κινητά 0,2474 €
Αλβανία Σταθερά 0,6500 €
Αλβανία Κινητά 0,7500 €
I Σταθερό 0,6500 €
II Σταθερό 0,7500 €
III Σταθερό 1,3000 €
IV Σταθερό 1,3700 €
V Σταθερό 1,7500 €
VI Σταθερό 2,5600 €
VII Σταθερό 5,2080 €
I Κινητό 0,7900 €
II Κινητό 0,9100 €
III Κινητό 1,5900 €
IV Κινητό 1,6700 €
V Κινητό 1,7500 €
VI Κινητό 2,5600 €
VII Κινητό 5,2080 €

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
COSMOTE Business Double Play Web Pack & Static
COSMOTE Business Double Play Full Pack
COSMOTE Digital Office

Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% του άρθρου 55 του Ν.4389/2016.

Οι συνδρομητές έχουν δικαίωμα επιλογής κάποιου οικονομικού προγράμματος COSMOTE που ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες τους ή καταγγελίας της σύμβασής τους αζημίως εντός δύο (2) μηνών (εφόσον λαμβάνουν μηνιαίο λογαριασμό) ή τριών (3) μηνών (εφόσον λαμβάνουν διμηνιαίο λογαριασμό) από την ως άνω ημερομηνία.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.cosmote.gr , στο 13888 (ατελώς για συνδρομητές ΟΤΕ) ή στο Δίκτυο Καταστημάτων COSMOTE - ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Πηγή : COSMOTE