Σελ. 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 16
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  78.015
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  HELLAS
  Δελτίο Τύπου:
  Τροποποίηση του Παραρτήματος 1Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β’ Ανάθεσης) ως ισχύει, ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία Vodafone σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση

  3. Η εταιρεία Vodafone, με την υπό σχετ. ι’ επιστολή της, υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αίτημα αλλαγής του χρόνου ενεργοποίησης τετρακοσίων τριάντα πέντε (435) καμπινών στα ΑΚ Ακρόπολη, Άρης-Νύμα, Αθηνά, Απ.Παύλος, Γυμναστήριο, Ελευθέριο, Ιωλκός, Ν.Ιωνία Βόλου και Πλ.Δημοκρατίας, των οποίων η ενεργοποίηση, βάση του υποβληθέντος και εγκεκριμένου από την ΕΕΤΤ επιχειρηματικού πλάνου της Εταιρείας, είχε οριστεί για το 1ο και 2ο τρίμηνο του 2019. Αναλυτικά το αίτημα της εταιρείας αφορά τις ΥΚ που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα 1.

  ΠΙΝΑΚΑΣ 1
  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο ενεργοποίησης Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
  105-107 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 107 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
  105-109 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 109 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
  105-133 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 133 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
  105-135 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 135 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
  105-137 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 137 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
  105-139 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 139 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
  105-145 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 145 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
  105-151 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 151 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
  105-153 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 153 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
  105-251 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 251 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
  442-115 442 ΑΡΗΣ 115 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  442-116 442 ΑΡΗΣ 116 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  442-136 442 ΑΡΗΣ 136 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  442-141 442 ΑΡΗΣ 141 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  442-152 442 ΑΡΗΣ 152 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  442-160 442 ΑΡΗΣ 160 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  442-177 442 ΑΡΗΣ 177 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  442-180 442 ΑΡΗΣ 180 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  442-316 442 ΑΡΗΣ 316 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019

  442-321 442 ΑΡΗΣ 321 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  442-322 442 ΑΡΗΣ 322 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  442-355 442 ΑΡΗΣ 355 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  442-424 442 ΑΡΗΣ 424 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  442-512 442 ΑΡΗΣ 512 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  442-514 442 ΑΡΗΣ 514 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  442-518 442 ΑΡΗΣ 518 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  442-519 442 ΑΡΗΣ 519 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  442-520 442 ΑΡΗΣ 520 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  442-521 442 ΑΡΗΣ 521 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  442-545 442 ΑΡΗΣ 545 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  442-551 442 ΑΡΗΣ 551 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  442-552 442 ΑΡΗΣ 552 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  442-557 442 ΑΡΗΣ 557 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  442-558 442 ΑΡΗΣ 558 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  442-559 442 ΑΡΗΣ 559 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  442-564 442 ΑΡΗΣ 564 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-133 447 ΑΘΗΝΑΣ 133 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-152 447 ΑΘΗΝΑΣ 152 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-154 447 ΑΘΗΝΑΣ 154 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-155 447 ΑΘΗΝΑΣ 155 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-160 447 ΑΘΗΝΑΣ 160 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-161 447 ΑΘΗΝΑΣ 161 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-164 447 ΑΘΗΝΑΣ 164 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-166 447 ΑΘΗΝΑΣ 166 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-167 447 ΑΘΗΝΑΣ 167 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-169 447 ΑΘΗΝΑΣ 169 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-170 447 ΑΘΗΝΑΣ 170 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-172 447 ΑΘΗΝΑΣ 172 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-174 447 ΑΘΗΝΑΣ 174 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-181 447 ΑΘΗΝΑΣ 181 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-239 447 ΑΘΗΝΑΣ 239 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-241 447 ΑΘΗΝΑΣ 241 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-249 447 ΑΘΗΝΑΣ 249 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-250 447 ΑΘΗΝΑΣ 250 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-251 447 ΑΘΗΝΑΣ 251 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-252 447 ΑΘΗΝΑΣ 252 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-253 447 ΑΘΗΝΑΣ 253 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-255 447 ΑΘΗΝΑΣ 255 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-256 447 ΑΘΗΝΑΣ 256 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-257 447 ΑΘΗΝΑΣ 257 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-258 447 ΑΘΗΝΑΣ 258 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-260 447 ΑΘΗΝΑΣ 260 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-262 447 ΑΘΗΝΑΣ 262 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019

  447-263 447 ΑΘΗΝΑΣ 263 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-267 447 ΑΘΗΝΑΣ 267 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-268 447 ΑΘΗΝΑΣ 268 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-269 447 ΑΘΗΝΑΣ 269 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-271 447 ΑΘΗΝΑΣ 271 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-273 447 ΑΘΗΝΑΣ 273 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-275 447 ΑΘΗΝΑΣ 275 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-279 447 ΑΘΗΝΑΣ 279 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-280 447 ΑΘΗΝΑΣ 280 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-281 447 ΑΘΗΝΑΣ 281 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-283 447 ΑΘΗΝΑΣ 283 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-284 447 ΑΘΗΝΑΣ 284 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-285 447 ΑΘΗΝΑΣ 285 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-331 447 ΑΘΗΝΑΣ 331 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-374 447 ΑΘΗΝΑΣ 374 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-427 447 ΑΘΗΝΑΣ 427 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-431 447 ΑΘΗΝΑΣ 431 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-437 447 ΑΘΗΝΑΣ 437 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-443 447 ΑΘΗΝΑΣ 443 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-451 447 ΑΘΗΝΑΣ 451 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  447-453 447 ΑΘΗΝΑΣ 453 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  662-118 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 118 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  662-119 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 119 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  662-120 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 120 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  662-121 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 121 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  662-122 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 122 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  662-124 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 124 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  662-126 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 126 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  662-128 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 128 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  662-129 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 129 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  662-131 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 131 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  662-157 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 157 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  662-177 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 177 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  662-179 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 179 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  662-194 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 194 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  662-340 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 340 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  662-341 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 341 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  662-449 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 449 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  662-451 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 451 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  662-452 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 452 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  662-454 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 454 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  662-9513 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9513 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  662-9517 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9517 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  662-9523 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9523 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019

  662-9529 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9529 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  662-9531 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9531 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  662-9533 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9533 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  662-9535 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9535 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-101 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 101 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-103 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 103 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-105 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 105 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-107 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 107 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-109 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 109 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-111 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 111 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-112 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 112 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-113 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 113 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-114 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 114 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-115 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 115 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-116 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 116 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-117 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 117 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-118 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 118 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-119 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 119 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-121 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 121 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-122 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 122 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-123 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 123 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-124 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 124 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-125 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 125 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-126 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 126 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-129 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 129 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-131 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 131 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-145 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 145 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-146 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 146 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-147 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 147 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-148 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 148 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-149 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 149 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-151 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 151 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-152 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 152 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-153 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 153 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-154 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 154 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-155 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 155 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-156 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 156 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-158 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 158 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-205 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 205 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-207 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 207 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-211 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 211 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-217 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 217 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-311 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 311 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-312 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 312 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019

  989-315 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 315 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-317 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 317 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-325 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 325 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-329 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 329 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-331 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 331 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-333 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 333 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-415 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 415 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-417 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 417 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-427 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 427 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-429 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 429 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-431 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 431 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-443 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 443 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-445 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 445 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-451 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 451 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-453 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 453 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-455 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 455 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-457 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 457 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-459 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 459 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-461 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 461 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-462 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 462 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-463 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 463 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-464 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 464 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-465 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 465 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-467 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 467 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-468 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 468 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-469 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 469 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-470 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 470 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-471 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 471 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-472 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 472 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-473 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 473 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-474 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 474 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-475 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 475 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-476 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 476 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-477 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 477 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-478 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 478 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-479 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 479 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-480 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 480 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-481 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 481 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-482 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 482 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-483 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 483 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-484 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 484 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-485 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 485 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-486 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 486 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-488 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 488 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019

  989-490 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 490 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-491 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 491 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-492 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 492 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-493 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 493 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-494 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 494 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-495 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 495 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-496 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 496 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-497 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 497 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-498 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 498 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  989-499 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 499 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-124 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 124 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-126 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 126 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-129 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 129 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-130 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 130 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-140 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 140 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-142 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 142 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-143 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 143 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-144 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 144 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-145 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 145 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-146 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 146 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-147 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 147 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-148 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 148 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-151 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 151 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-152 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 152 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-153 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 153 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-154 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 154 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-155 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 155 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-157 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 157 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-158 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 158 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-161 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 161 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-162 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 162 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-166 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 166 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-169 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 169 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-170 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 170 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-171 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 171 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-173 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 173 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-175 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 175 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-177 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 177 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-179 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 179 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-181 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 181 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-183 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 183 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-184 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 184 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-185 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 185 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-187 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 187 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019

  991-188 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 188 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-189 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 189 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-217 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 217 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-232 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 232 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-233 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 233 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-237 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 237 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-241 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 241 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-243 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 243 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-247 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 247 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-249 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 249 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-251 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 251 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-253 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 253 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-265 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 265 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-266 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 266 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-267 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 267 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-268 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 268 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-269 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 269 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-271 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 271 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-273 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 273 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-275 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 275 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-276 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 276 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-280 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 280 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-283 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 283 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-289 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 289 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-311 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 311 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-339 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 339 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-407 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 407 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-409 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 409 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-411 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 411 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  991-423 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 423 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  1924-207 1924 ΙΩΛΚΟΣ 207 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
  1924-215 1924 ΙΩΛΚΟΣ 215 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
  1924-216 1924 ΙΩΛΚΟΣ 216 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
  1924-217 1924 ΙΩΛΚΟΣ 217 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
  1924-218 1924 ΙΩΛΚΟΣ 218 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
  1924-246 1924 ΙΩΛΚΟΣ 246 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
  1924-263 1924 ΙΩΛΚΟΣ 263 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
  1924-314 1924 ΙΩΛΚΟΣ 314 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
  1924-429 1924 ΙΩΛΚΟΣ 429 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
  1924-433 1924 ΙΩΛΚΟΣ 433 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
  1925-127 1925 Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ 127 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
  1925-222 1925 Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ 222 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
  1925-237 1925 Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ 237 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
  1925-243 1925 Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ 243 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019

  1925-304 1925 Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ 304 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
  1925-310 1925 Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ 310 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
  1925-316 1925 Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ 316 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
  1925-317 1925 Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ 317 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
  1925-319 1925 Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ 319 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
  1925-320 1925 Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ 320 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
  2060-104 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 104 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-108 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 108 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-110 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 110 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-112 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 112 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-115 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 115 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-116 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 116 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-118 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 118 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-119 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 119 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-120 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 120 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-122 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 122 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-123 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 123 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-124 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 124 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-125 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 125 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-126 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 126 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-127 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 127 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-128 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 128 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-130 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 130 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-134 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 134 VDSL Vectoring Q1/2019 Q3/2019
  2060-140 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 140 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-141 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 141 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-142 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 142 VDSL Vectoring Q1/2019 Q3/2019
  2060-143 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 143 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-144 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 144 VDSL Vectoring Q1/2019 Q3/2019
  2060-145 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 145 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-146 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 146 VDSL Vectoring Q1/2019 Q3/2019
  2060-147 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 147 VDSL Vectoring Q1/2019 Q3/2019
  2060-148 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 148 VDSL Vectoring Q1/2019 Q3/2019
  2060-150 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 150 VDSL Vectoring Q1/2019 Q3/2019
  2060-153 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 153 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-154 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 154 VDSL Vectoring Q1/2019 Q3/2019
  2060-155 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 155 VDSL Vectoring Q1/2019 Q3/2019
  2060-156 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 156 VDSL Vectoring Q1/2019 Q3/2019
  2060-157 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 157 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-160 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 160 VDSL Vectoring Q1/2019 Q3/2019
  2060-162 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 162 VDSL Vectoring Q1/2019 Q3/2019
  2060-164 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 164 VDSL Vectoring Q1/2019 Q3/2019
  2060-165 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 165 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-169 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 169 VDSL Vectoring Q1/2019 Q3/2019

  2060-171 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 171 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-173 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 173 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-174 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 174 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-177 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 177 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-178 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 178 VDSL Vectoring Q1/2019 Q3/2019
  2060-179 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 179 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-180 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 180 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-182 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 182 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-186 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 186 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-187 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 187 VDSL Vectoring Q1/2019 Q3/2019
  2060-192 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 192 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-198 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 198 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-223 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 223 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-224 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 224 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-225 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 225 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-226 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 226 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-229 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 229 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-231 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 231 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-234 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 234 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-237 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 237 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-239 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 239 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-243 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 243 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-245 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 245 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-247 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 247 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-248 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 248 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-249 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 249 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-251 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 251 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-252 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 252 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-253 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 253 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-256 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 256 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-257 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 257 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-258 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 258 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-259 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 259 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-260 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 260 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-263 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 263 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-309 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 309 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-315 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 315 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-319 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 319 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-321 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 321 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-322 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 322 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-323 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 323 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-326 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 326 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-327 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 327 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-328 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 328 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019

  2060-329 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 329 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-330 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 330 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-333 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 333 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-334 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 334 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-336 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 336 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-337 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 337 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-340 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 340 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-341 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 341 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-350 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 350 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-357 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 357 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-405 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 405 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-406 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 406 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-408 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 408 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-409 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 409 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-410 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 410 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-411 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 411 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-412 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 412 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-413 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 413 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-414 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 414 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-415 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 415 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-417 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 417 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-418 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 418 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-422 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 422 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-423 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 423 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-424 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 424 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-426 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 426 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-427 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 427 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-428 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 428 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-429 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 429 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-431 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 431 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-432 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 432 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-433 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 433 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-434 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 434 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-435 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 435 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-437 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 437 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-438 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 438 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-440 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 440 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-441 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 441 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-442 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 442 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-443 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 443 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-444 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 444 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-447 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 447 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-448 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 448 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-452 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 452 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-455 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 455 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-457 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 457 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-460 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 460 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-465 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 465 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-466 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 466 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-467 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 467 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-468 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 468 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-471 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 471 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-472 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 472 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-474 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 474 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-475 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 475 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-476 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 476 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-477 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 477 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-478 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 478 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-479 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 479 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-480 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 480 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-482 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 482 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-484 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 484 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-486 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 486 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
  2060-493 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 493 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019

  4. Σύμφωνα με την εταιρεία Vodafone (σχετ. ι’), η ανάγκη επικαιροποίησης του πλάνου ενεργοποίησης, οφείλεται κυρίως σε καθυστέρηση:
  i. Των επιμέρους αδειοδοτήσεων/εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς/Δήμους
  ii. Την ηλεκτροδότηση των υπαίθριων καμπίνων από τον ΔΕΔΔΗΕ
  iii. Ειδικές εργασίες ΟΤΕ
  iv. Λόγω αναγκαστικής μετακίνησης καμπινών της εταιρείας λόγω παραπόνων περιοίκων

  5. Στο υλικό που προσκόμισε η εταιρεία στην επιστολή της (σχετ. ι’) αναφορικά με το ιστορικό και τις διαδικασίες ανά φορέα υλοποίησης των αιτημάτων που αφορούν στις 435 υπαίθριες καμπίνες για τα ΑΚ Ακρόπολη, Άρης-Νύμα, Αθηνά, Απ.Παύλος, Γυμναστήριο, Ελευθέριο, Ιωλκός, Ν.Ιωνία Βόλου και Πλ.Δημοκρατίας περιλαμβάνονται πληροφορίες αναφορικά με το ιστορικό και τους λόγους καθυστέρησης ανά υπαίθρια καμπίνα του αιτήματός της.

