Σελ. 1 από 4 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 47
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  78.233
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Wind New
  Τροποποίηση: (α) του Παραρτήματος 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β’ Ανάθεσης), ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε σε 753 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση και (β) του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ’ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης), ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε σε 15 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση

  Αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Β Φάσης
  2. Η ΕΕΤΤ με την με αριθμό 813/004/07.06.2017 Απόφασή της (B’ Απόφαση Ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση στις εταιρείες Vodafone και Wind των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β’ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις, εξαιρώντας τα εν λόγω ΑΚ από τη Γ’ Φάση Ανάθεσης. Στο Παράρτημα 2Β της ως άνω απόφασης Β Ανάθεσης περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ανάπτυξης δικτύου NGA WIND. Η εν λόγω Απόφαση επιδόθηκε στις εταιρείες την 14η Ιουνίου 2017.

  3. Η εταιρεία Wind με την υπό σχετ. ι’ επιστολή της υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αίτημα αλλαγής τριμήνου ενεργοποίησης για 470 υπαίθριες καμπίνες (ΥΚ) που της είχαν ανατεθεί με την απόφαση Β Ανάθεσης. Συγκεκριμένα, το αίτημα της WIND αφορά:

  • 75 ΥΚ στο ΑΚ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  • 121 ΥΚ στο ΑΚ ΒΑΡΝΑΣ
  • 125 ΥΚ στο ΑΚ ΚΟΛΩΝΟΣ
  • 149 ΥΚ στο ΑΚ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

  4. Οι ως άνω ΥΚ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στο πλαίσιο της Απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, όπως ισχύει τροποποιηθείσα, ήταν προγραμματισμένες να υλοποιηθούν το πρώτο τρίμηνο του 2019 και η εταιρεία αιτείται να εγκριθεί από την ΕΕΤΤ το αίτημά της για ενεργοποίησή τους εντός του δεύτερου και τρίτου τριμήνου του 2019. Αναλυτικά το αίτημα της εταιρείας αφορά τις ΥΚ που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα 1:

  Πίνακας 1

  ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ Β’ ΦΑΣΗΣ (σχετ. ι’)

  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM_ΟΤΕ]
  Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Αρχικό τρίμηνο Ενεργοποίησης Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
  992-313 992 313 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
  992-315 992 315 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
  992-317 992 317 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
  992-318 992 318 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
  992-319 992 319 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
  992-321 992 321 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
  992-326 992 326 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
  992-327 992 327 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
  992-328 992 328 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
  992-329 992 329 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
  992-404 992 404 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
  992-405 992 405 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
  992-406 992 406 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
  992-407 992 407 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
  992-409 992 409 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
  992-410 992 410 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
  992-411 992 411 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
  992-445 992 445 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
  992-449 992 449 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
  992-452 992 452 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
  992-471 992 471 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
  992-480 992 480 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
  1692-313 1692 313 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  1692-339 1692 339 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  1692-341 1692 341 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  1692-343 1692 343 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  1692-345 1692 345 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  446-118 446 118 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-119 446 119 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-121 446 121 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-123 446 123 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-125 446 125 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-126 446 126 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-127 446 127 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-128 446 128 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-129 446 129 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-131 446 131 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-132 446 132 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-133 446 133 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-134 446 134 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3

  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM_ΟΤΕ]
  Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Αρχικό τρίμηνο Ενεργοποίησης Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
  446-135 446 135 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-137 446 137 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-139 446 139 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-141 446 141 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-143 446 143 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-145 446 145 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-146 446 146 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-147 446 147 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-148 446 148 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-149 446 149 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-151 446 151 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-152 446 152 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-153 446 153 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-154 446 154 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-155 446 155 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-157 446 157 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-213 446 213 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-217 446 217 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-220 446 220 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-221 446 221 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-223 446 223 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-224 446 224 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-225 446 225 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-227 446 227 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-228 446 228 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-229 446 229 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-233 446 233 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-234 446 234 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-235 446 235 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-236 446 236 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-237 446 237 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-239 446 239 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-241 446 241 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-244 446 244 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-246 446 246 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-305 446 305 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-309 446 309 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-310 446 310 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-313 446 313 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-316 446 316 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-321 446 321 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-322 446 322 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-324 446 324 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-325 446 325 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-326 446 326 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-331 446 331 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-332 446 332 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-333 446 333 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-334 446 334 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-336 446 336 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3

  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM_ΟΤΕ]
  Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Αρχικό τρίμηνο Ενεργοποίησης Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
  446-337 446 337 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-338 446 338 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-339 446 339 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-341 446 341 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-344 446 344 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-345 446 345 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-346 446 346 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-347 446 347 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-351 446 351 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-352 446 352 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-353 446 353 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-355 446 355 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-356 446 356 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-357 446 357 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-358 446 358 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-359 446 359 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-361 446 361 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-369 446 369 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-371 446 371 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-381 446 381 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-382 446 382 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-383 446 383 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-407 446 407 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-408 446 408 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-415 446 415 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-418 446 418 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-419 446 419 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-420 446 420 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-423 446 423 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-424 446 424 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-425 446 425 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-426 446 426 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-427 446 427 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-429 446 429 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-430 446 430 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-431 446 431 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-433 446 433 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-434 446 434 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-435 446 435 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-436 446 436 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-437 446 437 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-438 446 438 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-439 446 439 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-440 446 440 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-441 446 441 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-442 446 442 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-443 446 443 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-444 446 444 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-445 446 445 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-446 446 446 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3

  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM_ΟΤΕ]
  Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Αρχικό τρίμηνο Ενεργοποίησης Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
  446-447 446 447 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-448 446 448 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-449 446 449 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-450 446 450 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-452 446 452 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-453 446 453 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-455 446 455 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-457 446 457 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-459 446 459 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-461 446 461 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-462 446 462 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  446-466 446 466 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  990-217 990 217 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-219 990 219 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-221 990 221 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-223 990 223 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-225 990 225 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-227 990 227 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-229 990 229 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-231 990 231 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-233 990 233 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-235 990 235 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-237 990 237 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-239 990 239 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-241 990 241 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-243 990 243 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-321 990 321 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-325 990 325 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-328 990 328 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-335 990 335 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-336 990 336 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-337 990 337 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-338 990 338 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-339 990 339 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-341 990 341 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-343 990 343 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-344 990 344 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-345 990 345 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-348 990 348 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-349 990 349 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-355 990 355 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-356 990 356 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-358 990 358 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-361 990 361 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-367 990 367 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-368 990 368 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-371 990 371 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-373 990 373 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-375 990 375 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-377 990 377 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3

  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM_ΟΤΕ]
  Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Αρχικό τρίμηνο Ενεργοποίησης Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
  990-379 990 379 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-381 990 381 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-383 990 383 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-385 990 385 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-387 990 387 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-389 990 389 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-421 990 421 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-423 990 423 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-425 990 425 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-427 990 427 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-429 990 429 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-431 990 431 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-433 990 433 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-435 990 435 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-437 990 437 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-439 990 439 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-441 990 441 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-445 990 445 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-447 990 447 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-451 990 451 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-453 990 453 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-455 990 455 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-457 990 457 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-459 990 459 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-461 990 461 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-463 990 463 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-465 990 465 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-467 990 467 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-469 990 469 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-471 990 471 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-473 990 473 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-475 990 475 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-477 990 477 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-479 990 479 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-481 990 481 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-483 990 483 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  990-485 990 485 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
  992-103 992 103 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-104 992 104 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-105 992 105 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-107 992 107 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-109 992 109 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-111 992 111 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-113 992 113 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-114 992 114 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-115 992 115 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-116 992 116 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-117 992 117 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-118 992 118 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-119 992 119 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3

  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM_ΟΤΕ]
  Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Αρχικό τρίμηνο Ενεργοποίησης Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
  992-121 992 121 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-122 992 122 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-123 992 123 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-124 992 124 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-125 992 125 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-126 992 126 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-127 992 127 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-128 992 128 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-129 992 129 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-131 992 131 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-132 992 132 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-133 992 133 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-135 992 135 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-136 992 136 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-137 992 137 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-138 992 138 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-139 992 139 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-140 992 140 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-141 992 141 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-142 992 142 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-143 992 143 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-145 992 145 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-147 992 147 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-148 992 148 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-149 992 149 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-150 992 150 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-151 992 151 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-153 992 153 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-154 992 154 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-155 992 155 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-156 992 156 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-158 992 158 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-161 992 161 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-163 992 163 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-165 992 165 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-166 992 166 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-167 992 167 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-169 992 169 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-171 992 171 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-175 992 175 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-176 992 176 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-177 992 177 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-179 992 179 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-183 992 183 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-304 992 304 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-323 992 323 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-331 992 331 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-332 992 332 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-333 992 333 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-335 992 335 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3

  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM_ΟΤΕ]
  Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Αρχικό τρίμηνο Ενεργοποίησης Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
  992-337 992 337 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-339 992 339 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-341 992 341 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-343 992 343 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-344 992 344 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-345 992 345 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-413 992 413 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-415 992 415 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-417 992 417 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-419 992 419 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-421 992 421 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-423 992 423 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-424 992 424 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-425 992 425 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-427 992 427 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-428 992 428 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-429 992 429 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-430 992 430 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-431 992 431 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-433 992 433 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-434 992 434 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-436 992 436 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-437 992 437 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-438 992 438 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-439 992 439 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-440 992 440 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-441 992 441 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-442 992 442 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-443 992 443 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-444 992 444 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-448 992 448 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-450 992 450 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-453 992 453 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-454 992 454 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-455 992 455 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-456 992 456 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-457 992 457 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-458 992 458 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-459 992 459 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-460 992 460 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-461 992 461 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-462 992 462 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-464 992 464 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-465 992 465 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-466 992 466 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-467 992 467 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-468 992 468 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-469 992 469 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-470 992 470 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-472 992 472 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3

  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM_ΟΤΕ]
  Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Αρχικό τρίμηνο Ενεργοποίησης Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
  992-473 992 473 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-474 992 474 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-475 992 475 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-476 992 476 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-478 992 478 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-481 992 481 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-482 992 482 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-483 992 483 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-485 992 485 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-487 992 487 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-489 992 489 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-490 992 490 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-493 992 493 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  992-494 992 494 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-109 1692 109 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-113 1692 113 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-117 1692 117 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-119 1692 119 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-120 1692 120 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-121 1692 121 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-123 1692 123 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-124 1692 124 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-125 1692 125 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-126 1692 126 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-127 1692 127 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-129 1692 129 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-130 1692 130 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-131 1692 131 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-132 1692 132 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-133 1692 133 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-134 1692 134 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-135 1692 135 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-137 1692 137 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-138 1692 138 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-139 1692 139 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-140 1692 140 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-141 1692 141 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-142 1692 142 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-143 1692 143 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-144 1692 144 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-146 1692 146 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-148 1692 148 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-150 1692 150 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-152 1692 152 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-153 1692 153 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-154 1692 154 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-155 1692 155 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-156 1692 156 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-157 1692 157 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-158 1692 158 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3

  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM_ΟΤΕ]
  Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Αρχικό τρίμηνο Ενεργοποίησης Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
  1692-159 1692 159 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-160 1692 160 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-161 1692 161 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-162 1692 162 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-163 1692 163 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-164 1692 164 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-165 1692 165 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-166 1692 166 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-167 1692 167 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-168 1692 168 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-169 1692 169 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-170 1692 170 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-171 1692 171 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-172 1692 172 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-173 1692 173 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-174 1692 174 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-175 1692 175 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-176 1692 176 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-177 1692 177 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-179 1692 179 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-180 1692 180 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-210 1692 210 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-211 1692 211 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-215 1692 215 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-217 1692 217 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-219 1692 219 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-221 1692 221 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-309 1692 309 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-311 1692 311 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-329 1692 329 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-331 1692 331 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-333 1692 333 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-335 1692 335 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-337 1692 337 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-344 1692 344 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-411 1692 411 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-413 1692 413 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-419 1692 419 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-421 1692 421 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-423 1692 423 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-424 1692 424 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-425 1692 425 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-427 1692 427 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-429 1692 429 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-430 1692 430 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-431 1692 431 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-433 1692 433 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-435 1692 435 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-437 1692 437 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-439 1692 439 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM_ΟΤΕ]
  Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Αρχικό τρίμηνο Ενεργοποίησης Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
  1692-441 1692 441 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-443 1692 443 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-445 1692 445 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-447 1692 447 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-449 1692 449 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-451 1692 451 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-453 1692 453 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-455 1692 455 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-456 1692 456 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-457 1692 457 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-459 1692 459 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-461 1692 461 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-463 1692 463 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-465 1692 465 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-467 1692 467 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-469 1692 469 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-471 1692 471 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-473 1692 473 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-475 1692 475 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-477 1692 477 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-479 1692 479 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-480 1692 480 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-481 1692 481 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-483 1692 483 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-485 1692 485 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-487 1692 487 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-489 1692 489 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-491 1692 491 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-493 1692 493 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1692-495 1692 495 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q3

  5. Επιπρόσθετα, η εταιρεία Wind με την υπό σχετ. ια’ επιστολή της υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αίτημα αλλαγής τριμήνου ενεργοποίησης για 298 υπαίθριες καμπίνες, εκ των οποίων οι 283 ΥΚ της είχαν ανατεθεί με την απόφαση Β’ Ανάθεσης της ΕΕΤΤ. Συγκεκριμένα, το αίτημα της WIND αφορά την τροποποίηση της ενεργοποίησης ΥΚ στα εξής ΑΚ της Β’ Ανάθεσης:

  • 33 ΥΚ στο ΑΚ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ
  • 7 ΥΚ στο ΑΚ ΑΙΓΑΛΕΩ
  • 26 ΥΚ στο ΑΚ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
  • 20 ΥΚ στο ΑΚ ΙΛΙΟΝ
  • 2 ΥΚ στο ΑΚ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ
  • 67 ΥΚ στο ΑΚ ΚΕΡΑΜΙΚΟΣ
  • 57 ΥΚ στο ΑΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
  • 14 ΥΚ στο ΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
  • 11 ΥΚ στο ΑΚ ΚΩΛΛΕΤΗ
  • 3 ΥΚ στο ΑΚ ΝΙΚΑΙΑ
  • 17 ΥΚ στο ΑΚ ΡΑΦΗΝΑ Α
  • 14 ΥΚ στο ΑΚ ΣΟΛΩΝΟΣ
  • 12 ΥΚ στο ΑΚ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

  6. Οι ως άνω ΥΚ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στο πλαίσιο της Απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, όπως ισχύει τροποποιηθείσα, ήταν προγραμματισμένες να υλοποιηθούν το πρώτο τρίμηνο του 2019 και η εταιρεία αιτείται να εγκριθεί από την ΕΕΤΤ το αίτημά της για ενεργοποίησή τους εντός του 2019. Η εταιρεία σημειώνει στο αίτημά της ότι για όλες τις καμπίνες το προτεινόμενο τρίμηνο ενεργοποίησης είναι εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί σύμφωνα με τη διαδικασία και τις αποφάσεις ανάθεσης της ΕΕΤΤ. Αναλυτικά το αίτημα της εταιρείας αφορά τις ΥΚ που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα 2:

  Πίνακας 2

  ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ Β’ ΦΑΣΗΣ (σχετ. ια’)
  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM_ΟΤΕ]
  Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Τρίμηνο ενεργοποίησης βάσει της σχετικής απόφασης ανάθεσης ΕΕΤΤ
  (όπως έχει τροποποιηθεί)
  Νέο τρίμηνο ενεργοποίησης
  115-121 115 121 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  115-148 115 148 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  115-161 115 161 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  115-163 115 163 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  115-211 115 211 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  115-249 115 249 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  115-267 115 267 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  115-270 115 270 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  115-275 115 275 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  115-289 115 289 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  115-305 115 305 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  115-315 115 315 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  115-388 115 388 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  115-391 115 391 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  115-413 115 413 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  115-430 115 430 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  115-440 115 440 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  115-441 115 441 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  115-465 115 465 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  134-129 134 129 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2019/Q1 2019/Q2
  134-144 134 144 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2019/Q1 2019/Q2
  134-203 134 203 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2019/Q1 2019/Q2
  134-205 134 205 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2019/Q1 2019/Q2
  134-215 134 215 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2019/Q1 2019/Q2
  134-217 134 217 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2019/Q1 2019/Q2

  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM_ΟΤΕ]
  Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Τρίμηνο ενεργοποίησης βάσει της σχετικής απόφασης ανάθεσης ΕΕΤΤ
  (όπως έχει τροποποιηθεί)
  Νέο τρίμηνο ενεργοποίησης
  134-220 134 220 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2019/Q1 2019/Q2
  134-231 134 231 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2019/Q1 2019/Q2
  134-233 134 233 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2019/Q1 2019/Q2
  134-306 134 306 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2019/Q1 2019/Q2
  448-239 448 239 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  448-243 448 243 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  448-244 448 244 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  448-247 448 247 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  448-280 448 280 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  448-283 448 283 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  448-284 448 284 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  448-293 448 293 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  448-330 448 330 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  448-351 448 351 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  448-551 448 551 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  448-563 448 563 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  448-571 448 571 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  462-313 462 313 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  462-319 462 319 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  462-323 462 323 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  462-326 462 326 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  462-327 462 327 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  462-328 462 328 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  462-335 462 335 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  462-336 462 336 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  462-345 462 345 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  462-361 462 361 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  462-381 462 381 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  462-423 462 423 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  462-429 462 429 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  462-431 462 431 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  462-435 462 435 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  462-437 462 437 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  462-439 462 439 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  462-443 462 443 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  462-444 462 444 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  462-445 462 445 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  462-447 462 447 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  462-449 462 449 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  462-455 462 455 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  462-457 462 457 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  462-459 462 459 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  462-463 462 463 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  462-465 462 465 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  462-467 462 467 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  462-480 462 480 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  462-485 462 485 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  462-490 462 490 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  462-491 462 491 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q1 2019/Q2

  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM_ΟΤΕ]
  Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Τρίμηνο ενεργοποίησης βάσει της σχετικής απόφασης ανάθεσης ΕΕΤΤ
  (όπως έχει τροποποιηθεί)
  Νέο τρίμηνο ενεργοποίησης
  462-492 462 492 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
  463-430 463 430 ΑΙΓΑΛΕΩ 2019/Q1 2019/Q2
  463-440 463 440 ΑΙΓΑΛΕΩ 2019/Q1 2019/Q2
  463-443 463 443 ΑΙΓΑΛΕΩ 2019/Q1 2019/Q2
  463-446 463 446 ΑΙΓΑΛΕΩ 2019/Q1 2019/Q2
  463-448 463 448 ΑΙΓΑΛΕΩ 2019/Q1 2019/Q2
  463-473 463 473 ΑΙΓΑΛΕΩ 2019/Q1 2019/Q2
  463-474 463 474 ΑΙΓΑΛΕΩ 2019/Q1 2019/Q2
  803-176 803 176 ΝΙΚΑΙΑ 2019/Q1 2019/Q2
  803-555 803 555 ΝΙΚΑΙΑ 2019/Q1 2019/Q2
  803-557 803 557 ΝΙΚΑΙΑ 2019/Q1 2019/Q2
  809-108 809 108 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-111 809 111 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-116 809 116 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-117 809 117 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-118 809 118 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-119 809 119 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-120 809 120 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-122 809 122 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-123 809 123 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-124 809 124 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-127 809 127 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-132 809 132 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-139 809 139 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-140 809 140 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-144 809 144 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-145 809 145 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-146 809 146 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-148 809 148 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-152 809 152 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-156 809 156 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-157 809 157 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-162 809 162 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-165 809 165 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-166 809 166 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-170 809 170 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-174 809 174 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-182 809 182 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-185 809 185 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-188 809 188 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-189 809 189 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-207 809 207 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-216 809 216 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-221 809 221 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-222 809 222 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-223 809 223 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-227 809 227 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-235 809 235 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-237 809 237 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2

  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM_ΟΤΕ]
  Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Τρίμηνο ενεργοποίησης βάσει της σχετικής απόφασης ανάθεσης ΕΕΤΤ
  (όπως έχει τροποποιηθεί)
  Νέο τρίμηνο ενεργοποίησης
  809-309 809 309 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-319 809 319 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-322 809 322 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-323 809 323 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-331 809 331 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-335 809 335 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-351 809 351 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-354 809 354 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-358 809 358 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-363 809 363 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-365 809 365 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-367 809 367 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-375 809 375 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-377 809 377 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-413 809 413 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-417 809 417 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-420 809 420 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-421 809 421 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  809-423 809 423 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  1249-491 1249 491 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ 2019/Q1 2019/Q2
  1273-110 1273 110 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2019/Q1 2019/Q2
  1273-121 1273 121 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2019/Q1 2019/Q2
  1273-126 1273 126 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2019/Q1 2019/Q2
  1273-129 1273 129 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2019/Q1 2019/Q2
  1273-134 1273 134 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2019/Q1 2019/Q2
  1273-147 1273 147 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2019/Q1 2019/Q2
  1273-157 1273 157 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2019/Q1 2019/Q2
  1273-167 1273 167 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2019/Q1 2019/Q2
  1273-175 1273 175 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2019/Q1 2019/Q2
  1273-209 1273 209 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2019/Q1 2019/Q2
  1273-211 1273 211 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2019/Q1 2019/Q2
  1273-433 1273 433 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2019/Q1 2019/Q2
  1273-447 1273 447 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2019/Q1 2019/Q2
  1273-467 1273 467 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2019/Q1 2019/Q2
  1654-201 1654 201 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q1 2019/Q2
  1654-203 1654 203 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q1 2019/Q2
  1654-205 1654 205 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q1 2019/Q2
  1654-207 1654 207 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q1 2019/Q2
  1654-213 1654 213 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q1 2019/Q2
  1654-215 1654 215 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q1 2019/Q2
  1654-217 1654 217 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q1 2019/Q2
  1654-219 1654 219 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q1 2019/Q2
  1654-221 1654 221 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q1 2019/Q2
  1654-223 1654 223 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q1 2019/Q2
  1654-225 1654 225 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q1 2019/Q2
  1654-227 1654 227 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q1 2019/Q2
  1654-235 1654 235 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q1 2019/Q2
  1654-237 1654 237 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q1 2019/Q2
  1654-303 1654 303 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q1 2019/Q2

  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM_ΟΤΕ]
  Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Τρίμηνο ενεργοποίησης βάσει της σχετικής απόφασης ανάθεσης ΕΕΤΤ
  (όπως έχει τροποποιηθεί)
  Νέο τρίμηνο ενεργοποίησης
  1654-313 1654 313 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q1 2019/Q2
  1654-316 1654 316 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q1 2019/Q2
  448-123 448 123 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-211 448 211 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-212 448 212 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-213 448 213 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-216 448 216 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-218 448 218 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-219 448 219 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-221 448 221 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-232 448 232 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-233 448 233 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-235 448 235 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-237 448 237 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-238 448 238 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-245 448 245 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-246 448 246 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-249 448 249 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-250 448 250 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-251 448 251 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-254 448 254 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-259 448 259 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-260 448 260 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-261 448 261 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-263 448 263 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-264 448 264 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-265 448 265 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-266 448 266 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-271 448 271 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-272 448 272 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-276 448 276 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-277 448 277 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-278 448 278 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-279 448 279 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-291 448 291 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-292 448 292 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-294 448 294 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-295 448 295 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-298 448 298 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-304 448 304 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-347 448 347 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-509 448 509 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-514 448 514 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-527 448 527 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-529 448 529 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-533 448 533 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-535 448 535 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-537 448 537 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-540 448 540 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3

  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM_ΟΤΕ]
  Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Τρίμηνο ενεργοποίησης βάσει της σχετικής απόφασης ανάθεσης ΕΕΤΤ
  (όπως έχει τροποποιηθεί)
  Νέο τρίμηνο ενεργοποίησης
  448-545 448 545 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-546 448 546 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-547 448 547 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-561 448 561 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-565 448 565 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-567 448 567 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  448-569 448 569 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q1 2019/Q3
  660-234 660 234 ΚΩΛΛΕΤΗ 2019/Q1 2019/Q3
  660-242 660 242 ΚΩΛΛΕΤΗ 2019/Q1 2019/Q3
  660-243 660 243 ΚΩΛΛΕΤΗ 2019/Q1 2019/Q3
  660-249 660 249 ΚΩΛΛΕΤΗ 2019/Q1 2019/Q3
  660-253 660 253 ΚΩΛΛΕΤΗ 2019/Q1 2019/Q3
  660-254 660 254 ΚΩΛΛΕΤΗ 2019/Q1 2019/Q3
  660-9515 660 9515 ΚΩΛΛΕΤΗ 2019/Q1 2019/Q3
  660-9719 660 9719 ΚΩΛΛΕΤΗ 2019/Q1 2019/Q3
  660-9741 660 9741 ΚΩΛΛΕΤΗ 2019/Q1 2019/Q3
  660-9749 660 9749 ΚΩΛΛΕΤΗ 2019/Q1 2019/Q3
  660-9755 660 9755 ΚΩΛΛΕΤΗ 2019/Q1 2019/Q3
  661-235 661 235 ΣΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  661-248 661 248 ΣΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  661-250 661 250 ΣΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  661-255 661 255 ΣΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  661-274 661 274 ΣΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  661-329 661 329 ΣΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  661-330 661 330 ΣΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  661-332 661 332 ΣΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  661-334 661 334 ΣΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  661-338 661 338 ΣΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  661-9605 661 9605 ΣΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  661-9623 661 9623 ΣΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  661-9629 661 9629 ΣΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  661-9819 661 9819 ΣΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
  1216-127 1216 127 ΙΛΙΟΝ 2019/Q1 2019/Q3
  1216-128 1216 128 ΙΛΙΟΝ 2019/Q1 2019/Q3
  1216-129 1216 129 ΙΛΙΟΝ 2019/Q1 2019/Q3
  1216-131 1216 131 ΙΛΙΟΝ 2019/Q1 2019/Q3
  1216-132 1216 132 ΙΛΙΟΝ 2019/Q1 2019/Q3
  1216-133 1216 133 ΙΛΙΟΝ 2019/Q1 2019/Q3
  1216-137 1216 137 ΙΛΙΟΝ 2019/Q1 2019/Q3
  1216-138 1216 138 ΙΛΙΟΝ 2019/Q1 2019/Q3
  1216-140 1216 140 ΙΛΙΟΝ 2019/Q1 2019/Q3
  1216-144 1216 144 ΙΛΙΟΝ 2019/Q1 2019/Q3
  1216-145 1216 145 ΙΛΙΟΝ 2019/Q1 2019/Q3
  1216-154 1216 154 ΙΛΙΟΝ 2019/Q1 2019/Q3
  1216-156 1216 156 ΙΛΙΟΝ 2019/Q1 2019/Q3
  1216-214 1216 214 ΙΛΙΟΝ 2019/Q1 2019/Q3
  1216-229 1216 229 ΙΛΙΟΝ 2019/Q1 2019/Q3
  1216-234 1216 234 ΙΛΙΟΝ 2019/Q1 2019/Q3
  1216-236 1216 236 ΙΛΙΟΝ 2019/Q1 2019/Q3
  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM_ΟΤΕ]
  Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Τρίμηνο ενεργοποίησης βάσει της σχετικής απόφασης ανάθεσης ΕΕΤΤ
  (όπως έχει τροποποιηθεί)
  Νέο τρίμηνο ενεργοποίησης
  1216-240 1216 240 ΙΛΙΟΝ 2019/Q1 2019/Q3
  1216-241 1216 241 ΙΛΙΟΝ 2019/Q1 2019/Q3
  1216-242 1216 242 ΙΛΙΟΝ 2019/Q1 2019/Q3
  1249-492 1249 492 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ 2019/Q1 2019/Q3
  115-125 115 125 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q1 2019/Q4
  115-126 115 126 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q1 2019/Q4
  115-129 115 129 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q1 2019/Q4
  115-130 115 130 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q1 2019/Q4
  115-134 115 134 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q1 2019/Q4
  115-136 115 136 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q1 2019/Q4
  115-139 115 139 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q1 2019/Q4
  134-210 134 210 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2019/Q1 2019/Q4
  134-214 134 214 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2019/Q1 2019/Q4

  Αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Γ Φάσης

  7. Η ΕΕΤΤ με την με αριθμό 828/12/28.09.2017 Απόφασή της (Γ’ Απόφαση Ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση στις εταιρείες ΟΤΕ και Wind των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Γ’ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις. Στο Παράρτημα 4 της ως άνω απόφασης Γ’ Φάσης περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ανάπτυξης δικτύου NGA WIND. Η εν λόγω Απόφαση επιδόθηκε στις εταιρείες την 19η Οκτωβρίου 2017.

  8. Η εταιρεία Wind με την υπό σχετ. ι’ επιστολή της υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αίτημα αλλαγής τριμήνου ενεργοποίησης για 15 υπαίθριες καμπίνες (ΥΚ) στην περιοχή του ΑΚ Τυρνάβου.

  9. Οι ως άνω ΥΚ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στο πλαίσιο της Απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017, όπως ισχύει τροποποιηθείσα, ήταν προγραμματισμένες να υλοποιηθούν το πρώτο τρίμηνο του 2019 και η εταιρεία αιτείται να εγκριθεί από την ΕΕΤΤ το αίτημά της για ενεργοποίησή τους στο δεύτερο τρίμηνο του 2019. Αναλυτικά το αίτημα της εταιρείας αφορά τις ΥΚ που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα 3:


  Πίνακας 3

  ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ Γ’ ΦΑΣΗΣ (σχετ. ι’)
  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM_ΟΤΕ]
  Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Τρίμηνο ενεργοποίησης βάσει της σχετικής απόφασης ανάθεσης ΕΕΤΤ
  (όπως έχει τροποποιηθεί)
  Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
  1288-105 1288 105 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  1288-113 1288 113 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  1288-121 1288 121 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  1288-123 1288 123 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  1288-135 1288 135 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  1288-137 1288 137 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  1288-139 1288 139 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  1288-147 1288 147 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  1288-149 1288 149 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  1288-151 1288 151 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  1288-155 1288 155 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  1288-157 1288 157 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  1288-215 1288 215 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  1288-217 1288 217 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2019/Q1 2019/Q2
  1288-229 1288 229 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2019/Q1 2019/Q2


  Αποφασίζει:
  I. Τροποποιεί το Παράρτημα 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, ως ισχύει τροποποιηθέν, αναφορικά με το τρίμηνο ενεργοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε για τις επτακόσιες πενήντα τρεις (753) υπαίθριες καμπίνες των αστικών κέντρων Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, Βάρνας, Κολωνού, Παύλου Μελά, Αγ. Βαρβάρας, Αιγάλεω, Ακαδημίας, Ιλίου, Καλλιθέας Αθη, Κεραμικού, Κερατσινίου, Κορυδαλλού, Κωλλέτη, Νίκαιας, Ραφήνας Α, Σόλωνος και Φιλελλήνων, σύμφωνα με τον Πίνακα 4 και εγκρίνει την αντικατάσταση των αντίστοιχων σειρών του Παραρτήματος 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, σύμφωνα με τον Πίνακα 4:

  Πίνακας 4
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
  115-121 115 121 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  115-148 115 148 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  115-161 115 161 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  115-163 115 163 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  115-211 115 211 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  115-249 115 249 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  115-267 115 267 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  115-270 115 270 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  115-275 115 275 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  115-289 115 289 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  115-305 115 305 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  115-315 115 315 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  115-388 115 388 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  115-391 115 391 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  115-413 115 413 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  115-430 115 430 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2

  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
  115-121 115 121 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  115-440 115 440 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  115-441 115 441 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  115-465 115 465 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  134-129 134 129 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2019/Q2
  134-144 134 144 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2019/Q2
  134-203 134 203 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2019/Q2
  134-205 134 205 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2019/Q2
  134-215 134 215 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2019/Q2
  134-217 134 217 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2019/Q2
  134-220 134 220 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2019/Q2
  134-231 134 231 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2019/Q2
  134-233 134 233 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2019/Q2
  134-306 134 306 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2019/Q2
  448-239 448 239 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q2
  448-243 448 243 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q2
  448-244 448 244 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q2
  448-247 448 247 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q2
  448-280 448 280 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q2
  448-283 448 283 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q2
  448-284 448 284 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q2
  448-293 448 293 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q2
  448-330 448 330 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q2
  448-351 448 351 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q2
  448-551 448 551 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q2
  448-563 448 563 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q2
  448-571 448 571 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q2
  462-313 462 313 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q2
  462-319 462 319 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q2
  462-323 462 323 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q2
  462-326 462 326 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q2
  462-327 462 327 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q2
  462-328 462 328 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q2
  462-335 462 335 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q2
  462-336 462 336 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q2
  462-345 462 345 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q2
  462-361 462 361 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q2
  462-381 462 381 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q2
  462-423 462 423 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q2
  462-429 462 429 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q2
  462-431 462 431 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q2
  462-435 462 435 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q2
  462-437 462 437 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q2
  462-439 462 439 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q2
  462-443 462 443 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q2
  462-444 462 444 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q2

  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
  115-121 115 121 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  462-445 462 445 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q2
  462-447 462 447 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q2
  462-449 462 449 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q2
  462-455 462 455 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q2
  462-457 462 457 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q2
  462-459 462 459 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q2
  462-463 462 463 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q2
  462-465 462 465 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q2
  462-467 462 467 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q2
  462-480 462 480 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q2
  462-485 462 485 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q2
  462-490 462 490 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q2
  462-491 462 491 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q2
  462-492 462 492 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019/Q2
  463-430 463 430 ΑΙΓΑΛΕΩ 2019/Q2
  463-440 463 440 ΑΙΓΑΛΕΩ 2019/Q2
  463-443 463 443 ΑΙΓΑΛΕΩ 2019/Q2
  463-446 463 446 ΑΙΓΑΛΕΩ 2019/Q2
  463-448 463 448 ΑΙΓΑΛΕΩ 2019/Q2
  463-473 463 473 ΑΙΓΑΛΕΩ 2019/Q2
  463-474 463 474 ΑΙΓΑΛΕΩ 2019/Q2
  803-176 803 176 ΝΙΚΑΙΑ 2019/Q2
  803-555 803 555 ΝΙΚΑΙΑ 2019/Q2
  803-557 803 557 ΝΙΚΑΙΑ 2019/Q2
  809-108 809 108 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-111 809 111 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-116 809 116 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-117 809 117 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-118 809 118 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-119 809 119 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-120 809 120 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-122 809 122 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-123 809 123 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-124 809 124 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-127 809 127 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-132 809 132 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-139 809 139 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-140 809 140 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-144 809 144 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-145 809 145 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-146 809 146 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-148 809 148 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-152 809 152 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-156 809 156 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-157 809 157 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2

  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
  115-121 115 121 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  809-162 809 162 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-165 809 165 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-166 809 166 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-170 809 170 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-174 809 174 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-182 809 182 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-185 809 185 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-188 809 188 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-189 809 189 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-207 809 207 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-216 809 216 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-221 809 221 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-222 809 222 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-223 809 223 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-227 809 227 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-235 809 235 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-237 809 237 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-309 809 309 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-319 809 319 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-322 809 322 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-323 809 323 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-331 809 331 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-335 809 335 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-351 809 351 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-354 809 354 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-358 809 358 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-363 809 363 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-365 809 365 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-367 809 367 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-375 809 375 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-377 809 377 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-413 809 413 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-417 809 417 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-420 809 420 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-421 809 421 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  809-423 809 423 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2019/Q2
  992-313 992 313 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q2
  992-315 992 315 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q2
  992-317 992 317 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q2
  992-318 992 318 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q2
  992-319 992 319 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q2
  992-321 992 321 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q2
  992-326 992 326 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q2
  992-327 992 327 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q2
  992-328 992 328 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q2

  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
  115-121 115 121 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  992-329 992 329 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q2
  992-404 992 404 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q2
  992-405 992 405 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q2
  992-406 992 406 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q2
  992-407 992 407 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q2
  992-409 992 409 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q2
  992-410 992 410 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q2
  992-411 992 411 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q2
  992-445 992 445 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q2
  992-449 992 449 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q2
  992-452 992 452 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q2
  992-471 992 471 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q2
  992-480 992 480 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q2
  1249-491 1249 491 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ 2019/Q2
  1273-110 1273 110 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2019/Q2
  1273-121 1273 121 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2019/Q2
  1273-126 1273 126 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2019/Q2
  1273-129 1273 129 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2019/Q2
  1273-134 1273 134 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2019/Q2
  1273-147 1273 147 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2019/Q2
  1273-157 1273 157 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2019/Q2
  1273-167 1273 167 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2019/Q2
  1273-175 1273 175 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2019/Q2
  1273-209 1273 209 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2019/Q2
  1273-211 1273 211 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2019/Q2
  1273-433 1273 433 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2019/Q2
  1273-447 1273 447 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2019/Q2
  1273-467 1273 467 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2019/Q2
  1654-201 1654 201 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q2
  1654-203 1654 203 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q2
  1654-205 1654 205 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q2
  1654-207 1654 207 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q2
  1654-213 1654 213 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q2
  1654-215 1654 215 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q2
  1654-217 1654 217 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q2
  1654-219 1654 219 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q2
  1654-221 1654 221 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q2
  1654-223 1654 223 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q2
  1654-225 1654 225 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q2
  1654-227 1654 227 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q2
  1654-235 1654 235 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q2
  1654-237 1654 237 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q2
  1654-303 1654 303 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q2
  1654-313 1654 313 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q2
  1654-316 1654 316 ΡΑΦΗΝΑ Α 2019/Q2

  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
  115-121 115 121 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  1692-313 1692 313 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q2
  1692-339 1692 339 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q2
  1692-341 1692 341 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q2
  1692-343 1692 343 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q2
  1692-345 1692 345 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q2
  446-118 446 118 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-119 446 119 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-121 446 121 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-123 446 123 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-125 446 125 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-126 446 126 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-127 446 127 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-128 446 128 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-129 446 129 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-131 446 131 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-132 446 132 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-133 446 133 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-134 446 134 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-135 446 135 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-137 446 137 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-139 446 139 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-141 446 141 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-143 446 143 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-145 446 145 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-146 446 146 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-147 446 147 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-148 446 148 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-149 446 149 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-151 446 151 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-152 446 152 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-153 446 153 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-154 446 154 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-155 446 155 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-157 446 157 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-213 446 213 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-217 446 217 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-220 446 220 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-221 446 221 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-223 446 223 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-224 446 224 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-225 446 225 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-227 446 227 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-228 446 228 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-229 446 229 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-233 446 233 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3

  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
  115-121 115 121 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  446-234 446 234 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-235 446 235 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-236 446 236 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-237 446 237 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-239 446 239 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-241 446 241 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-244 446 244 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-246 446 246 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-305 446 305 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-309 446 309 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-310 446 310 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-313 446 313 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-316 446 316 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-321 446 321 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-322 446 322 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-324 446 324 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-325 446 325 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-326 446 326 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-331 446 331 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-332 446 332 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-333 446 333 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-334 446 334 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-336 446 336 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-337 446 337 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-338 446 338 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-339 446 339 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-341 446 341 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-344 446 344 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-345 446 345 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-346 446 346 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-347 446 347 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-351 446 351 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-352 446 352 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-353 446 353 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-355 446 355 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-356 446 356 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-357 446 357 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-358 446 358 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-359 446 359 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-361 446 361 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-369 446 369 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-371 446 371 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-381 446 381 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-382 446 382 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-383 446 383 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3

  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
  115-121 115 121 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  446-407 446 407 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-408 446 408 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-415 446 415 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-418 446 418 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-419 446 419 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-420 446 420 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-423 446 423 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-424 446 424 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-425 446 425 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-426 446 426 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-427 446 427 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-429 446 429 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-430 446 430 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-431 446 431 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-433 446 433 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-434 446 434 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-435 446 435 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-436 446 436 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-437 446 437 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-438 446 438 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-439 446 439 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-440 446 440 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-441 446 441 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-442 446 442 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-443 446 443 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-444 446 444 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-445 446 445 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-446 446 446 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-447 446 447 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-448 446 448 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-449 446 449 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-450 446 450 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-452 446 452 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-453 446 453 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-455 446 455 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-457 446 457 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-459 446 459 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-461 446 461 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-462 446 462 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  446-466 446 466 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  448-123 448 123 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-211 448 211 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-212 448 212 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-213 448 213 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-216 448 216 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3

  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
  115-121 115 121 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  448-218 448 218 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-219 448 219 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-221 448 221 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-232 448 232 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-233 448 233 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-235 448 235 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-237 448 237 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-238 448 238 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-245 448 245 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-246 448 246 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-249 448 249 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-250 448 250 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-251 448 251 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-254 448 254 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-259 448 259 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-260 448 260 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-261 448 261 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-263 448 263 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-264 448 264 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-265 448 265 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-266 448 266 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-271 448 271 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-272 448 272 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-276 448 276 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-277 448 277 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-278 448 278 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-279 448 279 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-291 448 291 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-292 448 292 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-294 448 294 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-295 448 295 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-298 448 298 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-304 448 304 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-347 448 347 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-509 448 509 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-514 448 514 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-527 448 527 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-529 448 529 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-533 448 533 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-535 448 535 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-537 448 537 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-540 448 540 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-545 448 545 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-546 448 546 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-547 448 547 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3

  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
  115-121 115 121 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  448-561 448 561 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-565 448 565 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-567 448 567 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  448-569 448 569 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2019/Q3
  660-234 660 234 ΚΩΛΛΕΤΗ 2019/Q3
  660-242 660 242 ΚΩΛΛΕΤΗ 2019/Q3
  660-243 660 243 ΚΩΛΛΕΤΗ 2019/Q3
  660-249 660 249 ΚΩΛΛΕΤΗ 2019/Q3
  660-253 660 253 ΚΩΛΛΕΤΗ 2019/Q3
  660-254 660 254 ΚΩΛΛΕΤΗ 2019/Q3
  660-9515 660 9515 ΚΩΛΛΕΤΗ 2019/Q3
  660-9719 660 9719 ΚΩΛΛΕΤΗ 2019/Q3
  660-9741 660 9741 ΚΩΛΛΕΤΗ 2019/Q3
  660-9749 660 9749 ΚΩΛΛΕΤΗ 2019/Q3
  660-9755 660 9755 ΚΩΛΛΕΤΗ 2019/Q3
  661-235 661 235 ΣΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  661-248 661 248 ΣΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  661-250 661 250 ΣΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  661-255 661 255 ΣΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  661-274 661 274 ΣΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  661-329 661 329 ΣΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  661-330 661 330 ΣΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  661-332 661 332 ΣΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  661-334 661 334 ΣΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  661-338 661 338 ΣΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  661-9605 661 9605 ΣΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  661-9623 661 9623 ΣΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  661-9629 661 9629 ΣΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  661-9819 661 9819 ΣΟΛΩΝΟΣ 2019/Q3
  990-217 990 217 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-219 990 219 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-221 990 221 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-223 990 223 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-225 990 225 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-227 990 227 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-229 990 229 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-231 990 231 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-233 990 233 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-235 990 235 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-237 990 237 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-239 990 239 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-241 990 241 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-243 990 243 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-321 990 321 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-325 990 325 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3

  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
  115-121 115 121 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  990-328 990 328 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-335 990 335 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-336 990 336 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-337 990 337 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-338 990 338 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-339 990 339 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-341 990 341 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-343 990 343 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-344 990 344 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-345 990 345 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-348 990 348 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-349 990 349 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-355 990 355 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-356 990 356 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-358 990 358 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-361 990 361 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-367 990 367 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-368 990 368 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-371 990 371 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-373 990 373 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-375 990 375 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-377 990 377 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-379 990 379 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-381 990 381 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-383 990 383 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-385 990 385 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-387 990 387 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-389 990 389 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-421 990 421 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-423 990 423 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-425 990 425 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-427 990 427 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-429 990 429 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-431 990 431 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-433 990 433 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-435 990 435 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-437 990 437 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-439 990 439 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-441 990 441 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-445 990 445 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-447 990 447 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-451 990 451 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-453 990 453 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-455 990 455 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-457 990 457 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3

  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
  115-121 115 121 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  990-459 990 459 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-461 990 461 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-463 990 463 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-465 990 465 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-467 990 467 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-469 990 469 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-471 990 471 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-473 990 473 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-475 990 475 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-477 990 477 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-479 990 479 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-481 990 481 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-483 990 483 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  990-485 990 485 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q3
  992-103 992 103 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-104 992 104 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-105 992 105 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-107 992 107 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-109 992 109 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-111 992 111 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-113 992 113 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-114 992 114 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-115 992 115 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-116 992 116 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-117 992 117 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-118 992 118 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-119 992 119 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-121 992 121 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-122 992 122 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-123 992 123 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-124 992 124 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-125 992 125 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-126 992 126 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-127 992 127 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-128 992 128 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-129 992 129 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-131 992 131 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-132 992 132 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-133 992 133 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-135 992 135 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-136 992 136 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-137 992 137 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-138 992 138 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-139 992 139 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-140 992 140 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3

  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
  115-121 115 121 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  992-141 992 141 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-142 992 142 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-143 992 143 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-145 992 145 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-147 992 147 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-148 992 148 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-149 992 149 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-150 992 150 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-151 992 151 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-153 992 153 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-154 992 154 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-155 992 155 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-156 992 156 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-158 992 158 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-161 992 161 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-163 992 163 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-165 992 165 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-166 992 166 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-167 992 167 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-169 992 169 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-171 992 171 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-175 992 175 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-176 992 176 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-177 992 177 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-179 992 179 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-183 992 183 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-304 992 304 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-323 992 323 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-331 992 331 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-332 992 332 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-333 992 333 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-335 992 335 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-337 992 337 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-339 992 339 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-341 992 341 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-343 992 343 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-344 992 344 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-345 992 345 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-413 992 413 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-415 992 415 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-417 992 417 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-419 992 419 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-421 992 421 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-423 992 423 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-424 992 424 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3

  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
  115-121 115 121 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  992-425 992 425 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-427 992 427 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-428 992 428 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-429 992 429 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-430 992 430 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-431 992 431 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-433 992 433 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-434 992 434 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-436 992 436 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-437 992 437 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-438 992 438 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-439 992 439 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-440 992 440 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-441 992 441 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-442 992 442 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-443 992 443 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-444 992 444 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-448 992 448 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-450 992 450 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-453 992 453 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-454 992 454 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-455 992 455 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-456 992 456 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-457 992 457 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-458 992 458 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-459 992 459 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-460 992 460 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-461 992 461 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-462 992 462 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-464 992 464 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-465 992 465 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-466 992 466 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-467 992 467 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-468 992 468 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-469 992 469 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-470 992 470 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-472 992 472 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-473 992 473 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-474 992 474 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-475 992 475 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-476 992 476 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-478 992 478 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-481 992 481 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-482 992 482 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-483 992 483 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3

  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
  115-121 115 121 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  992-485 992 485 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-487 992 487 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-489 992 489 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-490 992 490 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-493 992 493 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  992-494 992 494 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q3
  1216-127 1216 127 ΙΛΙΟΝ 2019/Q3
  1216-128 1216 128 ΙΛΙΟΝ 2019/Q3
  1216-129 1216 129 ΙΛΙΟΝ 2019/Q3
  1216-131 1216 131 ΙΛΙΟΝ 2019/Q3
  1216-132 1216 132 ΙΛΙΟΝ 2019/Q3
  1216-133 1216 133 ΙΛΙΟΝ 2019/Q3
  1216-137 1216 137 ΙΛΙΟΝ 2019/Q3
  1216-138 1216 138 ΙΛΙΟΝ 2019/Q3
  1216-140 1216 140 ΙΛΙΟΝ 2019/Q3
  1216-144 1216 144 ΙΛΙΟΝ 2019/Q3
  1216-145 1216 145 ΙΛΙΟΝ 2019/Q3
  1216-154 1216 154 ΙΛΙΟΝ 2019/Q3
  1216-156 1216 156 ΙΛΙΟΝ 2019/Q3
  1216-214 1216 214 ΙΛΙΟΝ 2019/Q3
  1216-229 1216 229 ΙΛΙΟΝ 2019/Q3
  1216-234 1216 234 ΙΛΙΟΝ 2019/Q3
  1216-236 1216 236 ΙΛΙΟΝ 2019/Q3
  1216-240 1216 240 ΙΛΙΟΝ 2019/Q3
  1216-241 1216 241 ΙΛΙΟΝ 2019/Q3
  1216-242 1216 242 ΙΛΙΟΝ 2019/Q3
  1249-492 1249 492 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ 2019/Q3
  1692-109 1692 109 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-113 1692 113 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-117 1692 117 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-119 1692 119 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-120 1692 120 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-121 1692 121 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-123 1692 123 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-124 1692 124 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-125 1692 125 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-126 1692 126 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-127 1692 127 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-129 1692 129 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-130 1692 130 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-131 1692 131 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-132 1692 132 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-133 1692 133 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-134 1692 134 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-135 1692 135 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3

  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
  115-121 115 121 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  1692-137 1692 137 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-138 1692 138 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-139 1692 139 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-140 1692 140 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-141 1692 141 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-142 1692 142 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-143 1692 143 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-144 1692 144 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-146 1692 146 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-148 1692 148 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-150 1692 150 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-152 1692 152 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-153 1692 153 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-154 1692 154 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-155 1692 155 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-156 1692 156 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-157 1692 157 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-158 1692 158 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-159 1692 159 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-160 1692 160 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-161 1692 161 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-162 1692 162 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-163 1692 163 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-164 1692 164 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-165 1692 165 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-166 1692 166 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-167 1692 167 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-168 1692 168 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-169 1692 169 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-170 1692 170 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-171 1692 171 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-172 1692 172 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-173 1692 173 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-174 1692 174 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-175 1692 175 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-176 1692 176 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-177 1692 177 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-179 1692 179 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-180 1692 180 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-210 1692 210 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-211 1692 211 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-215 1692 215 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-217 1692 217 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-219 1692 219 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-221 1692 221 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3

  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
  115-121 115 121 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  1692-309 1692 309 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-311 1692 311 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-329 1692 329 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-331 1692 331 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-333 1692 333 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-335 1692 335 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-337 1692 337 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-344 1692 344 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-411 1692 411 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-413 1692 413 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-419 1692 419 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-421 1692 421 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-423 1692 423 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-424 1692 424 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-425 1692 425 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-427 1692 427 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-429 1692 429 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-430 1692 430 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-431 1692 431 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-433 1692 433 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-435 1692 435 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-437 1692 437 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-439 1692 439 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-441 1692 441 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-443 1692 443 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-445 1692 445 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-447 1692 447 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-449 1692 449 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-451 1692 451 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-453 1692 453 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-455 1692 455 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-456 1692 456 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-457 1692 457 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-459 1692 459 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-461 1692 461 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-463 1692 463 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-465 1692 465 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-467 1692 467 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-469 1692 469 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-471 1692 471 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-473 1692 473 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-475 1692 475 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-477 1692 477 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-479 1692 479 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-480 1692 480 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
  115-121 115 121 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q2
  1692-481 1692 481 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-483 1692 483 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-485 1692 485 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-487 1692 487 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-489 1692 489 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-491 1692 491 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-493 1692 493 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  1692-495 1692 495 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q3
  115-125 115 125 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q4
  115-126 115 126 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q4
  115-129 115 129 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q4
  115-130 115 130 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q4
  115-134 115 134 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q4
  115-136 115 136 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q4
  115-139 115 139 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019/Q4
  134-210 134 210 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2019/Q4
  134-214 134 214 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2019/Q4

  II. Τροποποιεί το Παράρτημα 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 ως προς την ημερομηνία ενεργοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε στις δεκαπέντε (15) υπαίθριες καμπίνες του Αστικού Κέντρου Τυρνάβου και εγκρίνει την αντικατάσταση των αντίστοιχων σειρών του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017, ως ισχύει τροποποιηθέν, σύμφωνα με τον Πίνακα 5:


  1. Πίνακας 5

  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
  1288-105 1288 105 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2019 Q2
  1288-113 1288 113 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2019 Q2
  1288-121 1288 121 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2019 Q2
  1288-123 1288 123 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2019 Q2
  1288-135 1288 135 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2019 Q2
  1288-137 1288 137 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2019 Q2
  1288-139 1288 139 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2019 Q2
  1288-147 1288 147 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2019 Q2
  1288-149 1288 149 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2019 Q2
  1288-151 1288 151 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2019 Q2
  1288-155 1288 155 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2019 Q2
  1288-157 1288 157 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2019 Q2
  1288-215 1288 215 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2019 Q2
  1288-217 1288 217 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2019 Q2
  1288-229 1288 229 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2019 Q2
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails AP891-007.pdf  


 2. #2
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  7.855
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  12 Mbps
  ISP
  .GR
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Και σκεφτόμουν το πρωί να σου στείλω μήνυμα να στείλεις κανένα e-mail πάλι στην EETT..

  Εε.. άμα σου είχα στείλει θα πίστευα ότι όντως κάνεις μαγικά όπως την άλλη φορά!
  - Α/Κ Πατήσια : 26 μήνες καθυστέρηση για το VDSL της Wind.. πάει και αυτή η παράταση!!

  - FTTH : A/K Πατήσια - Wind (Πλ. Αμερικής - Κυψέλη)

 3. #3
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  78.233
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Σκεφτόμουν να τους ρωτήσω χτες
  We'll build a fortress to keep them out and in a world gone silent I'll be your sound and if they try to hurt you I'll tear them down I'm always with you now....
  I forgot that I might see, so many Beautiful things
  everything that has a beginning has an end
  See the mirror in your eyes-see the truth behind your lies-your lies are haunting me See the reason in your eyes-giving answer to the why- your eyes are haunting me

 4. #4
  Εγγραφή
  20-12-2011
  Περιοχή
  ►Planet Earth◄
  Ηλικία
  28
  Μηνύματα
  4.366
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  45000/6200
  ISP
  ►WIND◄
  DSLAM
  Wind - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
  Router
  ZTE H288A
  SNR / Attn
  6(dB) / 12(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Ας το κάνουν Q2 του 2022, για σιγουριά.

 5. #5
  Εγγραφή
  26-08-2003
  Περιοχή
  Beyond the Coast
  Ηλικία
  38
  Μηνύματα
  5.724
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  109999/10999
  ISP
  Wind
  Router
  UniFi Dream Machine
  SNR / Attn
  17(dB) / 1(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Έκανα τόσο scroll down που νόμιζα ότι πήγα γυμναστήριο...

 6. #6
  Εγγραφή
  01-02-2016
  Περιοχή
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  Μηνύματα
  1.399
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  50/5
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΚΟΛΩΝΟΣ
  Router
  Speedport Plus
  SNR / Attn
  8.2(dB) / 14(dB)
  Path Level
  Interleaved

 7. #7
  Εγγραφή
  09-09-2005
  Περιοχή
  Θεσσαλονίκη
  Ηλικία
  49
  Μηνύματα
  1.022
  Downloads
  32
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  100Mbps/100Mbps
  ISP
  INALAN - OTE
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΒΑΡΝΑΣ
  Router
  HAUWEI HG8546M
  Ο Απρίλης πέρασε για το Q3 της Βάρνας. Για να λεμε και του στραβου το δικιο καθε μερα τους βλέπω που δουλευουν. Οποτε λογικα ειναι μέσα στο νεο χρονικό πλαίσιο
  ουδέν μονιμότερο του προσωρινού

 8. #8
  Εγγραφή
  01-12-2003
  Περιοχή
  Κως
  Ηλικία
  47
  Μηνύματα
  1.005
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  54998/5503
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΚΩΣ
  Router
  Speedport Entry 2i
  SNR / Attn
  21,5(dB) / 7,2(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bazzil Εμφάνιση μηνυμάτων
  Ο Απρίλης πέρασε για το Q3 της Βάρνας. Για να λεμε και του στραβου το δικιο καθε μερα τους βλέπω που δουλευουν. Οποτε λογικα ειναι μέσα στο νεο χρονικό πλαίσιο
  Μάλλον μπερδεύτηκες. Πρώτον το Q3 ξεκινάει τον Ιούλιο και όχι τον Απρίλιο. Και δεύτερον μπορεί και δύο μήνες νωρίτερα να έκανε την αίτηση η wind, απλά τώρα το μαθαίνουμε.

 9. #9
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  7.855
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  12 Mbps
  ISP
  .GR
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Χμμ.. αυτός ο όρος έχει ενδιαφέρον!

  14. Σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (σχετ. ζ’),
  το επιχειρηματικό σχέδιο για τη Β’ φάση της πρώτης ανάθεσης καλύπτει χρονικό ορίζοντα 28 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ,
  το οποίο αφορά την περίοδο 07/06/2017 – 07/10/2019.
  Δεδομένης της ως άνω προθεσμίας, η ΕΕΤΤ χορηγεί παράταση η οποία δεν υπερβαίνει την ημερομηνία 7/10/2019 εντός του τέταρτου τριμήνου του 2019.


  Δηλαδή δεν μπορεί να πάει πιο πέρα η Wind χωρίς κυρώσεις ???
  - Α/Κ Πατήσια : 26 μήνες καθυστέρηση για το VDSL της Wind.. πάει και αυτή η παράταση!!

  - FTTH : A/K Πατήσια - Wind (Πλ. Αμερικής - Κυψέλη)

 10. #10
  Εγγραφή
  25-02-2005
  Περιοχή
  Αθήνα - Αμπελόκηποι
  Ηλικία
  58
  Μηνύματα
  22.280
  Downloads
  26
  Uploads
  5
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  37998/4998
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
  Router
  BT Home Hub 5A (OpenWrt)
  SNR / Attn
  8(dB) / 20,2(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Τυπικά δεν μπορεί να δώσει παράταση πέραν αυτής της ημερομηνίας, καθώς είναι η οριστική που προβλέπεται από την προκήρυξη και τον κανονισμό.
  Όμως αν φθάσουμε σε αυτή την ημερομηνία και οι πάροχοι αποδείξουν ότι η καθυστέρηση δεν είναι δικιά τους υπαιτιότητα, τι νομίζεις ότι θα γίνει;

 11. #11
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  7.855
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  12 Mbps
  ISP
  .GR
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Όντως.. μάλλον θα τα ρίξει η Wind σε άλλους..
  Το Q4 2019 είναι τυπικά δηλαδή.. 7 μέρες μόνο!

  Άντε να δούμε!

  Πάντως αυτό που πρέπει να κάνει η "Wind" σίγουρα είναι να ζητήσει άδειες για έργα σε πολλούς δρόμους..
  σύντομα..
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Iris07 : 24-04-19 στις 00:12.
  - Α/Κ Πατήσια : 26 μήνες καθυστέρηση για το VDSL της Wind.. πάει και αυτή η παράταση!!

  - FTTH : A/K Πατήσια - Wind (Πλ. Αμερικής - Κυψέλη)

 12. #12
  Εγγραφή
  25-02-2005
  Περιοχή
  Αθήνα - Αμπελόκηποι
  Ηλικία
  58
  Μηνύματα
  22.280
  Downloads
  26
  Uploads
  5
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  37998/4998
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
  Router
  BT Home Hub 5A (OpenWrt)
  SNR / Attn
  8(dB) / 20,2(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Αρχές Οκτώβρη λήγει τυπικά. Και δεν είναι τι αναφέρει και που θα ρίξει ο Χ πάροχος την αιτία, αλλά πρέπει να το αποδείξει εγγράφως με πραγματικά στοιχεία.

 13. #13
  Εγγραφή
  15-01-2006
  Περιοχή
  Πολίχνη Θεσσαλονίκης
  Μηνύματα
  845
  Downloads
  7
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  50/5
  ISP
  Wind
  DSLAM
  Wind - ΒΑΡΝΑΣ
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jkoukos Εμφάνιση μηνυμάτων
  Αρχές Οκτώβρη λήγει τυπικά. Και δεν είναι τι αναφέρει και που θα ρίξει ο Χ πάροχος την αιτία, αλλά πρέπει να το αποδείξει εγγράφως με πραγματικά στοιχεία.
  Βάρνα και Παύλου Μελλά στη Θεσσαλονίκη λογικά προλαβαίνουν άνετα αν συνεχίσουν με τους ίδιους ρυθμούς. Οι περισσότερες καμπίνες περιμένουν μόνο ρεύμα....

 14. #14
  Εγγραφή
  30-03-2007
  Περιοχή
  Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη
  Ηλικία
  54
  Μηνύματα
  303
  Downloads
  10
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  102400/10240
  ISP
  Wind
  DSLAM
  Wind - ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
  Router
  Technicolor TG789vac v2
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jacobgr Εμφάνιση μηνυμάτων
  Βάρνα και Παύλου Μελλά στη Θεσσαλονίκη λογικά προλαβαίνουν άνετα αν συνεχίσουν με τους ίδιους ρυθμούς. Οι περισσότερες καμπίνες περιμένουν μόνο ρεύμα....
  Ναι, Άνω Ηλιούπολη τις περάσαν και τις έχουν και κάθονται (τις καμπίνες) εδώ και μήνες.

 15. #15
  Εγγραφή
  22-05-2002
  Περιοχή
  HEATville
  Μηνύματα
  2.978
  Downloads
  8
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  51200/5120
  ISP
  Wind
  Router
  TG788v v3
  Path Level
  Fastpath
  Να μην κάνουν καλο πάσχα οι άνθρωποι βρε nnn? τι πηγες και ρώτησες μεγάλη βδομάδα των παθών? !!!

  Κατά αλλα έχει την δικη μου μέσα που πείρε ρεύμα 5 απριλίου και βγήκε σε διαθεσιμότητα προχτές δευτερα από την wind.

  Υπομονή παίδες

Σελ. 1 από 4 123 ... ΤελευταίαΤελευταία

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας