Εμφάνιση 1-12 από 12
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  76.107
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  OTE
  Δελτίο Τύπου:
  · Αύξηση 1,7% του προσαρμοσμένου EBITDA Ομίλου, κυρίως λόγω των ισχυρών επιδόσεων στην Ελλάδα · Αύξηση των συνολικών εσόδων στην Ελλάδα κατά 1,2% και του προσαρμοσμένου EBITDA κατά 4,7%, τροφοδοτούμενα από o Αύξηση 2,0% στα έσοδα της κινητής τηλεφωνίας κυρίως λόγω καρτοκινητής και δεδομένων o Περαιτέρω αύξηση 2,8% των εσόδων λιανικής σταθερής τηλεφωνίας, με συνεισφορά από όλους τους τομείς (φωνή, TV, ευρυζωνικότητα) o Αύξηση-ρεκόρ των νέων πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων για άλλο ένα τρίμηνο o Συνεχείς πρωτοβουλίες για τη μείωση του κόστους - βελτίωση αποτελεσματικότητας · Ρουμανία: Εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση των επιδόσεων · Ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές, αυξημένες κατά 52,3%

  (Εκατ. €)
  Β’τρίμηνο
  2019
  Β’τρίμηνο
  2018
  +/- %
  Εξάμηνο
  2019
  Εξάμηνο2018
  +/- %
  Κύκλος Εργασιών
  946,9
  943,4
  +0,4%
  1.855,5
  1.850,3
  +0,3%
  Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16)
  321,9
  316,4
  +1,7%
  632,5
  629,8
  +0,4%
  Περιθώριο %
  34,0%
  33,5%
  +0,5μον
  34,1%
  34,0%
  +0,1μον
  Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) (μετά από μισθώσεις)
  318,8
  n/a
  n/a
  627,1
  n/a
  n/a
  Περιθώριο %
  33,7%
  n/a
  n/a
  33,8%
  n/a
  n/a
  Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΕΒΙΤ)
  19,6
  96,2
  -79,6%
  152,9
  208,4
  -26,6%
  Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας
  37,6
  69,2
  -45,7%
  99,5
  114,5
  -13,1%
  Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας
  98,5
  63,9
  +54,2%
  161,4
  120,7
  +33,7%
  Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)
  0,0788
  0,1419
  -44,5%
  0,2080
  0,2345
  -11,3%
  Σύνολο Ενεργητικού
  6.861,8
  6.625,3
  +3,6%
  6.861,8
  6.625,3
  +3,6%
  Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία
  178,1
  167,2
  +6,5%
  354,2
  332,4
  +6,6%
  Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16)
  172,7
  91,6
  +88,5%
  208,3
  105,2
  +98,0%
  Ελεύθερες ταμειακές ροές (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16)
  128,5
  84,4
  +52,3%
  157,9
  81,0
  +94,9%
  Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία
  1.129,4
  822,9
  +37,2%
  1.129,4
  822,9
  +37,2%
  Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16)
  601,6
  692,1
  -13,1%
  601,6
  692,1
  -13,1%
  Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 16)
  1.012,4
  692,1
  +46,3%
  1.012,4
  692,1
  +46,3%
  Σημείωση: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης. Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 16 και η συγκριτική πληροφορία για το 2018 δεν επαναδιατυπώνεται. Για λόγους συγκρισιμότητας οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης πριν την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ 16 και των στοιχείων του EBITDA (AL) αναλύονται λεπτομερώς στην Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης. Σημείωση: Όλα τα στοιχεία (εξαιρουμένης της χρηματοοικονομικής θέσης) είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες – Οι λειτουργικές δραστηριότητες της Αλβανίας αντιμετωπίζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες.

  Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Β’ τρίμηνο του 2019, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

  Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου του 2019, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Ο Όμιλος ΟΤΕ σημείωσε ένα καλό β’ τρίμηνο, σε συνέχεια των θετικών τάσεων που καταγράφονται από την αρχή του έτους. Στην Ελλάδα, τα έσοδα λιανικής αυξήθηκαν τόσο στη σταθερή, όσο και στην κινητή τηλεφωνία, χάρη στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών, αλλά και της καρτοκινητής. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση-ρεκόρ των πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων για ένα ακόμη τρίμηνο, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανταπόκριση των καταναλωτών σε ελκυστικές προτάσεις για αναβάθμιση υπηρεσιών. Στην Ρουμανία, όπου η αγορά παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, καταβάλλουμε προσπάθειες για να ενισχύσουμε τις προϊοντικές μας προτάσεις και να εξορθολογήσουμε τις δραστηριότητές μας. Στις δράσεις μας περιλαμβάνεται και το σχέδιο μετασχηματισμού που αναμένεται να εφαρμοστεί τα επόμενα τρίμηνα. Το περιθώριο κερδοφορίας EBITDA του Ομίλου ενισχύθηκε σημαντικά, λόγω των βελτιωμένων επιδόσεων στην Ελλάδα.»

  Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Λειτουργώντας σε μία παγκόσμια αγορά που υποστηρίζει την καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό και καθώς οι προοπτικές για την ελληνική οικονομία βελτιώνονται, επιταχύνουμε το μετασχηματισμό μας, αξιοποιώντας τα οφέλη της ψηφιακοποίησης και επανεξετάζοντας το λειτουργικό μας μοντέλο.»

  Προοπτικές

  Στην Ελλάδα, όπου η ανάκαμψη της οικονομίας αναμένεται να συνεχιστεί, ο ΟΤΕ προσβλέπει ότι θα ευνοηθεί περαιτέρω από τις επενδύσεις του σε προηγμένα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και από την πελατοκεντρική στρατηγική, στην οποία οφείλεται η αύξηση των εσόδων του τα προηγούμενα έτη. Οι επιδόσεις στη Ρουμανία αναμένεται να σταθεροποιηθούν μετά από τις έκτακτες προβλέψεις του 2018 και τα μέτρα που εφαρμόζονται. Ο Όμιλος συστηματικά αναζητεί τρόπους μείωσης του κόστους ώστε να στηρίξει την ανάπτυξη του και τις απαραίτητες επενδύσεις σε όλες τις δραστηριότητές του. Ο Όμιλος έχει εισάγει μια σειρά πρωτοβουλιών για την ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων του και της αλληλεπίδρασης με τον πελάτη, οι οποίες θα έχουν μελλοντικά θετική επίδραση. Για το 2019, η διοίκηση εκτιμά ότι οι προσαρμοσμένες επενδύσεις θα διαμορφωθούν σε €650 εκατ. περίπου. Ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων επενδύσεων, αλλά και περαιτέρω βελτίωσης των λειτουργικών ταμειακών ροών, ο ΟΤΕ αναμένει ότι το 2019 οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε €450 εκατ. περίπου, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε €350 εκατ. περίπου.
  Το Β’ τρίμηνο του 2019, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν αύξηση 0,4% και διαμορφώθηκαν σε €946,9 εκατ, οδηγούμενα για ένα ακόμα τρίμηνο από την αύξηση, κατά €8,3 εκατ., στα έσοδα της Ελλάδας.

  Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), διαμορφώθηκαν σε €609,3 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 5,2% λόγω και της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ 16 (Μισθώσεις). Εξαιρώντας τον συγκεκριμένο παράγοντα, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 1,6% συγκριτικά με το Β’ τρίμηνο του 2018, λόγω της μείωσης των έμμεσων δαπανών, ιδίως των εξόδων προσωπικού, συντήρησης και marketing.

  Το B’ τρίμηνο του 2019, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, αυξήθηκε κατά 1,7% σε €321,9 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 34,0%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA, εξαιρουμένης της επίδρασης

  των ΔΠΧΑ 16, σημείωσε αύξηση 4,7%, σε €292,1 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 40,6%.

  Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ύψους €19,6 εκατ., σε σύγκριση με €96,2 εκατ. το Β΄ τρίμηνο του 2018, αντικατοπτρίζοντας την απομείωση της υπεραξίας που σχετίζεται με τις δραστηριότητες κινητής στη Ρουμανία. Οι αποσβέσεις και απομειώσεις, συνολικού ύψους €272,6 εκατ., αυξήθηκαν κατά 49,0% συγκριτικά με το Β΄ τρίμηνο του 2018, ως αποτέλεσμα των προαναφερθεισών επιβαρύνσεων, καθώς και των αποσβέσεων των μισθώσεων μετά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16.

  Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €17,5 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2019, σε σύγκριση με €14,9 εκατ. το Β΄ τρίμηνο του 2018.

  Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 54,1% και ανήλθαν σε €98,5 εκατ. στο Β’ τρίμηνο του 2019, από €63,9 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2018.

  Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Β΄ τρίμηνο του 2019, ανήλθαν σε €178,1 εκατ., αυξημένες κατά 6,5%, με τις επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία να ανέρχονται σε €148,4 εκατ. και €29,7 εκατ., αντίστοιχα.

  Το Β’ τρίμηνο του 2019, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €172,7 εκατ. εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, παρουσιάζοντας αύξηση €81,1 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των λειτουργικών ταμειακών ροών τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρουμανία.

  Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2019, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, ήταν €601,6 εκατ., μειωμένος κατά 13,1% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου 2018. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,5 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.

  Κύκλος Εργασιών
  (Εκατ. € )
  Β’τρίμηνο
  2019
  Β’τρίμηνο
  2018
  +/- %
  Εξάμηνο 2019
  Εξάμηνο 2018
  +/- %
  Ελλάδα
  719,6
  711,3
  +1,2%
  1.416,6
  1.396,8
  +1,4%
  Ρουμανία
  231,2 34.2%
  237,8 34.6%
  -2,8% -0.4pp
  447,8 34.2%
  464,3 34.2%
  -3,6% -0.4pp
  Ενδοομιλικές απαλοιφές
  (3,9) 308.3
  (5,7) n/a
  -31,6% n/a
  (8,9) 308.3
  (10,8) 3
  -17,6% n/a
  Όμιλος ΟΤΕ
  946,9
  943,4 n/a
  +0,4% n/a
  1.855,5
  1.850,3
  +0,3% n/a
  Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) - τρίμηνο
  Β’τρίμηνο
  2019
  Β’τρίμηνο
  2018
  +/- %
  Προσ. EBITDA (AL) Β’τρίμηνο
  2019
  Greece
  292,1
  279,1
  +4,7%
  290,0
  Margin (%)
  40,6%
  39,2%
  +1,4 μον.
  40,3%
  Romania
  29,8
  37,3
  -20,1%
  28,8
  Margin (%)
  12,9%
  15,7%
  -2,8μον.
  12,5%
  OTE GROUP
  321,9
  316,4
  +1,7%
  318,8
  margin (%)
  34,0%
  33,5%
  +0,5μον.
  33,7%
  Σημείωση: Ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA(AL) υπολογίζεται αφαιρώντας από το EBITDA τις αποσβέσεις από δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις.
  Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) - εξάμηνο
  Εξάμηνο
  2018
  +/- %
  Προσ. EBITDA (AL) Εξάμηνο
  2019
  Greece
  576,5
  559,4
  +3,1%
  572,6
  Margin (%)
  40,7%
  40,0%
  +0,7pp
  40,4%
  Romania
  56,0
  70,4
  -20,5%
  54,5
  Margin (%)
  12,5%
  15,2%
  -2,7pp
  12,2%
  OTE GROUP
  632,5
  629,8
  +0,4%
  627,1
  margin (%)
  34,1%
  34,0%
  +0,1pp
  33,8%
  Σημείωση: Ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA(AL) υπολογίζεται αφαιρώντας από το EBITDA τις αποσβέσεις από δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις.

  ΕΛΛΑΔΑ  Λειτουργικά στοιχεία
  Β’ τρίμηνο
  2019
  Β’ τρίμηνο
  2018
  Ετήσια
  +/- %
  Β’ τρίμηνο
  2019
  +/-(000)
  Συνδέσεις Λιανικής
  2.647.850
  2.646.310
  +0,1%
  401
  Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις λιανικής
  1.950.765
  1.832.878
  +6,4%
  30.378
  εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών*
  645.614
  448.799
  +43,9%
  60.052
  Συνδρομητές τηλεόρασης
  543.683
  525.689
  +3,4%
  3.334
  Συνδρομητές κινητής
  7.629.576
  8.161.320
  -6,5%
  (73.058)
  *ΣυμπεριλαμβανομένωνVDSL, Vectoring & Super Vectoring

  Το Β’ τρίμηνο του 2019, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα κατέγραψε καθαρή μείωση 2 χιλιάδων γραμμών, με τις υπηρεσίες σταθερής του ΟΤΕ να παραμένουν αμετάβλητες.

  Ο ΟΤΕ πέτυχε ένα ακόμα τρίμηνο ανάπτυξης των ευρυζωνικών υπηρεσιών, καταγράφοντας 54 χιλιάδες νέες συνδέσεις από την αρχή του έτους, με το συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών να ανέρχεται σε 1.951 χιλιάδες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων οπτικής ίνας της εταιρείας συνέχισαν να σημειώνουν πρόοδο, προσελκύοντας 114 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις στο πρώτο μισό του έτους, υποστηριζόμενες από τη συνεχή επέκταση του δικτύου και την αυξανόμενη ζήτηση, δικαιώνοντας έτσι τις επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές. Στο τέλος του τριμήνου, 646 χιλιάδες συνδρομητές, σχεδόν το 1/3 της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής του ΟΤΕ, είχαν επιλέξει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, διατηρώντας την εν λόγω δυναμική. Στις 30 Ιουνίου 2019, οι ενεργές καμπίνες VDSL/Vectoring ανήλθαν σε 15,3 χιλιάδες, αυξημένες κατά πάνω από 800 στο τρίμηνο. Στις 30 Ιουνίου 2019, το 75% των πελατών του ΟΤΕ είχε υιοθετήσει υπηρεσίες οπτικής ίνας με ταχύτητες 50 Mbps ή και μεγαλύτερες, έναντι του 41% ένα χρόνο νωρίτερα. Η ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες, μέσω των δικτύων που υλοποιεί ο ΟΤΕ, είναι σταθερά αυξανόμενη.

  Το Β’ τρίμηνο του 2019, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών COSMOTE TV διαμορφώθηκε σε 544 χιλιάδες, αυξημένος κατά 3,4% σε ετήσια βάση. Σε επίπεδο εσόδων, ο ΟΤΕ πέτυχε ένα ακόμα τρίμηνο ανάπτυξης της τηλεόρασης. Η COSMOTE TV ετοιμάζεται να λανσάρει μία νέα over the top (ΟΤΤ) πλατφόρμα, για προσωποποιημένες υπηρεσίες, ώστε να ανταγωνιστεί παρόμοιες προσφορές.

  Το εκτεταμένο πλάνο ενίσχυσης των υπηρεσιών και της εμπειρίας των πελατών καρτοκινητής, αποφέρει ήδη καρπούς, καθώς τα έσοδα καρτοκινητής αυξήθηκαν πάνω από 10%, ενισχυμένα από τις πρωτοβουλίες και τις προσφορές που οδηγούν σε αυξημένη κατανάλωση.  Οι επιδόσεις στον τομέα των πελατών συμβολαίου επηρεάζονται από την υψηλή βάση σύγκρισης λόγω αλλαγών του ρυθμιστικού πλαισίου, τόσο σε Ελληνικό όσο και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η επίδραση εκτιμάται ότι θα περιοριστεί προς το τέλος του έτους λόγω της ωρίμανσής της. Οι πελάτες καρτοκινητής και συμβολαίου ανταποκρίνονται θετικά στις όλο και πιο ελκυστικές και ανταγωνιστικές προϊοντικές προτάσεις της εταιρείας, δικαιώνοντας τις επενδύσεις για τη δημιουργία των μεγαλύτερων δικτύων 4G και 4G+ στην Ελλάδα.

  Αξιοποιώντας τις σχέσεις με τους πελάτες του και τη διείσδυση του στη λιανική, ο ΟΤΕ δημιουργεί το κατάλληλο ψηφιακό οικοσύστημα για να προσφέρει στους πελάτες του ένα ενισχυμένο πορτφόλιο υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΤΕ σχεδιάζει την επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) που προσφέρει στην αγορά.

  Σχεδόν 2,5 εκ. πελάτες της εταιρείας χρησιμοποιούν το Mobile App ως βασικό μέσο ενεργοποίησης, πληρωμής και διαχείρισης των υπηρεσιών τους, με αποτελεσματικό και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο. Πρόσφατα λανσαρίστηκαν λειτουργίες που αφορούν στην απομακρυσμένη διαχείριση του Wi-Fi router, τον γονικό έλεγχο συσκευών και τη φραγή πενταψήφιων αριθμών Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης. Η ψηφιακοποίηση οδηγεί σε ένα νέο κύμα μετασχηματισμού και αυξάνει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, στοχεύοντας στη βελτίωση των επιδόσεων τα επόμενα χρόνια.

  Τρίμηνο (Εκατ. € ) Β’τρίμηνο 2019 Β’τρίμηνο 2018 +/- % Εξάμηνο
  2019
  Εξάμηνο
  2019
  +/- %
  Κύκλος Εργασιών 719,6 711,3 +1,2% 1.416,6 1.396,8 +1,4%
  - Έσοδα λιανικής σταθερής 233,4 227,0 +2,8% 464,7 451,9 +2,8%
  - Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 238,6 233,9 +2,0% 453,8 446,5 +1,6%
  - Έσοδα χονδρικής 137,4 133,6 +2,8% 278,1 273,5 +1,7%
  -Λοιπά Έσοδα 110,2 116,8 -5,7% 220,0 224,9 -2,2%
  Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 292,1 279,1 +4,7% 576,5 559,4 +3,1%
  Περιθώριο EBITDA % 40,6% 39,2% +1,4μον. 40,7% 40,0% +0,7μον.

  Στην Ελλάδα, το Β΄ τρίμηνο του 2019 τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,2%, σε €719,6 εκατ. Η αύξηση κατά 2,8% των εσόδων από υπηρεσίες λιανικής σταθερής, οφείλεται στις υπηρεσίες φωνής, τηλεόρασης και κυρίως στις ευρυζωνικές υπηρεσίες.

  Τα έσοδα χονδρικής αυξήθηκαν κατά 2,8% στο Β΄ τρίμηνο του 2019, υποβοηθούμενα κυρίως από την διεθνή κίνηση.

  Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας παρουσίασαν αύξηση 2,0% κατά το τρίμηνο, τροφοδοτούμενα από την ισχυρή επίδοση της καρτοκινητής και τα υψηλότερα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων, που ενισχύθηκαν κατά πάνω από 22%.

  Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στην Ελλάδα, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, αυξήθηκε στο τρίμηνο κατά 4,7%, και ανήλθε στα €292,1 εκατ. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 40,6% αντικατοπτρίζοντας τις προσπάθειες μείωσης κόστους και το πρόσφατο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης στο οποίο έλαβαν μέρος περίπου 320 άτομα, το οποίο υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

  ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

  ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ TELEKOM ALBANIA
  Στις 8 Μαΐου, μετά την έγκριση της συναλλαγής από τις αρμόδιες αρχές, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης στην εταιρεία Albania Telecom Invest AD, ολόκληρου του ποσοστού που κατέχει στην Telekom Albania Sh.A. (Telekom Albania), έναντι συνολικού ποσού €50 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από την πώληση διανέμονται στους μετόχους με την μορφή έκτακτου μερίσματος αξίας €0,06 ανά μετοχή, με ημερομηνία πληρωμής την 26η Ιουλίου 2019.


  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
  Το Β΄τρίμηνο του 2019, ο Όμιλος υλοποίησε πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης στο πλαίσιο του οποίου
  περίπου 320 άτομα αποχώρησαν από τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα.

  ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
  Στις 12 Ιουνίου 2019, η Γενική Συνέλευση Μετόχων ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού €220,8 εκατ. ή €0,46 ανά μετοχή, με ημερομηνία πληρωμής την 10η Ιουλίου 2019.
  Επιπρόσθετα, σε συνέχεια πώλησης της Telekom Albania Sh.A., το Διοικητικό Συμβούλιο στις 13 Ιουνίου 2019, ενέκρινε έκτακτο μέρισμα €28,8 εκατ. ή €0,06 ανά μετοχή, με ημερομηνία πληρωμής την 26η Ιουλίου 2019.

 2. #2
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  6.429
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  .GR
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Έχει ο OTE 645 χιλ. συνδέσεις VDSL..
  και 1300 χιλ. συνδέσεις ADSL..

  και αντιμετωπίζει τις ADSL σαν κάτι περασμένο..
  1 πακέτο έχουμε και άμα θέλετε!

  όπου βασικά χάνει πλέον και στις ADSL άμα κάνουμε τις πράξεις..
  -80 χιλιάδες..
  και -532 χιλιάδες στην κινητή..

  Ωραίο μάρκετινγκ!
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Iris07 : 08-08-19 στις 13:02.
  - Α/Κ Πατήσια : 15 μήνες καθυστέρηση για το VDSL της Wind.. και συνεχίζουμε!

 3. #3
  Εγγραφή
  25-02-2005
  Περιοχή
  Αθήνα - Αμπελόκηποι
  Ηλικία
  57
  Μηνύματα
  20.915
  Downloads
  26
  Uploads
  5
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  37998/4998
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
  Router
  BT Home Hub 5A (OpenWrt)
  SNR / Attn
  8(dB) / 20,2(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Πως προέκυψε ο αριθμός των ADSL συνδέσεων;
  Αναφέρεται σε 645 χιλ. από καμπίνα και 1300 χιλ. από Α/Κ.
  Δεν υπάρχουν συνδέσεις VDSL από αστικό κέντρο ή αντίστοιχες ADSL από καμπίνα;

  Αξιομνημόνευτο είναι ότι μόλις τι 1/3 των ενεργών πελατών προτιμούν συνδέσεις από τις νέες καμπίνες και ότι δεν μεταφέρει παντού τις ADSL σε αυτές.

 4. #4
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  6.429
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  .GR
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Κατ' αρχάς λέει ότι στις εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών*
  βάζει όλες τις *Συμπεριλαμβανομένων VDSL, Vectoring & Super Vectoring

  δηλαδή και τις από A/K υποθέτω..

  Μετά:
  2018 : 1.832.878 - 448.799 = 1.384.079
  2019 : 1.950.765 - 645.614 = 1.305.151

  Διαφορά -78.928

  Κατ' αρχάς καταλαβαίνω από την τελευταία πολιτική του, ότι ο ΟΤΕ θέλει να σπρώξει πελάτες του από το ADSL στο VDSL..
  αν και γνωρίζει ότι δεν μπορούν να βάλουν όλοι VDSL..

  Ίσως να πιστεύει ότι θα έχει και πάλι μεγαλύτερο κέρδος ακόμη και εάν χάσει πελάτες στο ADSL.. (ίσως και για πάντα..)
  Από εμένα πχ. έχασε την μία γραμμή και θα είχε χάσει και την 2η εάν δεν υπήρχε ειδικός λόγος..
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Iris07 : 08-08-19 στις 15:26.
  - Α/Κ Πατήσια : 15 μήνες καθυστέρηση για το VDSL της Wind.. και συνεχίζουμε!

 5. #5
  Εγγραφή
  20-08-2007
  Περιοχή
  Μαρούσι
  Ηλικία
  36
  Μηνύματα
  2.743
  Downloads
  11
  Uploads
  2
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  51200/5120
  ISP
  ΟΤΕ
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΜΑΡΟΥΣΙ
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Iris07 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Κατ' αρχάς λέει ότι στις εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών*
  βάζει όλες τις *Συμπεριλαμβανομένων VDSL, Vectoring & Super Vectoring

  δηλαδή και τις από A/K υποθέτω..

  Μετά:
  2018 : 1.832.878 - 448.799 = 1.384.079
  2019 : 1.950.765 - 645.614 = 1.305.151

  Διαφορά -78.928

  Κατ' αρχάς καταλαβαίνω από την τελευταία πολιτική του, ότι ο ΟΤΕ θέλει να σπρώξει πελάτες του από το ADSL στο VDSL..
  αν και γνωρίζει ότι δεν μπορούν να βάλουν όλοι VDSL..

  Ίσως να πιστεύει ότι θα έχει και πάλι μεγαλύτερο κέρδος ακόμη και εάν χάσει πελάτες στο ADSL.. (ίσως και για πάντα..)
  Από εμένα πχ. έχασε την μία γραμμή και θα είχε χάσει και την 2η εάν δεν υπήρχε ειδικός λόγος..
  Αν και δεν ξερω πόσο νόημα έχει αλλά κάνεις ένα λάθος στη μετάφραση των αριθμών:

  2018 : 1.832.878 - 448.799 = 1.384.079
  2019 : 1.950.765 - 645.614 = 1.305.151

  Τα bold έχουν σημασία μιας και είναι το σύνολο των συνδέσεων, όπου υπάρχει αύξηση.
  Τα αποτέλεσμα της αφαίρεσης που κάνεις είναι απλά το πλήθος των ADSL, όπου υπάρχει μείωση και αυτό λογικά είναι θετικό για τον ΟΤΕ καθώς υποθέτω ότι έχει μεγαλύτερο κέρδος στις VDSL.
  http://www.adslgr.com/forum/signaturepics/sigpic48706_4.gif

 6. #6
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  6.429
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  .GR
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Ναι, στις ADSL θέλω να αναφερθώ, μιας και είναι ακόμη σημαντικός ο αριθμός τους..

  Και αυτή την στιγμή ο OTE δίνει ένα πακέτο στα 30 ευρώ..
  όταν οι άλλες εταιρίες έχουν πακέτα κοντά στα 20..
  (τιμές site)

  Και 3play στα 22!
  - Α/Κ Πατήσια : 15 μήνες καθυστέρηση για το VDSL της Wind.. και συνεχίζουμε!

 7. #7
  Εγγραφή
  03-06-2004
  Μηνύματα
  15.043
  Downloads
  15
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  10800/950
  ISP
  Cosmote
  SNR / Attn
  8.4(dB) / 34(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Πολλά πακέτα έχει αλλά δεν συμφέρουν για να τα διαφημίζουν. Κατέβασαν την τιμή του XL χαμηλότερα από το S οπότε προωθούν μόνο αυτό. Προφανώς δεν κυνηγούν αυτή την στιγμή τους νέους πελάτες των 23€ στο μικρό πακέτο.

  Δυνατά αποτελέσματα για μια ακόμα φορά. Αναρωτιέμαι για τα e-services που ετοιμάζουν.

 8. #8
  Εγγραφή
  17-09-2005
  Περιοχή
  Athens, GR
  Μηνύματα
  1.722
  Downloads
  12
  Uploads
  0
  ISP
  4G+
  Για 5G δεν βλέπω τίποτα.

 9. #9
  Εγγραφή
  12-12-2007
  Μηνύματα
  491
  Downloads
  9
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  51200/5120
  ISP
  Vodafone
  Path Level
  Interleaved
  Το 2% πάντως στα έσοδα από υπηρεσίες κινητής, έχει να κάνει με τα καρτοκινητά αφού στα συμβόλαια έχει μείωση... 12 ευρώ η κάρτα το μήνα, να το κέρδος, σπαρταριστό χρήμα.
  Πώς να μην πάρει θάρρος να το πάει στα 15 την κάρτα, κι άλλη αύξηση κερδών. Όσο για τα συμβόλαια, είναι σε κακό φεγγάρι..
  Ελεύθερος.

 10. #10
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  6.429
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  .GR
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
  ΟΤΕ: Πρωτόγνωρο επιτόκιο 1% για κεφάλαια 500 εκατ. ευρώ
  Με κουπόνι 1% έκλεισε το βιβλίο για το ομόλογο του ΟΤΕ

  https://www.euro2day.gr/news/market/...o-toy-ote.html

  Μητσοτάκης - Εγγύηση..
  - Α/Κ Πατήσια : 15 μήνες καθυστέρηση για το VDSL της Wind.. και συνεχίζουμε!

 11. #11
  Εγγραφή
  02-02-2007
  Περιοχή
  Ηράκλειο - Κρήτης
  Ηλικία
  40
  Μηνύματα
  210
  Downloads
  18
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  34000/4999
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΘΕΡΙΣΣΟΣ
  Path Level
  Fastpath
  Ουάου με τόσα λεφτά που θα βάλει στην άκρη θα μπει vdsl και στο πιο απόμακρο χωριό .... Στο Ηράκλειο δεν βλέπω να μπαίνει αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.

 12. #12
  Εγγραφή
  03-06-2004
  Μηνύματα
  15.043
  Downloads
  15
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  10800/950
  ISP
  Cosmote
  SNR / Attn
  8.4(dB) / 34(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Μήπως ήθελες να γράψεις στο νήμα της Wind;

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας