Η εταιρία VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ (Vodafone) ανακοινώνει ότι από 25 Ιουνίου 2019, για τους συνδρομητές Καρτοπρογράμματος για Ιδιώτες, η χρέωση για αποστολή MMS σε εθνικά δίκτυα μεταβάλλεται από €0,48/ MMS σε €0,62/MMS.

Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και φόρο κινητής τηλεφωνίας 12%.

Οι συνδρομητές του Καρτοπρογράμματος για ιδιώτες που επηρεάζονται από την ανωτέρω αλλαγή έχουν δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασής τους αζημίως εντός δύο μηνών από την εφαρμογή της.

Πηγή : Vodafone