Η ΟΤΕ Α.Ε. ανακοινώνει τις παρακάτω τιμολογιακές αλλαγές:

Την 15/05/2019
Μετά την κατανάλωση του ανά μήνα παρεχόμενου χρόνου ομιλίας των οικονομικών προγραμμάτων COSMOTE Double Play 100XL & COSMOTE Double Play 200XL, στη μηνιαία τιμή των οποίων περιλαμβάνονται 420 λεπτά χρόνου επικοινωνίας προς εθνικά κινητά και προς διεθνή σταθερά και κινητά τηλέφωνα 32 χωρών, τα οποία καταναλώνονται όπως επιθυμεί ο πελάτης, η χρέωση προς διεθνείς προορισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σταθερά και κινητά) μειώνεται από 0,79€/λεπτό σε 0,2474€/λεπτό, ενώ η χρέωση του οικονομικού σας προγράμματος μετά την κατανάλωση του ανά μήνα παρεχόμενου χρόνου ομιλίας για κλήσεις προς λοιπούς διεθνείς προορισμούς του προγράμματός σας θα είναι ίδια με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο διεθνών κλήσεων.

Την 01/06/2019
• Για τους πελάτες με χρονοχρέωση και τους πελάτες των προγραμμάτων του Πίνακα 1, η χρέωση για αστικές και υπεραστικές κλήσεις προς εθνικά δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας αυξάνεται: α) από 0,12€ σε 0,15€ ανά λεπτό από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο β) από 0,10€ σε 0,12€ ανά λεπτό την Κυριακή, και γ) από 0,20€ σε 0,25€ ανά λεπτό για κλήσεις προς εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Για όλες τις Κυριακές Ιουνίου-Ιουλίου-Αυγούστου 2019 προσφέρεται μειωμένη χρέωση των κλήσεων προς εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας από 0,25€ ανά λεπτό σε 0,12€ ανά λεπτό.

• Για τους πελάτες των προγραμμάτων COSMOTE Single Play & COSMOTE Double Play (εξαιρουμένων των προγραμμάτων COSMOTE Double Play που περιλαμβάνουν 250’ το μήνα ενιαίο χρόνο ομιλίας προς εθνικά σταθερά και κινητά) η χρέωση για κλήσεις μετά την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης προς εθνικά σταθερά αυξάνεται από 0,15€ σε 0,20€ ανά λεπτό ενώ προς εθνικά κινητά αυξάνεται από 0,33€ σε 0,40€ ανά λεπτό. Οι ανωτέρω αυξήσεις ισχύουν και για τα προγράμματα στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται χρόνος ομιλίας.

• Για τους πελάτες των προγραμμάτων COSMOTE Double Play που περιλαμβάνουν 250’ το μήνα ενιαίο χρόνο ομιλίας προς σταθερά & κινητά η χρέωση για κλήσεις μετά την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης προς εθνικά δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας αυξάνεται από 0,24€ σε 0,30€ ανά λεπτό.

• Για τα ειδικά προγράμματα που διατίθενται σε ΑΜΕΑ, μετά την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης η χρέωση προς εθνικά σταθερά αυξάνεται από 0,07€ σε 0,10€ ανά λεπτό και η χρέωση για κλήσεις προς εθνικά κινητά αυξάνεται από 0,16€ σε 0,20€ ανά λεπτό.

Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.

Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5%.

Οι συνδρομητές έχουν δικαίωμα επιλογής κάποιου οικονομικού προγράμματος COSMOTE που ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες τους ή καταγγελίας της σύμβασής τους αζημίως εντός δύο (2) μηνών (εφόσον λαμβάνουν μηνιαίο λογαριασμό) ή τριών (3) μηνών (εφόσον λαμβάνουν διμηνιαίο λογαριασμό) από την ως άνω ημερομηνία.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.cosmote.gr, στο 13888 (ατελώς για συνδρομητές ΟΤΕ) ή στο Δίκτυο Καταστημάτων COSMOTE - ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Business ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕΤΤ
ΟΤΕ BUSINESS ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 499/093/22-102008
ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ 341/103/28-12005
ΟΤΕ BUSINESS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ (2-8 ΓΡΑΜΜΕΣ) 650/007/2-052012
ΟΤΕ Business Προγράμματα Χρόνου 500
ΟΤΕ Business Προγράμματα Χρόνου 1.000
ΟΤΕ Business Προγράμματα Χρόνου 1.500
ΟΤΕ Business Προγράμματα Χρόνου 2.000
ΟΤΕ Business Προγράμματα Χρόνου DP 500
ΟΤΕ Business Προγράμματα Χρόνου DP 1.000
ΟΤΕ Business Προγράμματα Χρόνου DP 1.500
ΟΤΕ Business Προγράμματα Χρόνου DP 2.000
COSMΟΤΕ BUSINESS TELEPHONY ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ & ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΑ (ΠΡΟΣΦΟΡΑ
6+6)
COSMΟΤΕ Business Telephony Απεριόριστα & ενδοεταιρικά κινητά 717/09/8-052014
ΟΤΕ BUSINESS DOUBLE PLAY 592/013/03-022011
ΟΤΕ Business Απεριόριστα
OTE Business Double Play Start Up 2 Mbps
OTE Business Double Play Static 2 Mbps
OTE Business Double Play Office 2 Mbps
OTE Business Double Play Start Up 24 Mbps
OTE Business Double Play Static 24 Mbps
OTE Business Double Play Office 24 Mbps

ΟΤΕ BUSINESS DOUBLE PLAY ΜΕ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΑ
OTE Βusiness Double Play με ενδοεταιρικά κινητά (1 τηλεφωνική γραμμή 2 Μbps) 646/05/05-042012
OTE Βusiness Double Play με ενδοεταιρικά κινητά (2 τηλεφωνικές γραμμές 2 Μbps)
OTE Βusiness Double Play με ενδοεταιρικά κινητά (3 τηλεφωνικές γραμμές 2Μbps)
OTE Βusiness Double Play με ενδοεταιρικά κινητά (4 τηλεφωνικές γραμμές 2 Μbps)
OTE Βusiness Double Play με ενδοεταιρικά κινητά (1 τηλεφωνική γραμμή 24 Μbps)
OTE Βusiness Double Play με ενδοεταιρικά κινητά (2 τηλεφωνικές γραμμές 24 Μbps)
OTE Βusiness Double Play με ενδοεταιρικά κινητά (3 τηλεφωνικές γραμμές 24 Μbps)
OTE Βusiness Double Play με ενδοεταιρικά κινητά (4 τηλεφωνικές γραμμές 24 Μbps)
COSMΟΤΕ BUSINESS DOUBLE PLAY (ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6+6)
COSMOTE Βusiness Double Play 4 Basic (6+6)2013 716/05/30-042014
COSMOTE Βusiness Double Play 4 Web Pack (6+6)2013
COSMOTE Βusiness Double Play 4 Web Pack & Static (6+6)2013
COSMOTE Βusiness Double Play 24 Basic (6+6)2013 717/0/ 08-052014
COSMOTE Βusiness Double Play 24 Web Pack (6+6)2013
COSMOTE Βusiness Double Play 24 Web Pack & Static (6+6)2013
COSMOTE Βusiness Double Play VDSL 30 Basic (6+6)2013 716/06/30-042014
COSMOTE Βusiness Double Play VDLS 30 Web Pack (6+6)2013
COSMOTE Βusiness Double Play VDSL 30 Web Pack & Static (6+6)2013
COSMOTE Βusiness Double Play VDSL 50 Basic (6+6)2013
COSMOTE Βusiness Double Play VDSL 50 Web Pack (6+6)2013
COSMOTE Βusiness Double Play VDSL 50 Web Pack & Static (6+6)2013
ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου Αστικά 1000 449/093/22-102008
ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου Υπεραστικά 100 449/093/22-102008
ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου Υπεραστικά 200 449/093/22-102008
ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου Υπεραστικά 300 449/093/22-102008
ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου Αστικά 500 449/093/22-102008
ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου Υπεραστικά 500 449/093/22-102008
ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου Αστικά 750 449/093/22-102008
ΟΤΕ BUSINESS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ (2-8 ΓΡΑΜΜΕΣ)
ΟΤΕ Business Πρόσθετο Πακέτο Κινητά 100
ΟΤΕ Business Πρόσθετο Πακέτο Κινητά 200
ΟΤΕ Business Πρόσθετο Πακέτο Κινητά 500
650/007/2-052012

COSMΟΤΕ Business Telephony 4.500’/15000'
COSMΟΤΕ Business Telephony 4.500’
Σε συνδυασμό με
COSMΟΤΕ Business Telephony προς Κινητά 100’ ή
COSMΟΤΕ Business Telephony προς Κινητά 200’ ή
COSMΟΤΕ Business Telephony προς Κινητά 500’ ή
COSMΟΤΕ Business Telephony προς Κινητά 1.000’
465/064/25-1-
2008
621/012/27-092011
COSMΟΤΕ Business Telephony 15.000’
Σε συνδυασμό με
COSMΟΤΕ Business Telephony προς Κινητά 100’ ή
COSMΟΤΕ Business Telephony προς Κινητά 200’ ή
COSMΟΤΕ Business Telephony προς Κινητά 500’ ή
COSMΟΤΕ Business Telephony προς Κινητά 1.000’
COSMΟΤΕ BUSINESS TELEPHONY INTERNET / VPN 577/012/6-092010
COSMΟΤΕ Business Telephony Internet 2 Mbps
COSMΟΤΕ Business Telephony Internet 24 Mbps
COSMΟΤΕ Business Telephony VPN 2 Mbps
COSMΟΤΕ Business Telephony VPN 24 Mbps