  6. Βάσει των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ αποδέχεται στο σύνολό του το αίτημα για τροποποίηση του χρόνου ενεργοποίησης των 435 υπαίθριων καμπινών για τα για τα ΑΚ ΑΚ Ακρόπολη, Άρης-Νύμα, Αθηνά, Απ.Παύλος, Γυμναστήριο, Ελευθέριο, Ιωλκός, Ν.Ιωνία Βόλου και Πλ.Δημοκρατίας από το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2019 στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2019.

  Αποφασίζει

  I. Τροποποιεί το Παράρτημα 1Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 ως ισχύει τροποποιηθέν, αναφορικά με το τρίμηνο ενεργοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία Vodafone για τις τετρακόσιες τριάντα πέντε (435) υπαίθριες καμπίνες των αστικών κέντρων ΑΚ Ακρόπολη, Άρης-Νύμα, Αθηνά, Απ.Παύλος, Γυμναστήριο, Ελευθέριο, Ιωλκός, Ν.Ιωνία Βόλου και Πλ.Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 και εγκρίνει την αντικατάσταση των αντίστοιχων σειρών του Παραρτήματος 1Β της ΑΠ ΕΕΤΤ
  813/004/07.06.2017, σύμφωνα με τον Πίνακα 2:


  ΠΙΝΑΚΑΣ 2
  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
  105-107 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 107 VDSL Vectoring Q3/2019
  105-109 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 109 VDSL Vectoring Q3/2019
  105-133 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 133 VDSL Vectoring Q3/2019
  105-135 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 135 VDSL Vectoring Q3/2019
  105-137 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 137 VDSL Vectoring Q3/2019
  105-139 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 139 VDSL Vectoring Q3/2019
  105-145 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 145 VDSL Vectoring Q3/2019
  105-151 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 151 VDSL Vectoring Q3/2019
  105-153 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 153 VDSL Vectoring Q3/2019
  105-251 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 251 VDSL Vectoring Q3/2019
  442-115 442 ΑΡΗΣ 115 VDSL Vectoring Q2/2019
  442-116 442 ΑΡΗΣ 116 VDSL Vectoring Q2/2019
  442-136 442 ΑΡΗΣ 136 VDSL Vectoring Q2/2019
  442-141 442 ΑΡΗΣ 141 VDSL Vectoring Q2/2019
  442-152 442 ΑΡΗΣ 152 VDSL Vectoring Q2/2019
  442-160 442 ΑΡΗΣ 160 VDSL Vectoring Q2/2019
  442-177 442 ΑΡΗΣ 177 VDSL Vectoring Q2/2019
  442-180 442 ΑΡΗΣ 180 VDSL Vectoring Q2/2019
  442-316 442 ΑΡΗΣ 316 VDSL Vectoring Q2/2019
  442-321 442 ΑΡΗΣ 321 VDSL Vectoring Q2/2019
  442-322 442 ΑΡΗΣ 322 VDSL Vectoring Q2/2019
  442-355 442 ΑΡΗΣ 355 VDSL Vectoring Q2/2019
  442-424 442 ΑΡΗΣ 424 VDSL Vectoring Q2/2019
  442-512 442 ΑΡΗΣ 512 VDSL Vectoring Q2/2019
  442-514 442 ΑΡΗΣ 514 VDSL Vectoring Q2/2019
  442-518 442 ΑΡΗΣ 518 VDSL Vectoring Q2/2019
  442-519 442 ΑΡΗΣ 519 VDSL Vectoring Q2/2019

  442-520 442 ΑΡΗΣ 520 VDSL Vectoring Q2/2019
  442-521 442 ΑΡΗΣ 521 VDSL Vectoring Q2/2019
  442-545 442 ΑΡΗΣ 545 VDSL Vectoring Q2/2019
  442-551 442 ΑΡΗΣ 551 VDSL Vectoring Q2/2019
  442-552 442 ΑΡΗΣ 552 VDSL Vectoring Q2/2019
  442-557 442 ΑΡΗΣ 557 VDSL Vectoring Q2/2019
  442-558 442 ΑΡΗΣ 558 VDSL Vectoring Q2/2019
  442-559 442 ΑΡΗΣ 559 VDSL Vectoring Q2/2019
  442-564 442 ΑΡΗΣ 564 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-133 447 ΑΘΗΝΑΣ 133 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-152 447 ΑΘΗΝΑΣ 152 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-154 447 ΑΘΗΝΑΣ 154 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-155 447 ΑΘΗΝΑΣ 155 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-160 447 ΑΘΗΝΑΣ 160 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-161 447 ΑΘΗΝΑΣ 161 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-164 447 ΑΘΗΝΑΣ 164 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-166 447 ΑΘΗΝΑΣ 166 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-167 447 ΑΘΗΝΑΣ 167 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-169 447 ΑΘΗΝΑΣ 169 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-170 447 ΑΘΗΝΑΣ 170 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-172 447 ΑΘΗΝΑΣ 172 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-174 447 ΑΘΗΝΑΣ 174 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-181 447 ΑΘΗΝΑΣ 181 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-239 447 ΑΘΗΝΑΣ 239 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-241 447 ΑΘΗΝΑΣ 241 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-249 447 ΑΘΗΝΑΣ 249 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-250 447 ΑΘΗΝΑΣ 250 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-251 447 ΑΘΗΝΑΣ 251 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-252 447 ΑΘΗΝΑΣ 252 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-253 447 ΑΘΗΝΑΣ 253 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-255 447 ΑΘΗΝΑΣ 255 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-256 447 ΑΘΗΝΑΣ 256 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-257 447 ΑΘΗΝΑΣ 257 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-258 447 ΑΘΗΝΑΣ 258 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-260 447 ΑΘΗΝΑΣ 260 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-262 447 ΑΘΗΝΑΣ 262 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-263 447 ΑΘΗΝΑΣ 263 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-267 447 ΑΘΗΝΑΣ 267 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-268 447 ΑΘΗΝΑΣ 268 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-269 447 ΑΘΗΝΑΣ 269 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-271 447 ΑΘΗΝΑΣ 271 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-273 447 ΑΘΗΝΑΣ 273 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-275 447 ΑΘΗΝΑΣ 275 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-279 447 ΑΘΗΝΑΣ 279 VDSL Vectoring Q2/2019

  447-280 447 ΑΘΗΝΑΣ 280 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-281 447 ΑΘΗΝΑΣ 281 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-283 447 ΑΘΗΝΑΣ 283 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-284 447 ΑΘΗΝΑΣ 284 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-285 447 ΑΘΗΝΑΣ 285 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-331 447 ΑΘΗΝΑΣ 331 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-374 447 ΑΘΗΝΑΣ 374 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-427 447 ΑΘΗΝΑΣ 427 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-431 447 ΑΘΗΝΑΣ 431 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-437 447 ΑΘΗΝΑΣ 437 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-443 447 ΑΘΗΝΑΣ 443 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-451 447 ΑΘΗΝΑΣ 451 VDSL Vectoring Q2/2019
  447-453 447 ΑΘΗΝΑΣ 453 VDSL Vectoring Q2/2019
  662-118 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 118 VDSL Vectoring Q2/2019
  662-119 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 119 VDSL Vectoring Q2/2019
  662-120 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 120 VDSL Vectoring Q2/2019
  662-121 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 121 VDSL Vectoring Q2/2019
  662-122 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 122 VDSL Vectoring Q2/2019
  662-124 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 124 VDSL Vectoring Q2/2019
  662-126 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 126 VDSL Vectoring Q2/2019
  662-128 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 128 VDSL Vectoring Q2/2019
  662-129 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 129 VDSL Vectoring Q2/2019
  662-131 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 131 VDSL Vectoring Q2/2019
  662-157 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 157 VDSL Vectoring Q2/2019
  662-177 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 177 VDSL Vectoring Q2/2019
  662-179 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 179 VDSL Vectoring Q2/2019
  662-194 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 194 VDSL Vectoring Q2/2019
  662-340 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 340 VDSL Vectoring Q2/2019
  662-341 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 341 VDSL Vectoring Q2/2019
  662-449 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 449 VDSL Vectoring Q2/2019
  662-451 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 451 VDSL Vectoring Q2/2019
  662-452 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 452 VDSL Vectoring Q2/2019
  662-454 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 454 VDSL Vectoring Q2/2019
  662-9513 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9513 VDSL Vectoring Q2/2019
  662-9517 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9517 VDSL Vectoring Q2/2019
  662-9523 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9523 VDSL Vectoring Q2/2019
  662-9529 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9529 VDSL Vectoring Q2/2019
  662-9531 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9531 VDSL Vectoring Q2/2019
  662-9533 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9533 VDSL Vectoring Q2/2019
  662-9535 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9535 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-101 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 101 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-103 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 103 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-105 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 105 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-107 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 107 VDSL Vectoring Q2/2019

  989-109 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 109 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-111 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 111 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-112 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 112 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-113 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 113 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-114 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 114 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-115 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 115 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-116 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 116 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-117 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 117 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-118 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 118 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-119 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 119 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-121 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 121 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-122 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 122 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-123 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 123 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-124 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 124 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-125 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 125 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-126 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 126 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-129 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 129 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-131 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 131 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-145 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 145 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-146 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 146 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-147 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 147 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-148 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 148 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-149 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 149 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-151 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 151 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-152 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 152 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-153 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 153 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-154 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 154 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-155 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 155 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-156 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 156 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-158 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 158 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-205 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 205 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-207 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 207 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-211 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 211 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-217 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 217 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-311 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 311 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-312 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 312 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-315 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 315 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-317 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 317 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-325 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 325 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-329 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 329 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-331 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 331 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-333 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 333 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-415 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 415 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-417 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 417 VDSL Vectoring Q2/2019

  989-427 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 427 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-429 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 429 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-431 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 431 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-443 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 443 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-445 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 445 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-451 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 451 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-453 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 453 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-455 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 455 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-457 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 457 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-459 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 459 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-461 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 461 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-462 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 462 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-463 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 463 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-464 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 464 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-465 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 465 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-467 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 467 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-468 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 468 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-469 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 469 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-470 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 470 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-471 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 471 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-472 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 472 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-473 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 473 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-474 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 474 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-475 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 475 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-476 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 476 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-477 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 477 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-478 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 478 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-479 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 479 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-480 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 480 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-481 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 481 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-482 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 482 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-483 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 483 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-484 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 484 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-485 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 485 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-486 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 486 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-488 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 488 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-490 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 490 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-491 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 491 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-492 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 492 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-493 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 493 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-494 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 494 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-495 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 495 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-496 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 496 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-497 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 497 VDSL Vectoring Q2/2019

  989-498 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 498 VDSL Vectoring Q2/2019
  989-499 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 499 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-124 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 124 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-126 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 126 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-129 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 129 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-130 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 130 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-140 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 140 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-142 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 142 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-143 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 143 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-144 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 144 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-145 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 145 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-146 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 146 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-147 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 147 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-148 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 148 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-151 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 151 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-152 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 152 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-153 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 153 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-154 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 154 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-155 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 155 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-157 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 157 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-158 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 158 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-161 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 161 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-162 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 162 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-166 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 166 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-169 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 169 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-170 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 170 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-171 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 171 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-173 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 173 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-175 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 175 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-177 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 177 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-179 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 179 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-181 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 181 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-183 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 183 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-184 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 184 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-185 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 185 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-187 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 187 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-188 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 188 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-189 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 189 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-217 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 217 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-232 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 232 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-233 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 233 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-237 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 237 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-241 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 241 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-243 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 243 VDSL Vectoring Q2/2019

  991-247 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 247 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-249 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 249 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-251 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 251 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-253 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 253 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-265 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 265 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-266 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 266 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-267 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 267 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-268 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 268 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-269 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 269 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-271 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 271 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-273 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 273 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-275 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 275 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-276 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 276 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-280 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 280 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-283 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 283 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-289 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 289 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-311 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 311 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-339 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 339 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-407 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 407 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-409 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 409 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-411 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 411 VDSL Vectoring Q2/2019
  991-423 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 423 VDSL Vectoring Q2/2019
  1924-207 1924 ΙΩΛΚΟΣ 207 VDSL Vectoring Q3/2019
  1924-215 1924 ΙΩΛΚΟΣ 215 VDSL Vectoring Q3/2019
  1924-216 1924 ΙΩΛΚΟΣ 216 VDSL Vectoring Q3/2019
  1924-217 1924 ΙΩΛΚΟΣ 217 VDSL Vectoring Q3/2019
  1924-218 1924 ΙΩΛΚΟΣ 218 VDSL Vectoring Q3/2019
  1924-246 1924 ΙΩΛΚΟΣ 246 VDSL Vectoring Q3/2019
  1924-263 1924 ΙΩΛΚΟΣ 263 VDSL Vectoring Q3/2019
  1924-314 1924 ΙΩΛΚΟΣ 314 VDSL Vectoring Q3/2019
  1924-429 1924 ΙΩΛΚΟΣ 429 VDSL Vectoring Q3/2019
  1924-433 1924 ΙΩΛΚΟΣ 433 VDSL Vectoring Q3/2019
  1925-127 1925 Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ 127 VDSL Vectoring Q3/2019
  1925-222 1925 Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ 222 VDSL Vectoring Q3/2019
  1925-237 1925 Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ 237 VDSL Vectoring Q3/2019
  1925-243 1925 Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ 243 VDSL Vectoring Q3/2019
  1925-304 1925 Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ 304 VDSL Vectoring Q3/2019
  1925-310 1925 Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ 310 VDSL Vectoring Q3/2019
  1925-316 1925 Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ 316 VDSL Vectoring Q3/2019
  1925-317 1925 Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ 317 VDSL Vectoring Q3/2019
  1925-319 1925 Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ 319 VDSL Vectoring Q3/2019
  1925-320 1925 Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ 320 VDSL Vectoring Q3/2019
  2060-104 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 104 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-108 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 108 VDSL Vectoring Q2/2019

  2060-110 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 110 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-112 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 112 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-115 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 115 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-116 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 116 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-118 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 118 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-119 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 119 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-120 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 120 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-122 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 122 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-123 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 123 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-124 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 124 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-125 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 125 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-126 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 126 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-127 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 127 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-128 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 128 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-130 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 130 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-134 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 134 VDSL Vectoring Q3/2019
  2060-140 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 140 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-141 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 141 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-142 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 142 VDSL Vectoring Q3/2019
  2060-143 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 143 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-144 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 144 VDSL Vectoring Q3/2019
  2060-145 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 145 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-146 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 146 VDSL Vectoring Q3/2019
  2060-147 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 147 VDSL Vectoring Q3/2019
  2060-148 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 148 VDSL Vectoring Q3/2019
  2060-150 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 150 VDSL Vectoring Q3/2019
  2060-153 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 153 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-154 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 154 VDSL Vectoring Q3/2019
  2060-155 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 155 VDSL Vectoring Q3/2019
  2060-156 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 156 VDSL Vectoring Q3/2019
  2060-157 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 157 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-160 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 160 VDSL Vectoring Q3/2019
  2060-162 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 162 VDSL Vectoring Q3/2019
  2060-164 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 164 VDSL Vectoring Q3/2019
  2060-165 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 165 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-169 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 169 VDSL Vectoring Q3/2019
  2060-171 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 171 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-173 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 173 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-174 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 174 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-177 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 177 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-178 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 178 VDSL Vectoring Q3/2019
  2060-179 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 179 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-180 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 180 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-182 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 182 VDSL Vectoring Q2/2019

  2060-186 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 186 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-187 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 187 VDSL Vectoring Q3/2019
  2060-192 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 192 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-198 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 198 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-223 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 223 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-224 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 224 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-225 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 225 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-226 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 226 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-229 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 229 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-231 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 231 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-234 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 234 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-237 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 237 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-239 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 239 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-243 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 243 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-245 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 245 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-247 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 247 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-248 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 248 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-249 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 249 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-251 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 251 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-252 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 252 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-253 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 253 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-256 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 256 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-257 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 257 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-258 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 258 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-259 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 259 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-260 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 260 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-263 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 263 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-309 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 309 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-315 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 315 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-319 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 319 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-321 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 321 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-322 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 322 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-323 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 323 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-326 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 326 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-327 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 327 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-328 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 328 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-329 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 329 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-330 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 330 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-333 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 333 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-334 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 334 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-336 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 336 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-337 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 337 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-340 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 340 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-341 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 341 VDSL Vectoring Q2/2019

  2060-350 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 350 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-357 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 357 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-405 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 405 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-406 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 406 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-408 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 408 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-409 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 409 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-410 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 410 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-411 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 411 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-412 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 412 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-413 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 413 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-414 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 414 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-415 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 415 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-417 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 417 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-418 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 418 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-422 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 422 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-423 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 423 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-424 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 424 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-426 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 426 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-427 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 427 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-428 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 428 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-429 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 429 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-431 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 431 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-432 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 432 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-433 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 433 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-434 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 434 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-435 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 435 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-437 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 437 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-438 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 438 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-440 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 440 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-441 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 441 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-442 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 442 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-443 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 443 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-444 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 444 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-447 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 447 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-448 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 448 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-452 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 452 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-455 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 455 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-457 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 457 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-460 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 460 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-465 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 465 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-466 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 466 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-467 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 467 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-468 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 468 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-471 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 471 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-472 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 472 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-474 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 474 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-475 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 475 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-476 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 476 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-477 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 477 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-478 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 478 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-479 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 479 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-480 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 480 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-482 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 482 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-484 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 484 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-486 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 486 VDSL Vectoring Q2/2019
  2060-493 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 493 VDSL Vectoring Q2/2019
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails AP891_006.pdf  


 2. #2
  Εγγραφή
  18-05-2010
  Περιοχή
  Θεσσαλονίκη
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  174
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  51200/5120
  ISP
  Vodafone
  DSLAM
  HOL - ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  Router
  Technicolor TG788v2
  Path Level
  Interleaved
  Είδα και γω που μπήκε η καμπίνα τον Μάιο του 2018 και χάρηκα. Τώρα πια το έχω αποφασίσει. Τον Ιούλιο θα βγει ανακοίνωση ότι πάμε για Q3 2019 και πάει λέγοντας...

 3. #3
  Εγγραφή
  01-11-2011
  Μηνύματα
  3.022
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  HOL
  καρτελ παντου ακομη και στις καμπινες

 4. #4
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  7.738
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  12 Mbps
  ISP
  .GR
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Αν και έχει ημερομηνία 15 Απριλίου 2019..
  ανέβηκε μετά την ανακοίνωση της Wind που λέει 23 Απριλίου 2019..

  Τελικά άμα δεν φωνάξεις και λίγο όπως εμείς με την Wind..
  τίποτα δεν γίνεται εδώ στην ώρα του!
  - Α/Κ Πατήσια : 24 μήνες καθυστέρηση για το VDSL της Wind.. και συνεχίζουμε!

  - FTTH : A/K Πατήσια - Wind (Πλ. Αμερικής - Κυψέλη)

 5. #5
  Εγγραφή
  26-08-2003
  Περιοχή
  Beyond the Coast
  Ηλικία
  37
  Μηνύματα
  5.578
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  109999/10999
  ISP
  Vodafone
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΕΝΤΕΛΗ
  Router
  UniFi Dream Machine
  SNR / Attn
  16(dB) / 1.5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Πάλι καλά να λέω που είμαι σε περιοχή ΟΤΕ...

 6. #6
  Εγγραφή
  18-05-2012
  Περιοχή
  Θεσσαλονίκη Άνω Πόλη
  Μηνύματα
  81
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Τύπος
  Other / Άλλο
  Ταχύτητα
  2500/700
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ
  Router
  TP-LINK TD-W9970
  SNR / Attn
  (dB) / 15(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Ανακοινώθηκαν οι αναβολές από τη Vodafone.

  https://www.adslgr.com/forum/threads...VDSL-Vectoring

 7. #7
  Εγγραφή
  15-10-2006
  Μηνύματα
  1.789
  Downloads
  22
  Uploads
  0
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gavliador Εμφάνιση μηνυμάτων
  Ανακοινώθηκαν οι αναβολές από τη Vodafone.

  https://www.adslgr.com/forum/threads...VDSL-Vectoring
  Για ποιόν λόγο κάνεις αυτή την παραπομπή στο πρώτο post του ΙΔΙΟΥ θέματος ;

 8. #8
  Το avatar του μέλους kostthem
  kostthem Guest
  Καλά εμείς στο Α/Τ ΆΡΗΣ τον έχουμε πιει και το έχουμε χωνέψει. Ευχαριστούμε την ΕΕΤΤ που δεν έχουμε dial up, στο κέντρο της Αθήνας...

 9. #9
  Εγγραφή
  18-05-2012
  Περιοχή
  Θεσσαλονίκη Άνω Πόλη
  Μηνύματα
  81
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Τύπος
  Other / Άλλο
  Ταχύτητα
  2500/700
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ
  Router
  TP-LINK TD-W9970
  SNR / Attn
  (dB) / 15(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgep138 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Για ποιόν λόγο κάνεις αυτή την παραπομπή στο πρώτο post του ΙΔΙΟΥ θέματος ;
  Μπερδευτηκα! Δεν ξερω πως να διαγραψω το σχολιο.

 10. #10
  Εγγραφή
  04-05-2018
  Ηλικία
  23
  Μηνύματα
  33
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Wind
  Ισως να προσθεσουν και την Τουμπα που την εχουν Q3/19 για FTTH γιατι υποδομες δεν εχουν κανει πουθενα!

 11. #11
  Εγγραφή
  30-11-2005
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  1.411
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  51200/5120
  ISP
  Vodafone
  Router
  FRITZ!Box 7530
  SNR / Attn
  22(dB) / 14(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Πιστός στο ραντεβού του!

 12. #12
  Εγγραφή
  22-05-2006
  Περιοχή
  ΡΟΔΟΧΩΡΙ , ΣΥΚΙΕΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  387
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+ On Telecoms Full
  Ταχύτητα
  13500/999
  ISP
  WIND
  DSLAM
  Ο.Τ.Ε. - ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ
  Router
  ZTE 10XV
  SNR / Attn
  9(dB) / 27.1(dB)
  Path Level
  Interleaved
  χΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
  Εχει πολυυυυυυυυ μεγγγγγαααλη πλακα η ΕΕΤΤ !!!!
  Απο Q3 2018 σε Q2 2019 για ολο το Αποστολου Παυλου οχι Q1 Q2 αν ειναι δυνατον !!!
  Αν διαβασει καποιος τι θα καταλαβει οτι εχουμε 3 μηνες παραταση ενω ειναι 9 μηνες !!!!!
  Αιντε καριοκια το 2κ με λ να πατε να αγαπηθητε !
  Το ειχα γραψει στο φορουμ για τις καμπινες πολυ πιθανον να παμε και Q4 2019 μαζι με τις καθυστερησεις απο τους αλλους provider 15 μηνες καθυστερηση
  εγω θα στειλω ενα μαιλ στο γραφειο του πρωθυπουργου για το θεμα

 13. #13
  Εγγραφή
  14-03-2017
  Μηνύματα
  24
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  16800/980
  ISP
  Wind
  DSLAM
  Wind - ΑΚΡΟΠΟΛΗ
  Router
  Tp link 8960-Asus RT-AC51
  SNR / Attn
  1(dB) / 26(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Και αυτή η πο@#%@ η 341 στο Ακροπόλεως,νέα αναβολή για Q2/2019...

 14. #14
  Εγγραφή
  01-12-2003
  Περιοχή
  Κως
  Ηλικία
  47
  Μηνύματα
  1.005
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  54998/5503
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΚΩΣ
  Router
  Speedport Entry 2i
  SNR / Attn
  21,5(dB) / 7,2(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bel Εμφάνιση μηνυμάτων
  Και αυτή η πο@#%@ η 341 στο Ακροπόλεως,νέα αναβολή για Q2/2019...
  Αυτή ήταν η καμπίνα του πατρικού μου σπιτιού. Ακόμη δεν υπάρχει VDSL εκεί;;;; Ευτυχώς πλέον βρίσκομαι Κω και έχω βάλει VDSL εδώ και μια διετία, με δυνατότητα αναβάθμισης έως 100Mbps.

 15. #15
  Εγγραφή
  23-02-2008
  Ηλικία
  44
  Μηνύματα
  21
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  11724/1020
  ISP
  Forthnet
  DSLAM
  Forthnet - Ν. ΙΩΝΙΑ
  Router
  Asus DSL-AC56U
  SNR / Attn
  11(dB) / 23(dB)
  Δηλαδή όσες δεν αναφέρονται παραπάνω θα ακολουθήσουν το χρονοδιάγραμμα; Πχ η 1925-139 (Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ) θα ενεργοποιηθεί εντός του μήνα (Ιουνίου);
  Η διάθεση στους υπόλποιπους παρόχους (Forthnet με ενδιαφέρει) πόσο καθυστερεί συνήθως;

Σελ. 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας