Εμφάνιση 1-14 από 14
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  75.371
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  E.U.
  Δελτίο Τύπου:
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ελλάδα και την Ισπανία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν μετέφεραν στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα [δηλ. την οδηγία για την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου, οδηγία (ΕΕ)2016/680]. Τον Απρίλιο του 2016 το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν ότι η οδηγία έπρεπε να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 6 Μαΐου 2018.

  Στην περίπτωση της Ελλάδας, η Επιτροπή καλεί το Δικαστήριο της ΕΕ να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις με τη μορφή κατ' αποκοπή ποσού ύψους 5 287,50 ευρώ ημερησίως μεταξύ, αφενός, της επόμενης ημέρας μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, όπως αυτή ορίζεται στην οδηγία, και, αφετέρου, είτε της συμμόρφωσης της Ελλάδας είτε της ημερομηνίας δημοσίευσης της απόφασης, δυνάμει του άρθρου 260 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, με κατώτατο κατ' αποκοπή ποσό ύψους 1 310 000 ευρώ και ημερήσια χρηματική ποινή 22 169,70 ευρώ από την ημέρα της πρώτης απόφασης μέχρι την πλήρη συμμόρφωση ή μέχρι την έκδοση δεύτερης δικαστικής απόφασης. Στην περίπτωση της Ισπανίας, η Επιτροπή καλεί το Δικαστήριο να επιβάλει οικονομική κύρωση με τη μορφή κατ' αποκοπή ποσού ύψους 21 321 ευρώ ημερησίως μεταξύ, αφενός, της επόμενης ημέρας μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, όπως αυτή ορίζεται στην οδηγία, και, αφετέρου, είτε της συμμόρφωσης της Ισπανίας είτε της ημερομηνίας δημοσίευσης της απόφασης, δυνάμει του άρθρου 260 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, με κατώτατο κατ' αποκοπή ποσό ύψους 5 290 000 ευρώ και ημερήσια χρηματική ποινή 89 548,20 ευρώ από την ημέρα της πρώτης απόφασης μέχρι την πλήρη συμμόρφωση ή μέχρι την έκδοση δεύτερης δικαστικής απόφασης.

  Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα κατοχυρωμένο στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της οδηγίας είναι να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, παράλληλα, να διευκολύνει τις ανταλλαγές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου. Η οδηγία καθορίζει κανόνες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων. Η οδηγία διασφαλίζει επίσης ότι τα δεδομένα των θυμάτων, των μαρτύρων, των υπόπτων και των δραστών εγκλημάτων προστατεύονται δεόντως στο πλαίσιο ποινικών ερευνών. Παράλληλα, η καλύτερη εναρμόνιση της νομοθεσίας θα διευκολύνει τη διασυνοριακή συνεργασία ανάμεσα στις αστυνομικές αρχές, τους εισαγγελείς και τους δικαστές για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας σε όλη την Ευρώπη. Αυτοί οι κανόνες της ΕΕ συμβάλλουν στην επίτευξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

  Η μη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο της Ισπανίας και της Ελλάδας δημιουργεί διαφορές ως προς το επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών και δυσχεραίνει τις ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ, αφενός, της Ελλάδας και της Ισπανίας και, αφετέρου, των άλλων κρατών μελών που μετέφεραν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας επίσημη προειδοποιητική επιστολή στις εθνικές αρχές των συγκεκριμένων κρατών μελών τον Ιούλιο του 2018, καθώς και τις αντίστοιχες αιτιολογημένες γνώμες τον Ιανουάριο του 2019. Μέχρι στιγμής η Ελλάδα και η Ισπανία δεν έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή τη θέσπιση των αναγκαίων εθνικών μέτρων για τη μεταφορά της οδηγίας.

  Ιστορικό

  Η πρόταση παραπομπής της Ελλάδας και της Ισπανίας στο Δικαστήριο της ΕΕ υποβλήθηκε, καθώς η Ελλάδα και η Ισπανία δεν κοινοποίησαν μέτρα για τη μεταφορά της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου [οδηγία (ΕΕ) 2016/680] στο εθνικό δίκαιο. Η Ελλάδα και η Ισπανία, μη θεσπίζοντας όλες τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση με την οδηγία ή, σε κάθε περίπτωση, μη κοινοποιώντας τις ως άνω διατάξεις στην Επιτροπή, δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της παραπάνω οδηγίας.

  Στην πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 260 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), εάν ένα κράτος μέλος δεν μεταφέρει οδηγία που έχει θεσπιστεί από τον νομοθέτη της ΕΕ στο εθνικό του δίκαιο εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο της ΕΕ να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις. Οι κυρώσεις λαμβάνουν υπόψη:

  τη σοβαρότητα της παράβασης,
  τη διάρκεια της παράβασης,
  τον ειδικό συντελεστή «Ν» (ο οποίος ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών και λαμβάνει υπόψη το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν τους σε εκατομμύρια ευρώ και τον αριθμό των εδρών του οικείου κράτους μέλους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο).

  Οι οικονομικές κυρώσεις που προτείνονται από την Επιτροπή συνίστανται σε καταβολή κατ' αποκοπή ποσού (προκειμένου να τιμωρηθεί η ύπαρξη της ίδιας της παράβασης) και ημερήσιας χρηματικής ποινής (προκειμένου να τιμωρηθεί η συνέχιση της παράβασης μετά την απόφαση του Δικαστηρίου).

  Πηγή : Europa

 2. #2
  Εγγραφή
  10-10-2004
  Μηνύματα
  3.480
  Downloads
  6
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  600 Mbps
  ISP
  Telekom
  Router
  TP-Link Archer C2
  Καταντια.
  Η πλειοψηφια των ελληνικων επιχειρησεων εχει εναρμονιστει με την οδηγια, το ελληνικο κρατος παλι, οχι!!!!
  Πουληστε το κρατος σε ιδιωτες να τελειωνουμε με αυτα τα κακογουστα αστεια.

 3. #3
  Εγγραφή
  30-09-2005
  Ηλικία
  43
  Μηνύματα
  6.206
  Downloads
  6
  Uploads
  0
  Είχαμε άλλες δουλειές. Έπρεπε να ψηφίσουμε το νεο ποινικό κώδικα που τους βγάζει όλους έξω.
  If the facts don't fit the theory, change the facts.
  Albert Einstein


 4. #4
  Το avatar του μέλους daywalker06
  daywalker06 Guest
  Δεν μαμή, λεφτά υπάρχουν, να ειναι καλα τα λεφτόδεντρα που ειναι σπαρμένα παντού στην Επικράτεια

 5. #5
  Εγγραφή
  12-06-2011
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  2.726
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  50000/5000
  ISP
  HOL
  DSLAM
  HOL - ΧΟΛΑΡΓΟΣ
  Router
  Linux pppoe/Huawei HG612
  SNR / Attn
  19,6(dB) / 11,9(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Δλδ εφοσον δεν εχει ενταχθει στο εθνικο δικαιο ΔΕΝ ισχυει ακόμα? Αραγε οταν ενταχθει θα ισχυει αναδρομικα?
  Και ολοι αυτοι οι μακακες που στελνουν mail στα φορουμ ζητωντας να αφαιρεθει το ενα ποστ που εκαναν πριν 8 χρονια για ζαντολαστιχα ειναι νομικα αστηριχτοι
  Οιμε.

 6. #6
  Εγγραφή
  03-12-2010
  Ηλικία
  33
  Μηνύματα
  475
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  HOL
  Το GDBR που έλεγαν συνεχώς επί μήνες δεν έχει σχέση με αυτό;

 7. #7
  Εγγραφή
  12-08-2002
  Περιοχή
  Στο cockpit μίας Ferrari
  Ηλικία
  49
  Μηνύματα
  4.025
  Downloads
  8
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  102400/10240
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor TG789vac v2
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από netblues Εμφάνιση μηνυμάτων
  Δλδ εφοσον δεν εχει ενταχθει στο εθνικο δικαιο ΔΕΝ ισχυει ακόμα? Αραγε οταν ενταχθει θα ισχυει αναδρομικα?
  Και ολοι αυτοι οι μακακες που στελνουν mail στα φορουμ ζητωντας να αφαιρεθει το ενα ποστ που εκαναν πριν 8 χρονια για ζαντολαστιχα ειναι νομικα αστηριχτοι
  Οιμε.
  Μπλέκεις διαφορετικά πράγματα.
  Αλλο πράγμα για τη κάθε νομική οντότητα (εταιρία) το να εφαρμόσει την ευρωπαϊκή οδηγία (για αυτό βλέπεις όπως βλέπεις τα forum να τρέχουν) άλλο πράγμα για το κράτος μέλος της EU να ενσωματώσει την όδηγία στην νομοθεσία.

  - - - Updated - - -

  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Basilhs23_ Εμφάνιση μηνυμάτων
  Το GDBR που έλεγαν συνεχώς επί μήνες δεν έχει σχέση με αυτό;
  Ακριβώς αυτό αφορά.


