Η εταιρία VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ (Vodafone) ανακοινώνει τις παρακάτω αλλαγές:

Από 12 Ιουνίου 2019 μεταβάλλεται το πακέτο που προσφέρει 520’ λεπτά ομιλίας προς Μπαγκλαντές, 2GB για χρήση internet από το κινητό, 600’ λεπτά ομιλίας προς συνδρομητές Tazamobile και 100’ λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα για 25 ημέρες με χρέωση 8,50€ και θα προσφέρει πλέον 460’ λεπτά ομιλίας προς Μπαγκλαντές, 2,5GB για χρήση internet από το κινητό, 600’ λεπτά ομιλίας προς συνδρομητές Tazamobile και 100’ λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα για 25 ημέρες με χρέωση 8,50€.

Από 12 Ιουνίου 2019 μεταβάλλεται το πακέτο που προσφέρει 260’ λεπτά ομιλίας προς Μπαγκλαντές και 1,5GB για χρήση internet από το κινητό για 25 ημέρες με χρέωση 5,30€ και θα προσφέρει πλέον 240’ λεπτά ομιλίας προς Μπαγκλαντές και 2GB για χρήση internet από το κινητό για 25 ημέρες με χρέωση 5,30€.

Ο ελάχιστος χρόνος χρέωσης και το βήμα χρέωσης δε μεταβάλλονται για όλα τα παραπάνω πακέτα/χρεώσεις.

Οι συνδρομητές που έχουν ενεργοποιήσει τα παραπάνω πακέτα πριν τις ανωτέρω ημερομηνίες ανά περίπτωση, θα συνεχίσουν να τα χρησιμοποιούν με τις υφιστάμενες παροχές έως τη λήξη τους ή μέχρι την εξάντληση των παροχών τους.

Όλες οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

Πηγή : Vodafone