Εκείνος κάνει μόνο αυτό που έχει αρμοδιότητα, δηλαδή να σε ενημερώσει για το τέλος πρόωρης διακοπής. Δεν έχει ιδέα αν όντως έχεις δικαίωμα να διακόψεις αζημίως, διότι απλά δεν του το εμφανίζει το σύστημα.