  Feel free to attack the post. Do not feel free to attack the poster.
  "If someone said to me that you can have three wishes, my first would have been to get into racing, my second to be in Formula 1, my third to drive for Ferrari" - Gilles Villeneuve

 8. #8
  Εγγραφή
  03-06-2004
  Μηνύματα
  14.821
  Downloads
  15
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  10800/950
  ISP
  Cosmote
  SNR / Attn
  8.4(dB) / 34(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Σχεδόν αυτό. Το GDPR είναι κανονισμός και ισχύει. Πακέτο έβγαλαν και δυο οδηγίες, για την μια από τος οποίες μιλάμε εδώ. Το σχέδιο νόμου πρέπει να είναι έτοιμο από το 2018. Τώρα τι έγινε στην Βουλή...
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος emeliss : 26-07-19 στις 15:50.

 9. #9
  Εγγραφή
  11-03-2005
  Μηνύματα
  6.699
  Downloads
  24
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL OTE
  Ταχύτητα
  24576/1024
  ISP
  OTEnet
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
  Router
  CISCO Systems K9 SMB
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Hetfield Εμφάνιση μηνυμάτων
  Καταντια.
  Η πλειοψηφια των ελληνικων επιχειρησεων εχει εναρμονιστει με την οδηγια, το ελληνικο κρατος παλι, οχι!!!!
  Πουληστε το κρατος σε ιδιωτες να τελειωνουμε με αυτα τα κακογουστα αστεια.
  Μην το λές αυτό ... Οι σοβαρές επιχειρήσεις έχουν εναρμονιστεί .... Μην αρχίσω να λέω...

 10. #10
  Εγγραφή
  07-01-2008
  Ηλικία
  32
  Μηνύματα
  841
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  16214/1023
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
  Router
  Fritz!Box 7330
  SNR / Attn
  9(dB) / 3(dB)
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Hetfield Εμφάνιση μηνυμάτων
  Καταντια.
  Η πλειοψηφια των ελληνικων επιχειρησεων εχει εναρμονιστει με την οδηγια, το ελληνικο κρατος παλι, οχι!!!!
  Πουληστε το κρατος σε ιδιωτες να τελειωνουμε με αυτα τα κακογουστα αστεια.
  Ναι, αυτό κάνει ο Μητσοτάκης τώρα... Βάλε λίγο βαζελίνη και περίμενε...

 11. #11
  Εγγραφή
  30-09-2005
  Ηλικία
  43
  Μηνύματα
  6.206
  Downloads
  6
  Uploads
  0
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jimger Εμφάνιση μηνυμάτων
  Ναι, αυτό κάνει ο Μητσοτάκης τώρα... Βάλε λίγο βαζελίνη και περίμενε...
  Τι κρίμα, θα χάσουμε την εξαιρετική λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών.
  If the facts don't fit the theory, change the facts.
  Albert Einstein


 12. #12
  Το avatar του μέλους daywalker06
  daywalker06 Guest
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jimger Εμφάνιση μηνυμάτων
  Ναι, αυτό κάνει ο Μητσοτάκης τώρα... Βάλε λίγο βαζελίνη και περίμενε...
  Ποσο να βαλουμε ακομα?......με ενα βαζάκι στο χέρι κυκλοφορούμε τόσα χρόνια

 13. #13
  Εγγραφή
  10-08-2018
  Μηνύματα
  246
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  WEB
  Άσχετο, αλλά γενικά έπεσε αρκετό κράξιμο στην Ελλάδα αυτό τον μήνα
  https://ec.europa.eu/commission/pres...EL/INF_19_4251

 14. #14
  Εγγραφή
  07-01-2008
  Ηλικία
  32
  Μηνύματα
  841
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  16214/1023
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
  Router
  Fritz!Box 7330
  SNR / Attn
  9(dB) / 3(dB)
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από daywalker06 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Ποσο να βαλουμε ακομα?......με ενα βαζάκι στο χέρι κυκλοφορούμε τόσα χρόνια
  Ε υποθέτω θα χρειαστεί να πάρεις και άλλη....

  - - - Updated - - -

  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aiolos.01 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Τι κρίμα, θα χάσουμε την εξαιρετική λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών.
  Για αυτό τώρα θα ιδιωτικοποιηθούν, για να φτάσουν την ποιότητα των τραίνων της Αγγλίας και του νερού του Παρισιού. Για το καλό μας το κάνουν

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας